Menú

Blog.

Categorías

Como reflectir no IRPF os rendementos obtidos con Inversa

Como en anos anteriores, elaboramos o seguinte artigo para tentar aclarar de forma práctica como interpretamos que se debe reflectir na declaración do IRPF 2023 os rendementos obtidos en Inversa e así axudar aos nosos Investidores

En INVERSA Invoice Market como plataforma non practicamos ningún tipo de retención a conta polo que non verá reflectida dita información na súa información fiscal.

Os beneficios obtidos tributan como ganancias patrimoniais no IRPF 2023 pola diferenza entre o importe rescatado e o importe investido neto resultante de descontar do noso investimento as cantidades recibidas por anticipado. Por tanto a ganancia non se materializa ata a cobranza da factura por parte do investidor. Desde o noso punto de vista, o investimento en facturas debe tratarse como a compra de títulos valores e non como préstamos. 

Para esta interpretación, baseámonos en que na cesión de créditos pola que comunicamos ao debedor a súa obrigación de pago ao cesionario, supón que, no momento de pago, o mesmo realícese por un terceiro (o debedor) e non polo cedente, o que conleva o seu tratamento como ganancia patrimonial.

Instrucións do exercicio 2023 para declarar as ganancias patrimoniais obtidas polos investimentos realizados en Inversa a través da Páxina da AEAT – Plataforma RENDA WEB:

En primeiro lugar, situámonos na páxina 15(II)/ páxina 16(I) do modelo 100, tal e como figura en RENDA WEB – “F2. Ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais (a integrar na base impoñible do aforro) (continuación)” en concreto nas apartado “Ganancias e perdas patrimoniais derivadas de transmisións doutros elementos patrimoniais“.

Unha vez aquí, picamos a casa 1626 “Tipo de elemento patrimonial”.

A continuación, debemos marcar a cuarta casa “Outros elementos patrimoniais (bens ou dereitos) non afectos a actividades económicas”

Xa, tan só quédanos introducir os datos concretos das operacións realizadas. Desde as contas de investidores pódese descargar a información fiscal desde o propio perfil e para o ano completo a declarar, tanto en formato pdf como excel.

Por simplicidade, no noso resumo fiscal introducimos os valores agregados para evitar ter que apuntar todas as operacións.

Desta forma, deberemos imputar os seguintes valores:

· Data de transmisión: 31/12/2023

· Valor de transmisión: Importe total que figure como “Importe cobrado” no noso informe fiscal

· Data de adquisición: 01/01/2023

· Valor de adquisición: Importe total que figure como “Importe investido” no noso informe fiscal

Desta forma, o importe das ganancias patrimoniais netas do exercicio debe coincidir exactamente co que se reflicte como tal no noso informe fiscal.

* Nota : INVERSA Invoice Market non proporciona asesoramento fiscal. Trátase dun artigo divulgativo non vinculante e en caso de dúbida recoméndase aos posibles investidores consulten a un asesor independente.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.