Menú

Blog.

Categorías

As 8 claves das plataformas de crowdfactoring

As plataformas de crowdfactoring axudan ás empresas da economía real a obter liquidez e aos aforradores para rendibilizar o seu diñeiro

Automatizar, automatizar e automatizar. A automatización de tarefas é un dos obxectivos prioritarios das empresas na actualidade. Tecnoloxías disruptivas como a Intelixencia Artificial van, precisamente, nesa liña. A automatización está a abrirse paso en todos os sectores económicos e non afecta, só, aos negocios. A cidadanía tamén se está beneficiando de moitas automatizacións no seu día a día grazas ao uso de software, dispositivos IoT e outras ferramentas.

O sector financeiro non se mantén á marxe desta tendencia. Máis ben ao contrario. As entidades bancarias tradicionais e as FinTech están a apostar pola automatización e a dixitalización para ofrecer mellores servizos aos seus clientes. Neste contexto nacen proxectos innovadores como as plataformas de crowdfactoring, deseñadas e implementadas para funcionar como punto de encontro entre as empresas da economía real e os particulares dispostos a investir nelas.

As plataformas de crowdfactoring, como Inversa Invoice Market, empregan automatizacións para facilitar o acceso das startups, as pemes e os pequenos investidores ao sector financeiro. O potente desenvolvemento tecnolóxico sobre o que se sustentan, permítelles axilizar os trámites, ofrecer toda a información relevante sobre as facturas e as empresas e dotar de autonomía tanto aos negocios como aos investidores.

A continuación, imos explorar as 8 claves das plataformas de crowdfactoring que as converten en vías de financiamento e investimento interesantes para as empresas da economía real e os aforradores.

1. Custos de intermediación e transacción reducidos

Como vimos de sinalar, a automatización de procesos é fundamental nas plataformas de crowdfactoring. Grazas ao uso de IA e algoritmos, as plataformas de crowdfactoring poden automatizar algúns dos procesos máis relevantes á hora de levar a cabo operacións de factoring: a contratación dos produtos, a cualificación crediticia, a análise de riscos…
Estas accións son fundamentais para permitir que os particulares invistan nunha determinada factura. Debido a que non só serven para pechar a adquisición, senón que tamén se encargan de ofrecer información transcendental como o scoring e o nivel de risco que presenta a operación.

Estas cuestións tradúcense nunha consecuencia moi interesante para os investidores e, sobre todo, para as empresas que buscan financiamento nas plataformas de crowdfactoring. Cal? Os custos de intermediación e transacción que cobran as plataformas de crowdfactoring son mínimos e, desde logo, moito máis reducidos que os que cobran as entidades do sector financeiro tradicional.

As automatizacións provocan que os custos operativos das plataformas de crowdfactoring sexan baixos e, ademais, estas non participan na toma de decisións sobre as facturas nas que se invisten, coma se sucede no caso da banca.

Debemos sinalar, tamén, que en Inversa, os custos de intermediación, ademais de ser moi baixos, corren a cargo da empresa que ofrece as súas facturas non cobradas. Nunca do investidor.

2. Alta rendibilidade nun escenario de risco controlado

Un dos piares fundamentais das estratexias de investimento é a rendibilidade que se busca conseguir. Dá igual se falamos de produtos de investimento clásicos ou de investimentos a través de plataformas de crowdfactoring, crowdlending ou outras modalidades de financiamento alternativo en liña.

Pois ben, unha das claves das plataformas de crowdfactoring é, precisamente, as rendibilidades que ofrecen aos clientes que invisten en facturas.

Ata a espiral inflacionista que se desatou o ano pasado, os tipos de interese eran baixos, o que provocou que moitos investidores buscasen unha maior rendibilidade polo seu diñeiro no financiamento alternativo. Isto supuxo unha lombeirada para o crecemento das plataformas de crowdfactoring.

Tras as últimas subidas dos tipos de interese, aprobadas polo BCE para conter a inflación, os produtos de investimento tradicionais volven resultar suxestivos. Pero iso non é óbice para que as plataformas de crowdfactoring sigan destacando pola rendibilidade que ofrecen en escenarios de risco controlado.

Á hora de decidir en que facturas investir, os aforradores coñecen a cualificación crediticia da empresa que debe abonar a factura e poden xulgar por si mesmos a relación entre a rendibilidade do investimento e o risco da operación.

As plataformas de crowdfactoring son unha vía complementaria ás entidades tradicionais

3. Obtención de rendibilidade e recuperación a curto prazo

Cando os investidores deliberan sobre en que produtos ou empresas desexan investir non só teñen en conta a rendibilidade que lles ofrece cada unha das alternativas dispoñibles. Senón que tamén é moi importante o prazo de obtención da devandita rendibilidade e, sobre todo, o tempo que se vai a tardar en recuperar o investimento realizado.

No que respecta a plataformas de crowdfactoring como Inversa, ambos os prazos son curtos. Sobre todo, o da obtención da rendibilidade.

Rendibilidade: En Inversa Invoice Market os investidores reciben o pago da rendibilidade por adiantado. Cando se completa o financiamento dunha factura, todos os investidores que investiron o seu diñeiro nela reciben a rendibilidade comprometida.
Recuperación do investimento: O prazo de recuperación do investimento adoita oscilar entre os 30 e os 90 días, en función do prazo de vencemento da factura que se adquire, que nunca pasa dos 180 días. Isto implica que os investidores non verán retido o seu diñeiro durante anos, senón que o investimento dá os seus froitos con suma rapidez.
Investimentos áxiles para un mundo cada vez máis líquido.

4. Posibilidade de vender os investimentos para obter liquidez

A axilidade e a autonomía á hora de investir ven reforzadas por unha opción moi interesante dalgunhas plataformas de crowdfactoring, como Inversa: acudir ao mercado secundario de facturas.

Ademais do mercado primario, no que as empresas cedentes ofrecen as facturas que deben abonar os seus clientes debedores, o marketplace de Inversa dispón dun mercado secundario. No devandito mercado, os investidores poden vender os seus investimentos a outros particulares. Que logran con esta opción? Obter liquidez para realizar novos investimentos.

E os investidores que adquiren as facturas no mercado secundario que gañan? Poder investir en efectos que son do seu interese, pero que se lles escaparon no mercado primario.

De tal forma que non só atopámonos #ante o feito de que os investimentos se recuperan nun prazo de tempo moi reducido, que xamais excede o medio ano. Senón que tamén é posible vender os investimentos e recuperar o diñeiro líquido en calquera momento.

5. Facilitar o financiamento de startups e pemes

Unha dos acenos de identidade das plataformas de crowdfactoring é a súa aposta por axudar ás startups e as pemes para obter liquidez.

As grandes compañías e as empresas sólidamente consolidadas atopan menos problemas á hora de conseguir financiamento. Con todo, aos proxectos innovadores que están nas súas primeiras fases de vida e ás pequenas e medianas empresas cústalles máis obter toda a liquidez que necesitan. Xa sexa para poñerse en marcha, crecer, afrontar dificultades con éxito, investir ou expandirse a novos mercados.

O financiamento é necesaria ao longo de todo o ciclo de vida das empresas. E as startups e as pemes xogan un papel crucial na nosa sociedade e no noso tecido produtivo. Polo que axudalas a poder financiarse é unha acción de gran valor.

A propia natureza das plataformas de crowdfactoring fomenta que as empresas da economía real e os proxectos innovadores opten por esta vía de financiamento alternativo para complementar a liquidez que obteñen no sector financeiro tradicional.

En poucos días unha empresa pode financiar unha factura e obter liquidez para aproveitar calquera oportunidade de negocio ou investimento.

O funcionamento das plataformas de crowdfactoring é extraordinariamente sinxelo e non requiren nin avais nin garantías. E, ademais, financiar as facturas nas plataformas de crowdfactoring non computa en CIRBE, polo que non afecta á cualificación crediticia das empresas.

As plataformas de crowdfactoring democratizaron o acceso ao investimento

6. Permitir aos pequenos investidores sacarlles partido aos seus aforros

Ademais de contribuír a que as pemes e as startups participen no sector financeiro, as plataformas de crowdfactoring tamén son claves á hora de democratizar os investimentos. Por exemplo, para investir no marketplace de Inversa só necesítase dispoñer de 20 euros. Un par de copas un sábado á noite. Non fai falta nada máis. Isto implica que os pequenos investidores poden investir e rendibilizar os seus aforros a través das plataformas de crowdfactoring, sen necesidade de ter grandes cantidades de diñeiro.

A suma de moitos pequenos investidores pode lograr grandes cousas. O propio concepto de crowdfactoring aséntase sobre esta idea-forza.

O terreo dos investimentos xa non é só cousa dos grandes investidores. Os pequenos aforradores tamén poden xogar un papel no financiamento das empresas da economía real e as startups, sacarlle partido aos seus aforros e, de paso, contribuír a construír un mundo máis sostible.

7. Diversificar os investimentos e o risco

As plataformas de crowdfactoring albergan múltiples facturas procedentes de diversos cedentes, que deben pagar distintos debedores e cunhas rendibilidades, riscos e importes moi variados. É dicir, ofrecen unha ampla diversidade de produtos nos que investir.

Así mesmo, como vimos de sinalar, en plataformas de crowdfactoring como Inversa é posible investir desde ínfimas cantidades de diñeiro.

A suma de ambas as cuestións dá como resultado a posibilidade de que os aforradores poidan diversificar os seus investimentos tanto como gusten. E, con elas, o risco ao que se expoñen.

Por exemplo, se un investidor dispón de 1.000 euros para investir, pode diversificar o seu investimento entre múltiples facturas. Así, pode investir 500 euros na factura dunha empresa na que xa confiou noutras ocasións. 200 euros nunha factura asegurada. E 300 euros nunha factura que ofrece unha elevada rendibilidade, pero que tamén presenta un nivel de risco maior que as outras dúas.

As opcións de investimento son practicamente infinitas.

8. Plataformas de crowdfactoring: A importancia de chegar a empresas e investidores desatendidos

O tecido empresarial de España e a Unión Europea é extremadamente amplo. En cambio, tras a crise financeira de 2008, o número de entidades bancarias reduciuse de forma maiúscula. Iso implica que o sector bancario tradicional non é tan diverso como o tecido produtivo.

As plataformas de crowdfactoring e crowdlending contribúen a diversificar o sector financeiro e abrir vías alternativas de financiamento para as empresas que pasaron máis inadvertidas para as entidades bancarias.

As startups e as pemes poden atopar nas plataformas de crowdfactoring outras canles para obter liquidez e ter máis marxe de manobra á hora de planificar as súas finanzas e os seus investimentos.

Outro tanto do mesmo poderíase sinalar con respecto aos pequenos investidores. Posto que as plataformas de crowdfactoring ábrenlles as súas portas de pao a pao para que realicen os seus investimentos de forma autónoma e poidan sacarlle partido ao seu diñeiro, como levan facendo desde hai séculos os grandes investidores.

Por todo iso, podemos soster que as plataformas de crowdfactoring e o resto de modalidades de financiamento alternativo non veñen substituír aos bancos á hora de facilitar o financiamento e o investimento, senón que os complementan, chegando a empresas e aforradores que se quedaron fóra dos focos de atención.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.