Menú

Blog.

Categorías

5 beneficios do financiamento alternativo para os investidores

Incrementar as vías de investimento, axilizar os trámites e reducir os tempos de retorno son algúns dos beneficios do financiamento alternativo para investidores

Como cantaban Liza Minnelli e Joel Grey en Cabaret: «money makes the world go round». Tanto as persoas como os negocios necesitan diñeiro non só para garantir a súa supervivencia, senón tamén para crecer. Para que o diñeiro faga virar o mundo é necesario, en primeiro lugar, que o diñeiro vire en si mesmo, é dicir, que flúa entre investidores e negocios. Este é, precisamente, un dos beneficios do financiamento alternativo: a súa capacidade de crear novos mecanismos de investimento para axudar aos aforradores para sacar rendibilidade do seu diñeiro e ás empresas para obter liquidez para levar a cabo os seus plans de negocio.

Fronte ao monolítico sistema financeiro tradicional, o financiamento alternativo avoga por achegar, a través do desenvolvemento tecnolóxico, o investimento e o financiamento aos pequenos aforradores e aos autónomos e pemes. Grazas a plataformas como Inversa, todo o mundo pode investir o seu diñeiro en financiar a empresas da economía real e obter un beneficio pola devandita operación.

Hoxe imos abordar cales son os principais beneficios do financiamento alternativo para os investidores.

1. Aumento das canles e modelos de investimento

Os mecanismos de investimento tradicionais están controlados polas entidades bancarias. Estas contan con catálogos de produtos de investimento similares, tanto no que respecta a as súas características, como no relativo á súa rendibilidade ou condicións.

Unha realidade que se agudizou coa concentración bancaria que se produciu ao longo da última década, tras o estalido da crise económica do 2008.

A redución do número de bancos provocou, tamén, unha contracción na oferta de servizos de investimento ao alcance dos aforradores e, polo tanto, unha menor competencia.

Tendo en conta do escenario que vimos de presentar, un dos maiores beneficios do financiamento alternativo é, sen ningunha dúbida, a amplitude dos mecanismos que teñen os investidores ao seu alcance para sacar rendibilidade ao seu diñeiro.

Agora, se unha persoa quere investir o seu diñeiro dispón de múltiples canles máis aló das entidades bancarias, como as plataformas de crowdlending ou crowdfactoring.

Así, os desenvolvementos tecnolóxicos máis punteiros póñense ao servizo dos investidores que, desde a súa casa, poden decidir contratar produtos de investimento seguros e rendibles.

O aumento dos actores implicados no sector do investimento, facilita o aumento da competencia e que a rendibilidade dos produtos de investimento tamén se incremente, un dos beneficios do financiamento alternativo.

2. Múltiples opcións para investir

Non só amplíase o número de entidades que ofrecen produtos de investimento, senón que outro dos beneficios do financiamento alternativo é a ampliación do catálogo de produtos que os investidores teñen á súa disposición.

Así, un aforrador pode decidir financiar as facturas emitidas por un negocio, a través do crowdfactoring, obter accións a cambio de investir en proxectos innovadores a través do crowdequity ou realizar préstamos directos a empresas que necesitan liquidez.

Este aumento da tipoloxía de produtos de investimento ao alcance dos aforradores ten como consecuencia directa que os investidores teñan máis posibilidades de atopar produtos que se axustan con precisión ao que desexan.

Un dos maiores beneficios do financiamento alternativo é, sen ningunha dúbida, a amplitude dos mecanismos que teñen os investidores ao seu alcance para sacar rendibilidade ao seu diñeiro

3. Maior rapidez á hora de investir… e de obter beneficios

A burocracia bancaria pode resultar un inconveniente para moitos investidores e un motivo que os empuxe a non obter rendementos do diñeiro que gañaron co seu esforzo.

Fronte á rixidez dos procesos bancarios, un dos beneficios do financiamento alternativo máis importantes é a flexibilidade e axilidade dos seus procesos.

Desde que un investidor interésase por un produto ata que o compra pode pasar un prazo de tempo extraordinariamente curto. Todo iso grazas á dixitalización.

Por exemplo, en Inversa Invoice Market abonda con que o investidor rexístrese na plataforma cumprimentando un formulario en liña e suba a documentación requirida:

  • Documento de identidade
  • Certificado de titularidade de conta bancaria

Nun prazo de 24 horas revisarase a documentación e procederase a activar a conta. Cabe precisar que todas as contas atópanse baixo a supervisión do Banco de España e non se pode mover diñeiro sen que todos os actores estean debidamente identificados e coñézase a procedencia e o destino do devandito diñeiro.

Por outra banda, a obtención de beneficios tamén se axiliza. No caso de Inversa, o prazo de retorno do investimento oscila entre os 30 e os 180 días. É dicir, o tope para recuperar o investido sitúase tan só no medio ano.

4. Apoiar a economía real e o tecido produtivo local

Cando unha persoa decide investir os seus aforros ten en conta moitos factores. Como a seguridade do investimento, a rendibilidade, cando se cobran os intereses ou o prazo de retorno. Máis aló destas cuestións, tamén é fundamental para moitos investidores saber a que se vai destinar o seu diñeiro. Ou, dito doutra maneira, que clase de proxecto están a financiar.

Por iso é polo que podamos sinalar que un dos beneficios do financiamento alternativo é que o investidor coñece con exactitude a empresa á que está a financiar.

Por exemplo, unha persoa que opte polo crowdfactoring sabe en que factura está a investir e cal é a empresa ou administración pública na que invirten.

O mesmo sucede cando unha persoa financia, a través dunha plataforma de crowdequity, a un proxecto do que pasará a ter unha participación.

Ademais, isto compleméntase cunha cuestión que temos que ter en conta: os mecanismos de financiamento alternativo permiten a negocios pequenos e medianos ter á súa disposición vías de financiamento directo rápidas e áxiles.

Visto desde o punto de vista dos investidores, isto tradúcese no feito de que as empresas ás que se ofrece apoio financeiro son negocios da economía real. É dicir, organizacións de dimensións modestas fortemente asentadas no territorio e que contribúen á consolidación dun tecido produtivo local.

O financiamento alternativo e o financiamento ético non ten a súa razón de ser única e exclusivamente na xeración de beneficios para os investidores, senón tamén no apoio a empresas da economía real e a proxectos innovadores.

5. Investimento á carta: Adaptar os produtos ás necesidades dos investidores

Tendo en conta do que vimos de expoñer, podemos chegar a unha conclusión lóxica: un dos beneficios do financiamento alternativo para investidores é a súa capacidade de adaptarse a eles.

Por que é isto relevante? Na era analóxica, os produtos de investimento eran menos dúctiles. O que supoñía que eran os aforradores os que tiñan que adaptarse ás características dos produtos dispoñibles no mercado. Un catálogo reducido e similar nas diferentes entidades bancarias que os ofrecían.

En cambio, a irrupción do financiamento alternativo ha xerado que o catálogo de produtos de investimento se amplifique.

É máis, un dos beneficios do financiamento alternativo para investidores é que permite aos pequenos aforradores poder contratar produtos de investimento. Por exemplo, o diñeiro mínimo que se ten que empregar para investir en Inversa son tan só 20 euros. É dicir, esta plataforma de crowdfactoring está aberta a todo tipo de investidores, non só a aqueles que dispoñen dunha gran cantidade de diñeiro.

Desta forma, destérrase a idea de que só poden investir aquelas persoas ou organizacións que dispoñen de grandes sumas de diñeiro. E ábrense as canles de investimento a todo tipo de aforradores, cuxo desexo é sacarlle rendibilidade aos aforros que cultivaron grazas ao seu esforzo, á vez que financian a empresas da economía real.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.