Menú

Blog.

Categorías

Datos a ter en conta á hora de investir nunha factura ou pagaré.

Unha das vantaxes de plataformas como INVERSA é a posibilidade de diversificación que ofrece á hora de investir permitindo que cada cliente elabore a súa propia carteira acorde co seu perfil. Para tomar a decisión correcta debemos ter en conta e entender o significado de varios conceptos que aparecen en cada oportunidade de investimento. Imos analizalos detidamente baseándonos nalgúns exemplos.

Factura/Pagarei de Empresa Privada:

Cada factura ten un código que a identifica.

Importe. Recolle a cantidade para financiar.

Días ou Prazo. Serán os comprendidos entre a data de publicación e a data de vencemento de cada documento.

Interese. Dinos a rendibilidade que imos obter co noso investimento sempre en termos anuais, cobraremos por anticipado o interese prorrateado aos días que dure cada operación.

Rating. É unha cualificación de risco da empresa que ten que pagar baseada nunha análise externa que nos proporciona INFORMA, empresa líder na subministración de Información Comercial, Financeira, Sectorial e de Marketing de empresas e empresarios, para aumentar o coñecemento de clientes e provedores e minimizar o risco comercial. Non traballamos con alto risco é dicir con ratings por baixo de sete a nivel nacional ou de tres se é internacional.

Opinión de crédito. A Opinión de Crédito INFORMA D& B é unha cifra comprendida entre 0 e 6.000.000 € que establece o importe máximo de crédito comercial recomendable para unha empresa, en función dos recursos que xera.

Tipo recibo. Poderá tratarse dunha factura ou dun pagarei . As características e diferenzas entre ambos poderán atopalas no noso blogue ( https://www.inversa.es/es/noticia/factura-e-pagar-analizámolos-).

Porcentaxe. Mostra a porcentaxe cuberta ata o momento.

Botón “Ver Venda”. Pulsando aquí accedemos ao panel onde investir que nos mostra información máis detallada. Exemplo:

Nesta nova pestana móstranse ademais dos datos anteriores outros novos como :

Capital pendente: O importe da factura que queda por cubrir.

Tempo restante de publicación: A cada factura asígnaselle segundo as súas características un prazo máximo de publicación. Transcorrido este tempo se a factura non se cobre na súa totalidade será retirada do mercado e devolverase o diñeiro aos/ as que investisen algunha cantidade nela.

Data Vencemento: Data límite a partir da cal a empresa debedora debe realizar o pago pendente.

Cobertura do Seguro: En caso de ser unha factura asegurada aparecerá detallado a porcentaxe de cobertura da póliza, normalmente entre un 85%-95%.

Chegado a este punto xa temos a información necesaria para tomar unha decisión e se é o caso darlle ao botón de “Investir” onde xa só nos queda cubrir a cantidade e volver pulsar en “Investir”.

 

Factura de Administración Pública(AP):

A Administración pública carece de Rating, de Opinión de Crédito e dunha Data de Vencemento concreta por iso require unha análise aparte.

Días: Serán 30 días en todas xa que como carecen dunha data exacta de vencemento facemos unha estimación tendo en conta o prazo legal de pago establecido para as AP. O investidor cobrará os intereses correspondentes a eses trinta días por anticipado e os correspondentes ao resto de días que transcorresen desde os estimados no momento de cobranza da factura.

Interese: Sempre o mesmo para todas a AP, un 4% anual, que é o mínimo establecido na plataforma.

Rating: Aparecerá a abreviatura AP, xa que as administracións públicas carecen de rating.

Opinión de Crédito: poñerá 0€ debido a que tamén carecen de opinión de crédito.

Botón “Ver Venda”. Exemplo:

Aquí simplemente destacaremos como elemento diferenciador o apartado de “Descrición” onde recollemos datos de acceso público que reflicten o período medio de pago( PMP) e o endebedamento medio per cápita( PC) de cada institución pública.

O obxectivo de INVERSA é ofrecer toda a información necesaria dun modo claro e detallado para facilitar a toma de decisión do cliente porque ao final: “Ti elixes, ti decides”.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.