Menú

INFORMACIÓN SOBRE O SEGURO DE CRÉDITO

A existencia dun seguro de crédito que cobre a falta de pagamento da factura por insolvencia non elimina o risco de falta de pagamento nin é garantía do pago da factura, debido ás diversas situacións de falta de pagamento que se poden dar e que son obxecto de avaliación por parte da aseguradora.

Con todo, naquelas facturas «aseguradas», a solvencia do librado é analizada por unha compañía de seguros, sendo a responsable do pago en caso de insolvencia do librado.

Isto permítenos movernos en niveis de risco moi baixos, o que converte a Inversa Invoice Market nun aliado estratéxico á hora de implementar estratexias de investimento.

A isto podemos engadir a facilidade que ofrece a nosa plataforma de diversificar ao permitir ao investidor investir desde cantidades moi pequenas, o cal implica reducir o impacto dunha pequena perda ao verse compensada coas ganancias do resto de facturas.

Inversa (incluíndo os seus empregados, técnicos e colaboradores) ten ademais subscrito un seguro de responsabilidade civil profesional, cunha cobertura por reclamación de danos de 600.000 Euros/ano para facer fronte ante calquera posible reclamación no exercicio da súa actividade.

Dado a existencia dun mercado secundario e que o investimento en facturas supón un retorno do capital a curto prazo, entendemos que o risco de falta de liquidez é moi baixo.

O equipo de Inversa inviste sistematicamente en todas as facturas, compartindo os mesmos intereses e riscos que os seus clientes.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.