Menú

Blog.

Categorías

A importancia do ciclo curto dunha empresa.

 

 O ciclo curto ou ciclo do exercicio.

O financiamento e instalación dos activos fixos non nos garante o funcionamento da empresa. Para comezar a explotación necesitaremos tamén financiamento a curto prazo para atender á compra de materias primas, pagar salarios e gastos xerais (alugueiros, enerxía,auga, etc). Cando se lle cobre ao cliente o produto, o prezo de venda formarase tendo en conta, entre outros, estes gastos de explotación, polo que ao cobrar o prezo de venda recuperamos estes custos. En base a isto podemos definir o ciclo curto como o proceso de intercambios e de produción que asegura o funcionamento dos activos fixos empresariais sen interrupcións.

A contía de activos a curto prazo a utilizar no ciclo do exercicio ao obxecto de que o activo fixo funcione sen interrupcións é o que se coñece como NAC, Necesidade de Activos Circulantes.

Os seus compoñentes serían:

• Tesourería
• Stocks de materias primas
• Stocks de produtos en curso de fabricación
• Stocks de produtos terminados
• Conta de clientes

 

Período medio de maduración.

O tempo que tarda a unidade monetaria investida no ciclo do exercicio en percorrelo e facerse outra vez líquida denomínase Período Medio ou Período de Maduración da empresa, PM.

O Gasto Medio Diario, GMD, reclamado polo ciclo do exercicio virá dado por:
GMD = ( mp + mo + gg) / 365

Sendo: mp= materias primas; mo= man de obra, gg= gastos xerais

Para garantir que o ciclo curto non sufra interrupcións, só temos que inmobilizar nel tantos GMD como ten a duración do ciclo do exercicio, PM; é dicir: Inmobilización financeira requirida polo funcionamento do ciclo curto = NAC = PM × GMD = Necesidade de activos circulantes

 

O Capital Circulante e o Fondo de Manobra.

O equilibrio financeiro mínimo especifica a necesidade de que todo o activo fixo estea financiado con pasivo fixo, así como todo activo circulante, por pasivo a curto. Desde un punto de vista máis estrito que vai máis aló dese mínimo podemos dicir que para maior seguridade financeira o pasivo permanente debe ser superior ao activo fixo.

Capital circulante:

Corresponde ao volume de activos a curto prazo financiados con pasivos a longo.

Fondo de manobra ou de rotación:

Será o volume de pasivos fixos que financian aos activos circulantes ou a curto prazo.

A regra de seguridade, por tanto, establece que estes conceptos de capital circulante e de fondo de manobra deben ser necesariamente positivos.

 

Como conclusión diremos que para un bo funcionamento do negocio debemos alcanzar:

– O equilibrio entre empregos e recursos.

– O equilibrio entre tempos de pago e cobranza.

Neste sentido podemos tamén falar dun período medio físico e outro período medio financeiro, referíndose o primeiro a entradas e saídas de mercadorías e o segundo a entradas e saídas de diñeiro.

Unha forma de mellorar os nosos tempos de cobranza pode ser o chamado desconto por pronto pago, dpp. Este consiste en propoñer aos clientes, cos que teremos negociada unha determinada política de pagos, o reducir o número medio de días no que veñen pagando a cambio dun desconto na factura.

Outra forma é recorrer ao Anticipo de Facturas ou Desconto de Pagarés. O Crowdfactoring que ofrece INVERSA incrementa a conta de tesourería da empresa ao anticipar os seus dereitos de cobranza, converténdose así nunha ferramenta moi útil na xestión do período medo financeiro da empresa. 

 

 <a href=”http://www.freepik.com”>Designed by pikisuperstar / Freepik</a>

 

 

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.