Menú

Blog.

Categorías

Crowdlending: que é e por que deberías telo en conta se vas investir

Na actualidade, a diversidade de fórmulas ás que recorrer para obter financiamento é colosal. A maioría dos investidores e empresas coñecen que é o crowdlending, e están ao corrente das vantaxes do crowdfactoring e do crowdfunding. Pero isto non sempre foi así.

Ata finais dos anos 90, a concesión dun préstamo entrañaba, de modo inevitable, a presenza dunha entidade bancaria. Estas gozaban do monopolio destas operacións, pois practicamente non existían outros métodos para recibir financiamento. En consecuencia, o acceso a recursos semellaba unha misión imposible para os actores que quedaban excluídos deste sistema, cuxas posibilidades de investimento ou financiamento víanse moi reducidas.

Isto impedía o progreso de moitas grandes ideas, que carecían do apoio económico necesario para aterrar no mercado e establecerse de maneira definitiva. Á fin e ao cabo, o financiamento é un mecanismo esencial para o crecemento e desenvolvemento das empresas.

Coa irrupción das plataformas de financiamento alternativo, esta situación deu un xiro de 180 graos. O abanico de posibilidades ampliouse de forma descomunal, e o sistema financeiro volveuse moito máis accesible, abrazando a toda clase de persoas e iniciativas e creando solucións para responder as súas demandas.

Comprender o funcionamento dos novos métodos de financiamento é primordial para desenvolverse con éxito neste novo escenario. Así que vaiamos á cuestión que nos ocupa: que é o crowdlending?

Que é o crowdlending

O termo crowdlending orixínase por mor da combinación de dous conceptos procedentes do inglés: crowd (multitude) e lending (préstamo). Nesta nova modalidade de investimento, unha serie de aforradores financian de modo individual a unha determinada empresa mediante préstamos, evitando así a intermediación de entidades bancarias.

A cambio de devandito préstamo, os investidores obteñen un beneficio, estipulado por ambas as partes no contrato. E aquí radica a súa ganancia. No futuro, cando recuperen o investimento inicial, esta virá acompañada dos intereses acordados.

Grazas ao crowdlending, os empresarios xa non dependen da aprobación dun banco ou de grandes prestamistas para poder poñer en marcha os seus proxectos. En plena era das finanzas entre persoas, son os cidadáns os que asumen este papel, promovendo así a economía real.

Esta liberalización entraña unha vantaxe moi atractiva: en lugar de ter que adecuarse ás condicións estándar impostas polos bancos, os aforradores e as firmas poden negociar os termos que consideren máis favorables. Desta maneira, conxugan as necesidades de ambas as partes e establecen a contía, o tipo de interese e o prazo de devolución máis oportuno.

Isto demostra que os produtos financeiros que se desenvolven a día de hoxe caracterízanse por un grao de personalización inimaxinable hai medio século.

Motivos do auxe do crowdlending

Tras coñecer que é o crowdlending, é necesario situarnos contextualmente para entender as circunstancias que provocaron a súa expansión. E para iso é necesario remontarnos a principios de século.

Para comezar, o seu crecemento non se podería explicar sen a irrupción da internet. Para participar do crowdlending tan só é necesario posuír un dispositivo con conexión á rede, xa que estas transaccións levan a cabo en liña. Durante a década dos 2000 lanzáronse os primeiros teléfonos móbiles intelixentes e produciuse unha democratización inmensa da internet, que empezou a ocupar un lugar central nas nosas vidas.

A finais desa década tivo lugar una das maiores crises económicas da historia. O 2008 foi un ano nefasto para os bancos, cuxa reputación se esborrallou, e perderon moita credibilidade a ollos da opinión pública. Os cidadáns deixaron de confiar neles para investir o seu patrimonio, e emprenderon a procura de vías alternativas de financiamento.

Por último, para comprender que é o crowdlending hai que prestar atención á economía colaborativa, unha auténtica tendencia na actualidade. Este fenómeno rexeita a visión tradicional de empresa-cliente e avoga polo intercambio ou a adquisición de bens e servizos entre particulares, os cales se poñen en contacto a través das novas tecnoloxías.

Os actores envoltos no crowdlending

Os interesados neste método de financiamento alternativo non só deben coñecer que é o crowdlending. Tamén teñen que identificar os actores que se relacionan entre si en calquera operación de crowdlending, para así saber dentro de que categoría enmárcanse.

  • Prestamista: o aforrador que lle adianta o diñeiro á empresa asume o papel de prestamista. Está motivado polo retorno económico que recibirá no futuro, que vén derivado dos intereses da operación. Os investidores son persoas que buscan multiplicar o seu patrimonio, pero, ao mesmo tempo, non perseguen o mero rendemento económico. Tamén desexan xerar un impacto positivo na súa contorna mediante o seu capital, e para iso apoian a proxectos nacentes que necesitan ás.
  • Prestatario: é a compañía que busca financiamento, ben para saldar as débedas cos seus provedores, ben para poñer en marcha as súas iniciativas. Para logralo, recorre aos pequenos aforradores, que lle proporcionan esa liquidez. Cando o prazo establecido chega ao seu fin, deberá devolverlles a cantidade prestada orixinalmente, abonando os intereses e as comisións.
  • Intermediario: é necesaria a presenza dun terceiro actor que poña en contacto ao prestamista e ao prestatario. E as plataformas de investimento, pertencentes ao sector Fintech, asumen ese papel. Grazas ao potencial das tecnoloxías, crean un espazo onde os usuarios rexístranse e financian aqueles negocios aliñados cos seus intereses, constituíndo unha sorte de mercado en liña. Estas plataformas cobran unhas comisións polos servizos prestados, que recaen na compañía que necesita financiamento.

O crowdlending axuda ás empresas a obter financiamento

Beneficios do crowdlending

O crowdlending nace para dar solución aos problemas que presentaban as vías de financiamento tradicionais, tanto para as persoas que desexan investir como para as organizacións que precisan recursos.

Para empezar, permite diversificar a carteira de investimentos do aforrador. Este é un movemento moi sabio, xa que diminúe considerablemente o seu risco de enfrontarse a perdas. Se os seus investimentos áchanse moi concentrados e un dos proxectos nos que depositou o seu capital non é rendible, perderá unha suma de diñeiro máis elevada. Pola contra, se distribuíu equitativamente o seu patrimonio, o desastre dunha empresa non repercutirá de forma tan notable na súa carteira, pois se verá amortecida polo resto.

A profunda personalización que brinda esta fórmula axúdalle a atopar compañías que se adapten ás súas demandas. Así, pode investir en iniciativas que lle ofrezan máis rendibilidade, ou naquelas cuxo risco sexa máis moderado. Por norma xeral, os prazos do crowdlending adoitan ser breves, polo que recupera o seu investimento e obtén liquidez de maneira rápida.

Moitas das plataformas de crowdlending valoran o apartado ético das empresas. Deste xeito, o investidor obtén a satisfacción de estar a destinar o seu capital a proxectos sostibles. E a alta transparencia deste mecanismo baseado no investimento ético permítelle comprobar en primeira persoa o impacto positivo que está a xerar o seu patrimonio na comunidade e no planeta.

Pero non se pode comprender que é o crowdlending sen botar unha ollada ás vantaxes que supón para as firmas. A tramitación das operacións é máis áxil e sinxela que na banca. Por tanto, aquelas organizacións que necesitan liquidez con urxencia poden dispoñer dese diñeiro de forma veloz. Ademais, non dependen dunha soa fonte de crédito, senón que se apoian en multitude de investidores. E, como gozan de maior flexibilidade para determinar as condicións do contrato, o interese que deben emendar tamén pode ser menor.

Tipos de crowdlending

Existen dúas clases principais de crowdlending en función da natureza do prestatario: o crowdlending P2B e o crowdlending P2P.

  • Crowdlending peer to peer: nesta modalidade, o beneficiario do préstamo é unha persoa a nivel individual, que busca axuda para financiar proxectos persoais como, por exemplo, os seus estudos. O crowdlending P2P conecta a particulares con particulares, e caracterízase por unha rendibilidade máis elevada, xa que o risco adoita ser algo maior.
  • Crowdlending peer to business: neste caso, os particulares financian empresas ou pemes, constituídas baixo a forma dunha sociedade. Ao entrañar un risco menor, a rendibilidade da operación tamén se ve diminuída. Hai un subtipo de crowdlending P2B, denominado crowdlending inmobiliario, a través do cal os aforradores lle conceden financiamento a un promotor dedicado á construción e venda de inmobles.

De todos os xeitos, tomáronse medidas a nivel lexislativo para regular este mecanismo de investimento e reducir o risco ao que se enfrontan os investidores. Aquí entra en escena a lei 5/2015 de fomento do financiamento empresarial, que incide sobre as plataformas de financiamento participativo.

Para protexer aos pequenos aforradores, establécese unha diferenza entre os investidores acreditados (aqueles máis profesionais, que non teñen límite de investimento) e os non acreditados (cuxa investimento está limitada a 3.000 euros por proxecto e a 10.000 euros nos últimos doce meses).

Ademais, para mitigar o risco de incapacidade de pago por parte dos negocios, a lei limita a cantidade de diñeiro que estes poden captar a través das plataformas a 2 millóns de euros, elevándose esta cifra a 5 millóns se se dirixen a investidores acreditados.

Diferencias co crowdfunding e o crowdfactoring

O crowdlending nace por mor do crowdfunding, outro mecanismo no que os proxectos se financian a través de particulares. Cun carácter máis social ou cultural, esta fórmula non asegura un interese para o prestamista, cuxa achega é considerada unha especie de doazón. O aforrador non está motivado polo beneficio económico, senón que o seu único obxectivo é dar ás á iniciativa. Con todo, para atraer o investimento, a compañía pode ofrecerlle unha pequena parte do seu capital, xurdindo así o crowdfunding equity.

O crowdfactoring, pola súa banda, permite ás empresas financiar as súas facturas, anticipando a cobranza destas para dispoñer de liquidez en momentos cruciais. A cambio de adiantar esa cantidade de diñeiro, os investidores reciben un pequeno interese. Como o crowdfactoring traballa no curto prazo, non tardan en recibir ese retorno do seu investimento.

Nos últimos anos desenvolvéronse multitude de plataformas especializadas en crowdfunding, crowdlending ou crowdfactoring. O seu labor é fundamental, pois sen a súa intermediación, a procura de proxectos sostibles por parte dos aforradores sería máis complexa. De igual maneira, os negocios atoparíanse con máis dificultades á hora de achar novas fontes de financiamento.

Inversa Invoice Market é unha delas. A plataforma de crowdfactoring nace co espírito de impulsar a economía real, convencida da capacidade do financiamento para provocar un cambio positivo na sociedade e o planeta. E, a día de hoxe, máis de 2.400 iniciativas beneficiáronse do seu mercado en liña de facturas.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.