Menú

Blog.

Categorías

A importancia do fluxo de caixa como ferramenta de xestión

O Fluxo de Caixa ou Cash Flow é un informe no que se visualiza a diferenza entre as cobranzas e os pagos dunha empresa. É unha ferramenta imprescindible en calquera proxecto de investimento, xa que permite acceder dunha ollada á situación financeira actual, e planificar o curto, medio e longo prazo.

É esencial ter clara a diferenza entre ingresos e gastos e cobranzas e pagos, así como a importancia de manter o equilibrio entre empregos e recursos e os tempos de pago e cobranza. Podes ampliar información sobre o ciclo curto nun artigo anterior a través deste link.

Sábese que “o efectivo é o rei”, pero algúns xestores sen experiencia só acórdanse do fluxo de caixa cando as reservas de efectivo son baixas. Erro!

Os problemas cos fluxos de caixa non só impídenche cumprir obxectivos de crecemento e compromisos, senón que poñen en risco o teu proxecto. A pesar da súa gravidade, é un problema bastante común. O problema non é recibir un pago, é cando. Se é irregular, resulta estresante para os xestores, xa que as súas consecuencias poden implicar atrasos nos pagos dos salarios e facturas, ou mesmo estancar o crecemento ao non poder adquirir novos clientes.

Erros habituais 

 • Non fixan ben o prezo do produto ou servizo: non calculan ben os seus custos (administración, venda…) e a marxe de beneficio.
 • Priorizan as vendas sobre as cobranzas.
 • Non se adaptan aos cambios do mercado.
 • Non se preocupan de que o pago aos provedores coordínese coas cobranzas.
 • Non teñen protocolos en caso de crise nin estudaron solucións con antelación.

Para evitar esta experiencia, convén anticiparse aos feitos e planificar as finanzas da empresa con anterioridade.

Consellos iniciais

Busca financiamento antes de necesitalo

Se te pasas a maioría do tempo no teu traballo tentando facer coincidir pagos saíntes con pagos entrantes, dificilmente quedarache tempo para dedicar a operacións comerciais importantes. O teu tempo é o teu recurso máis valioso e é mellor investilo no crecemento e a xestión do negocio que en solucionar unha crise de fluxo de caixa.

Se tes suficiente capital de traballo para facerse cargo das desigualdades do fluxo de caixa, concentrarasche noutras prioridades, independentemente do tamaño da empresa.

Ademais, ao estar preparado con antelación, poderás negociar desde unha posición moi diferente. Comprar un produto financeiro durante unha crise ou cando a empresa está nunha situación vulnerable non adoita saír ben, xa que algúns prestamistas aproveitan este tipo de situacións para ofrecer termos confusos ou contratos con tarifas ocultas. É importante dedicar tempo á investigación dun produto financeiro que satisfaga as necesidades da túa empresa, lendo a letra pequena para que o custo do financiamento non suba exponencialmente sen esperalo.

Considera o ROI (Return on Investment) do financiamiento, non só os custos

O financiamiento é case sempre unha mellor alternativa que atrasar o pago de salarios ou rexeitar negocios. Aplica a seguinte fórmula a cada unha das túas alternativas e así che será moito máis fácil tomar unha decisión.

ROI = (Beneficio – Investimento) / Investimento

Planifica con antelación de maneira proactiva investigando as diferentes opcións e considerando o ROI

Como conseguir unha xestión efectiva do fluxo de caixa?

Debes asegurarche de que a empresa conte con políticas capaces de xestionar os procesos de pago, asegurando os recursos necesarios e aproveitando a tesourería dispoñible. Desta maneira, poderás aproveitar o capital durante máis tempo e quizais financiarche parcialmente co diñeiro retido dos provedores.

Mellora o control financeiro da túa empresa cos seguintes consellos, ao mesmo tempo que beneficias a relación cos provedores:

Reduce gastos innecesarios

Identifica e analiza os gastos da empresa con detalle: atoparás algúns dos que poderás prescindir ou reducir.

Optimiza os teus pagos

 • Escolle un día fixo ao mes para realizar os pagos:
  • Será máis fácil controlar que os fondos dispoñibles son suficientes para atender os compromisos.
  • Tendo en conta esta data, é dicir, controlar o período medio de cobranza dos teus clientes, facilitará a negociación do período de pago aos teus provedores.

Aínda que convén atrasar os pagos de facturas ao máximo para conseguir máis días de financiamento dos provedores, é importante establecer unha relación de confianza. Ao principio da relación comercial, probablemente teñas que adaptarche a un prazo que non che convén moito, pero conforme vas demostrando a seriedade do teu negocio, poderás ir incrementando estes prazos.

 • Evita o pago en man: pode xerar tensións de tesourería, a non ser que teñas unha boa compensación a cambio.
 • Paga na data límite: aproveita o tempo que che dan os teus provedores para pagar, pero sen exceder a data establecida. Deste xeito, contarás con máis tempo para conseguir o diñeiro necesario. Non se deben de aprazar pagos habitualmente, só como excepción, xa que necesitas a confianza do teu provedor.

Ofrece descontos aos teus provedores e aproveita os que che ofrecen os teus para incrementar a rendibilidade

 • É común ofrecer un desconto dun 2 % aproximadamente aos provedores se pagan as facturas antes da súa data de vencemento. Non todos o aproveitarán, pero polo menos algúns pagarán moito máis rápido. Aínda así, terán eles o control do teu fluxo de caixa, o que é unha desvantaxe.
 • Aproveita os descontos por pronto pago que che ofrecen os teus provedores de confianza. Aínda que acabemos de aconsellar atrasar na medida do posible o pago de facturas, se se dispón de fondos suficientes, convén aproveitar o desconto por pronto pago para así aumentar a rendibilidade sen ningún risco.

Para chegar a acordos óptimos é imprescindible a negociación, desenvolvendo unha relación de confianza e franqueza cos provedores e clientes.

Lembra que aínda que o teu obxectivo é aumentar os tempos de pago, os provedores teñen como obxectivo reducilo.

Contrata produtos financeiros: o factoring, o confirming ou unha liña de crédito poderanche sacar de moitos apuros

– Liña de crédito: É unha fonte de efectivo ou colchón financeiro que está dispoñible para cando se necesite, como pode ser unha caída no fluxo de caixa ou unha oportunidade de expansión.

Factoring: O factoring é un servizo de financiamento no que unha empresa cede as súas facturas e/ou pagarés a outra empresa que xestiona a súa cobranza e anticipa o seu importe. Xeralmente é máis económico que unha liña de crédito. O crowdfactoring é un factoring colectivo, ao que nos dedicamos en Inversa. No canto de ser un banco o que adianta as facturas e xestiona a cobranza, a xestión faia Inversa, pero quen adianta o importe das facturas son os investidores, que levan unha rendibilidade a cambio, sen pagar ningún tipo de comisión.

Confirming: É un servizo de financeiro de xestión de pagos a provedores coa posibilidade de adianto da cobranza. Pódese utilizar aínda que se prognostiquen tensións en tesourería, ofrece garantías de cobranza, e é útil para axustar prazos e así manter boas relacións con provedores importantes.

Podes ampliar información sobre o financiamento de facturas neste artigo, xa que existen diferentes métodos: non é o mesmo o factoring, que o anticipio de facturas e o desconto comercial.

Para terminar, debemos de lembrar o importante que é analizar detalladamente o custo das diferentes opcións a valorar, así como os custos de oportunidade ou o custo de non tomar ningunha medida. Ademais, reiteramos que este estudo deberíase de levar a cabo antes de afrontar unha crise ou calquera contratempo en tesourería. Así evitaremos custos ocultos, problemas coa letra pequena ou contratos con vencementos máis longos do que buscabamos en principio.

Pódenche interesar os seguintes artigos relacionados:

As fontes de financiamento da empresa

Financiamento de facturas: conceptos e beneficios

A importancia do ciclo curto dunha empresa

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.