Menú

Blog.

Categorías

Blockchain, esta vez sí o vas a entender.

Este artigo non vai dirixido a expertos tecnólogos, pero si pretende chegar un pouco máis aló dunha simple definición. Imos a asomarnos ás tripas da tecnoloxía blockchain grazas a unha estupenda ferramenta que nos ofrece Anders Brownworth, con ela calquera pode entender dun modo sinxelo os fundamentos e o funcionamento desta tecnoloxía que vai transformar o mundo. Digo isto último con pleno convencemento e estou segura de que ao final deste artigo pensaredes o mesmo. De feito, en INVERSA apostamos desde o principio polas vantaxes que nos ofrecía en materia de seguridade incorporándola para o rexistro de todos os contratos.

Comecemos explicando que é Blockchain.

É unha tecnoloxía baseada nunha cadea de bloques que conteñen información codificada. Toda a información rexistrada é inmutable e perpetua, o que a converte nunha especie de notario virtual. É por tanto un medio para certificar e validar calquera tipo de información a través dun rexistro confiable, descentralizado e resistente á manipulación de datos.

Os primeiros en traballar nunha cadea de bloques protexida criptográficamente na que ninguén podía manipular as marcas de tempo dos documentos foron Stuart Haber e W. Scott Stornetta en 1991. Pero o despeque desta tecnoloxía foi en 2008 co proxecto Bitcoin grazas ao traballo dunha persoa ou grupo de persoas, este aspecto é unha incógnita, co nome de Satoshi Nakamoto.

Co tempo a tecnoloxía de bloques foise separando das criptomonedas e está a ser utilizada en múltiples aplicacións. Para entender como funciona debemos de coñecer dúas figuras crave:

Os nodos. Ese rol pódeo desempeñar quen o desexe e conte cunha mínima capacidade computacional. Os nodos manteñen copias constantemente actualizadas dese enorme libro de contas.

Os mineiros, son máquinas que realizan en si as operacións.

Vai entender mellor o seu papel a través das imaxes da Demo de Anders:

A primeira pantalla mostra un cadro onde vemos que todos os datos introducidos transfórmanse automaticamente nun hash concreto . O hash ou función hash é unha función criptográfica especial que é utilizada para xerar identificadores únicos e irrepetibles. Por exemplo, se poñemos a palabra “Ola” transfórmanola nun hash e se poñemos “Ola Inversa” aparecerá un diferente.

[[IMAXE_2]]

Os datos quedarán recollidos en bloques de información. Para xerar un bloque un mineiro ten que ser capaz de resolver un problema matemático en base a uns parámetros outorgados( entre eles o target) pola propia rede a todos os nodos. O target indica o valor que debe ter un hash de bloque (IDE de bloque) para que sexa aceptado pola rede.

[[IMAXE_3]]

En cada intento un mineiro xera un nonce (número aleatorio dun só uso) que será utilizado para xerar o Block IDE ou hash de bloque por medio da Proba de traballo. A través dun xerador de números aleatorios obtense un nonce que logo se usa nunha función criptográfica específica. Predicir que combinación de bits traducirase no hash de bloque correcto non é tarefa fácil e requirirá calcular miles de millóns de hashes distintos, o que requirirá xerar os correspondentes miles de millóns de nonces ata dar coa combinación correcta. Conseguilo supón obter o Tichet de Ouro, é dicir, xerou un bloque que quedará identificado co nonce da función que ha resolvido o problema, dito doutro xeito, xerou o resultado (hash de bloque) correcto que será validado polo resto de nodos.

A continuación abrirase un novo Bloque 2 que recollerá novos datos e así sucesivamente creando o que se coñece como Cadea de Bloques.

[[IMAXE_4]]

Nesta cadea cada bloque está conectado co anterior, cada bloque nunha blockchain está organizado de tal maneira que fai referencia ao contido do bloque anterior. Así, ademais do novo hash xerado, conterá tamén o hash do bloque anterior. Desta maneira calquera modificación ou manipulación requirirá cambiar a de todos os bloques anteriores, tarefa altamente dificultosa.

Empezas a velo? Pois aínda engade unha capa máis de seguridade. Debido a que existen máquinas con gran capacidade de minado constrúese unha rede distribuída, é dicir, as cadeas de bloques se replican para miles de nodos de tal maneira que todos coñecen e teñen unha copia da información recollida en cada bloque.

[[IMAXE_5]]

Xa habemos visto que o contido será validado por maioría, todo funciona por consenso das partes. Por tanto unha cadea modificada por uns poucos non será aceptada porque non coincide coa dos outros miles de nodos e é imposible modificar os miles de nodos de todo o mundo. A día de hoxe ninguén o conseguiu.

Agora que o entendes. Ves as súas posibilidades? Son enormes, tanto a nivel público como empresarial.

No sector público:

Poderase aplicar na clínicas e hospitais para crear un rexistro cos datos e o historial médico dos pacientes.

No ámbito militar un dos aspectos que se poden traballar é crear un servizo de mensaxería seguro.

Dentro das distintas administracións públicas en toda a xestión documental a modo de notario virtual etc…

Sen esquecer o que pode supoñer á hora das eleccións, cuestión esta que está de plena actualidade, ao facer posible votar por internet dun modo totalmente seguro.

A nivel privado:

No mundo financeiro para axilizar pagos ou transferencias ou na execución automática de contratos evitando intermediarios, alixeirando custos e con menos burocracia.

Para a trazabilidad dos produtos permitindo un seguimento da cadea de subministracións e como proba de procedencia. Actualmente xa hai grandes cadeas de alimentación que o están utilizando para a trazabilidad dos seus produtos.

Permite tamén aos usuarios crear a súa propia identidade dixital a proba de manipulación substituíndo aos nomes de usuario e contrasinais. Adeus a romper a cabeza coa nosa lista de contrasinais.

Será posible tamén un almacenamento na nube distribuído moito máis seguro, almacenando unha copia idéntica en cada nodo da rede fronte aos sistemas actuais centralizados ( Amazon, Google Drive…) onde a infomación ou arquivos queda almacenada nun mesmo espazo.

Ou a execución automática de contratos. Un exemplo disto podémolo ver no sector dos seguros onde ao rexistrar o contrato cunhas condicións determinadas este execútese automaticamente cando se cumpran esas condicións rexistradas. Outro exemplo serían os contratos de alugueiro etc

 

E que dicir do mercado de electricidade. O futuro fálanos de casas que poden crear a súa propia electricidade e vender o excedente sen intermediarios. A traves dunha rede distribuída poderíase comprar enerxía á rede ou vender excedentes sendo as transaccións verificadas polos membros da rede.

Outro uso é no internet das cousas onde blockchain permite un rexistro inmuable de todas as mensaxes intercambiadas entre os dierentes dispositivos intelixentes conectados. IBM xunto con Samsung xa crearon unha plaltaforma deste tipo.

A lista como vedes é moi longa e os exemplos son moitos e non podemos enumeralos todos aquí, de feito moitas aplicacións aínda non as coñecemos. Estamos ante unha auténtica revolución cun infinidade de posibilidades.

Dicir tamén por último que aínda que a Demo está baseada na blockchain de Bitcoin a día de hoxe existen múltiples redes blockchain, tanto públicas como privadas.

A recente incorporación de INVERSA a ALASTRIA pon sobre a mesa a nosa aposta por esta tecnoloxía e todo o que nos poida ofrecer no futuro que achegue valor para os nosos clientes.

 

<a href=”http://www.freepik.com”>Designed by rawpixel.com / Freepik</a>

 

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.