Menú

Blog.

Categorías

CIRBE: Central de Información de Riscos do Banco de España ¿ Que é e cómo pode afectarte?

 

A CIRBE (CIR) é unha enorme base de datos xestionada polo Banco de España onde se recolle a información dos préstamos, créditos, avais e garantías que cada entidade de crédito mantén cos seus clientes. É dicir, trátase dun informe onde se gardan os riscos que as entidades financeiras manifestan ter dos seus clientes.

Os seus datos son confidenciais, o que significa que non se pode consultar ou acceder a eles libremente, senón que é necesaria unha autorización. Iso si, calquera persoa, física ou xurídica, susceptible de figurar como titular dun risco declarable á Central de Información de Riscos ten dereito a obter o seu propio informe de riscos e se a información que atopa é errónea ou está desactualizada, pode solicitar que a rectifiquen. Tamén ten dereito a coñecer que entidades financeiras accederon á súa ficha de riscos durante o últimos seis meses.

Como solicitalo? Na seguinte ligazón da * Oficina virtual del Banco de España explícase paso a paso como facelo.

Pódese solicitar por varias vías:

Electrónica, neste caso é imprescindible dispoñer de firma dixital ou certificado electrónico emitido por Prestadores de Servizos de Certificación (PSC) admitidos polo Banco de España.

Poderase solicitar as fins de semana e festivos pero a resposta estará dispoñible a partir do primeiro día hábil seguinte á data de solicitude.

Os informes só se poderán descargar polo solicitante e estarán dispoñibles durante veibte días desde a súa resolución. Os correspondentes á última data dispoñible estarán dispoñibles aproximadamente aos 15 minutos. Os de datas anteriores á última dispoñible poderán descargarse ao día hábil siquiente á data de solicitude.

Algunhas incidencias, como a disparidade entre os datos do certificado de firma dixital e os datos declarados polas entidades á Central de Información Riscos do Banco de España non se poden resolver de forma automática, polo que se require a intervención do persoal do Banco de España”.

Presencial, solicítase o informe de riscos na sede central do Banco de España ou en calquera das súas sucursais. Xunto á solicitude do informe deberá achegar a totalidade da documentación requirida.

Correo, cumprimentando o formulario “Solicitude de informes de Riscos á Central de Riscos”, dispoñible na apartado “tramitación”, enviándoo debidamente asinado a:

Banco de España, Central de Información de Riscos, C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid.

Xunto coa solicitude é necesario achegar a totalidade da documentación requirida (*). O informe recibirase en poucos días mediante correo certificado.

A Documentación requirida variará en función de se se trata dunha persoa física ou xurídica.

O Prazo de Resolución é como máximo de dez días hábiles aínda que na tramitación electrónica e presencial adóitase obter o informe en poucos minutos.

Que tipos de riscos recolle?

Riscos directos, derivados dun préstamo ou crédito cuxo titular é a propia persoa.

Riscos Indirectos, avais e garantías sobre as débedas doutras persoas.

Esta base de datos actualízase de maneira mensual coa información que as propias entidades están obrigadas a achegar ao Banco de España.

Hai que deixar claro que a CIRBE non é un rexistro de morosos, simplemente reflicte o nivel de endebedamento dun suxeito ou entidade. É dicir, que alguén esé endebedado non quere dicir que non cumpra cos seus compromisos de pago. O que si marca é unha liña por encima da cal unha entidade financeira considera que o risco de que se poidan producir falta de pagamentos é elevado. Cada entidade calculará a capacidade de endebedamento dos seus clientes @teniendo en cuenta estes datos xunto con outros como o nivel de renda, patrimonio etc da persoa.

 

A base de datos de CIRBE terá especial importancia para:

O propio Banco de España tanto para elaborar os seus estudos estatísticos sobre o sector e sobre a marcha económica do país como para o seu labor de supervisar e controlar o sistema financeiro.

Os cidadáns á hora por exemplo de pedir unha hipoteca e as entidades financeiras á hora de concedela.

As empresas á hora de conseguir o financiamento necesario para o negocio. Por iso é tan relevante o feito de que financiarse en Inversa non consuma Cirbe; ao non tratarse dun préstamo non consome a capacidade crediticia converténdoo nun instrumento financeiro alternativo e á vez complementario a outros que a empresa poida ter.

 

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.