Menú

Blog.

Categorías

Cal é a diferenza entre crowdlending e crowdfunding?

A aparición de novos métodos de financiamento é un verdadeiro motor para o progreso da sociedade. Canto máis amplo sexa o abanico de fontes ás que pode recorrer unha compañía en busca de recursos, máis probabilidades haberá de que atope a un investidor que lle brinde o seu apoio económico. Por tanto, os negocios deben desenvolverse con éxito neste incipiente contexto empresarial. E para iso resulta vital comprender a diferenza entre crowdlending e crowdfunding.

Mediante o crowdfunding, os proxectos fináncianse mediante as achegas individuais dun conxunto de persoas. Cada unha realiza pequenas contribucións, e a suma de todas elas permítelle ao creador poñer en marcha as súas ideas. O termo, procedente do inglés, está formado por crowd (multitude) e funding (financiamento). En español é coñecido como micromecenazgo, e é moi empregado para impulsar proxectos de índole cultural, política ou social, especialmente aqueles relacionados co investimento ético.

Esta non é unha fórmula ríxida, senón que existen catro grandes tipos de crowdfunding. Dous deles entrañan un beneficio económico, e os outros dous posúen un carácter máis desinteresado. Desta maneira, todas as entidades en busca de recursos poderán atopar unha modalidade que se adecúe ás súas necesidades.

  • Crowdfunding de doazón: non hai ánimo de lucro, a persoa que achega o diñeiro non recibe nin espera recibir nada a cambio. A súa achega é altruísta, e xeralmente débese a factores como a solidariedade ou a un interese persoal por ver crecer o proxecto.
  • Crowdfunding de recompensa: nesta variante prémiase a axuda económica dos patrocinadores, incluíndo o seu nome nos créditos ou nos agradecementos do produto ou servizo desenvolvido. O envío de agasallos para incentivar o apoio tamén se enmarca nesta categoría. Estes aumentan ou diminúen de valor en función da cantidade achegada polo investidor.
  • Crowdfunding de investimento ou crowdfunding equity: co fin de atraer aos patrocinadores entrégaselles unha pequena parte do capital da empresa. Aquí xa hai un beneficio económico, pero está condicionado á rendibilidade e ao éxito da firma. Se o proxecto é exitoso e dá ganancias, os investidores recibirán unha porcentaxe, que será maior canto máis alta sexa a súa achega. Se, pola contra, o negocio sofre perdas e non sobrevive no mercado, quedarán cunha man chea de nada e outra cousa de ningunha.
  • Crowdfunding de préstamos ou crowdlending: esta categoría é radicalmente distinta das anteriores, polo que recibe un nome propio. Aquí, a compañía está obrigada a devolver o diñeiro. Xa non hai unha doazón, senón que se trata dun préstamo con intereses. O investidor realmente busca multiplicar o seu capital, aínda que durante o proceso decide apoiar a iniciativas sostibles.

As similitudes entre crowdlending y crowdfunding

Estes dous métodos de financiamento colectivo son alternativas moi populares aos préstamos bancarios tradicionais. Mentres que as organizacións que recorren aos bancos só dispoñen desa canle para obter recursos, aquelas que apostan polo crowdlending ou o crowdfunding diversifican as súas fontes de financiamento. Deste xeito, se unha delas retíralle o apoio, poderán amortecer o seu impacto grazas ás demais.

Ademais, fixeron moito máis accesible o mundo das finanzas. No pasado, se as entidades bancarias denegaban a concesión dun préstamo, as posibilidades restantes das que dispoñían as compañías eran practicamente nulas. Agora, estas gozan dun rango moi amplo de opcións, e poden escoller a que máis lles beneficie.

Algunhas das modalidades de crowdfunding non esixen a devolución do diñeiro, o que abre a porta de entrada a iniciativas de carácter máis social, que non perseguen o mero rendemento económico. Antes, moitos destes proxectos eran excluídos do sistema financeiro. O crowdlending e o crowdfunding proporcionáronlles a visibilidade que necesitaban, e axúdanlles de modo indirecto a xerar un cambio positivo no mundo.

Durante os últimos anos, ambas as fórmulas experimentaron un crecemento descomunal. A aparición da internet foi a principal responsable da súa expansión, xa que tan só é necesario posuír un dispositivo con conexión para participar delas. O seu alto grao de sinxeleza é outro dos seus maiores atractivos: calquera persoa pode rexistrarse nunha plataforma de financiamento alternativo en liña para investir o seu patrimonio ou solicitar recursos de forma rápida.

A rendibilidade, a principal diferenza entre crowdlending y crowdfunding

A gran diferenza entre crowdlending e crowdfunding reside na existencia de rendibilidade. No crowdfunding de doazón e de recompensa, o investidor non recibe ningún tipo de beneficio económico, polo que a rendibilidade é nula.

No crowdfunding equity, o aforrador pode obter certa rendibilidade, pero sen ningunha garantía. Se o proxecto no que investiu triunfa, el participará dese éxito, e entregaráselle a porcentaxe correspondente ao seu capital. Se o proxecto non é viable, non obterá ningún tipo de ganancia. Todo depende da boa marcha da compañía. E o investidor non estará en condicións de reclamarlle nada.

Pola contra, o crowdlending si que leva implícito un beneficio económico, independentemente da viabilidade da empresa. Unha vez conclúe o prazo de devolución do préstamo, o investidor recibirá de novo o seu diñeiro, e beneficiarase dos intereses da operación. Ademais, se a organización non lle remite a cantidade estipulada de forma íntegra, poderá esixirlle a corrección da devandita débeda, pois está amparado por un contrato.

O risco de perder o investimento é outra diferenza entre crowdlending e crowdfunding. No crowdfunding, a perda do diñeiro está garantida. Pero o aforrador accede a iso, pois desexa dar ás ao proxecto no que inviste.

No crowdfunding equity, a perda da cantidade orixinal tamén é inevitable, aínda que o investidor ten a esperanza de recuperar unha certa parte. Aínda que depende das circunstancias específicas do sector e da compañía, o risco deste modelo segue sendo elevado.

O crowdlending presenta un risco de perda máis baixo, pois conleva non só a devolución do préstamo, senón tamén a entrega duns intereses. Con todo, pode darse o caso de que a firma que solicitou os recursos sexa incapaz de abonar a débeda e declárese insolvente, de modo que o risco nunca desaparece por completo.

Outras diferenzas entre crowdlending y crowdfunding

Cal é a intención do aforrador que financia á compañía? Aquí radica outra diferenza entre crowdlending e crowdfunding. Á fin e ao cabo, non todos entregan o seu diñeiro co mesmo obxectivo. No caso do crowdfunding, o investidor comprométese de forma directa co proxecto. Desexa que teña éxito e que sexa viable a longo prazo, quere velo crecer e establecerse no mercado.

No crowdlending, a persoa que achega financiamento persegue a rendibilidade a curto prazo e busca multiplicar o seu capital. Non hai unha implicación tan persoal e desinteresada, senón que prima aspectos como a solvencia e a ganancia económica.

Hai outra diferenza entre crowdlending e crowdfunding, tamén estreitamente relacionada co investidor. E é o seu grao de profesionalidade. O crowdlending caracterízase por un maior nivel de rendibilidade, o que atrae a perfís máis profesionais. As persoas que participan do crowdfunding, con todo, non se dedican a iso de maneira profesional. Adoitan ser cidadáns correntes, sensibilizados coa causa ou próximos aos creadores do proxecto.

A última diferenza entre crowdlending e crowdfunding ten que ver coa seguridade destes mecanismos. Mentres que o crowdlending trata de brindar garantías para animar ao investimento, o crowdfunding equity afástase das certezas, xa que non asegura a ganancia en ningún momento.

É importante ter presente que, cando se fala de métodos de financiamento alternativo, non hai opcións boas ou malas. Hai opcións máis ou menos adecuadas. E a elección virá determinada polas circunstancias e os obxectivos de cada investidor ou empresa. Por estes motivos, non só é indispensable entender o crowdfunding ou comprender que é o crowdlending, senón que hai que coñecer en profundidade os seus puntos en común e as súas diferenzas.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.