Menú

Blog.

Categorías

Diversificar as estratexias de investimento para non poñer todos os ovos na mesma cesta


Combinar diferentes mecanismos de investimento permite aos aforradores diversificar as estratexias de investimento e reducir o risco que asumen

Seguramente escoitases algunha vez que «todo español leva dentro un seleccionador nacional». Esta frase popular fai referencia a que moitas persoas cren que serían mellores dirixindo a selección de fútbol que o profesional que ostenta o cargo. Elixirían mellor aos xogadores, prepararían mellor os torneos e deseñarían tácticas máis eficaces. En definitiva, serían capaces de deseñar unha estratexia para gañar o Mundial ou a Eurocopa.

Esta anécdota evidencia que convivimos continuamente coas estratexias e que todos estamos afeitos deseñalas e implementalas en múltiples ámbitos da nosa vida. Grazas á dixitalización das finanzas e a irrupción das plataformas de financiamento alternativo en liña tamén podemos deseñar as nosas estratexias de investimento sen ter que delegar esta tarefa en xestores. Pero, que hai que ter en conta á hora de facelo? Un principio fundamental é que resulta recomendable diversificar as estratexias de investimento, para evitar apostar todo a un único cabalo gañador.

Se un adestrador de fútbol centra todo o seu plan no bo rendemento dunha estrela e esta lesiónase, é posible que toda a súa estratexia se vaia ao traste. No terreo financeiro, diversificar as estratexias de investimento contribúe a non poñer todos os ovos na mesma cesta e reducir o risco que se asume á hora de investir o diñeiro.

A continuación, imos debullar algunhas claves para ter en conta á hora de diversificar as estratexias de investimento e analizar por que unha plataforma de crowdfactoring como Inversa pode ser de gran axuda para os investidores que desexan implementar estratexias nas que se invista o seu diñeiro en empresas de diferentes tamaños e sectores económicos.

Sacarlle partido á diversidade do mercado do investimento

O mundo experimentou enormes cambios no que vai de século, asociados á revolución tecnolóxica. E o sector financeiro non se mantivo á marxe destas transformacións. Hoxe en día, unha persoa pode realizar investimentos desde o móbil, xa sexa a través de apps das entidades bancarias tradicionais ou de plataformas de crowdfactoring, crowdlending ou crowdequity.

Tanto a ganancia en autonomía á hora de investir, como a maior diversidade de actores do sector financeiro e de mecanismos de investimento que estes ofrecen provocaron un auténtico cambio de paradigma.

Diversificar as estratexias de investimento nunca resultou máis sinxelo. Unha persoa pode combinar o investimento en:

  • Letras do Tesouro (Estado)
  • Accións en bolsa (Grandes compañías)
  • Plans de pensións
  • Crowdfactoring (Empresas da economía real)
  • Etc.

Todos estes investimentos non son excluíntes, senón complementarias e permiten diversificar as estratexias de investimento, financiando a actores diferentes, a través de produtos con características tamén diferentes: a curto prazo ou a longo prazo, a renda variable ou a renda fixa…

Se o mercado ofrécenos unha ampla variedade de mecanismos de investimento, por que non diversificar as estratexias de investimento adaptándoas ao 100% aos nosos obxectivos?

Diversificar as estratexias de investimento axúdache a cumprir cos teus obxectivos recorrendo a diversos produtos

Combina diferentes produtos e sectores para lograr os teus obxectivos

Precisamente, á hora de deseñar as estratexias de investimento é fundamental ter en conta os obxectivos que se perseguen. É dicir, canta rendibilidade espérase obter, en que prazo, a que clase de empresas quérese financiar, en que sectores económicos deséxase investir…

En función dos obxectivos establecidos, pódense deseñar plans para diversificar as estratexias de investimento e conseguir os resultados desexados.

Como sinalamos no apartado anterior, existe unha ampla gama de mecanismos de investimento, desde os produtos que ofrecen as entidades financiases tradicionais, ata as vías de financiamento alternativo como o crowdfactoring. Á hora de seleccionar os produtos de investimento que se desexan adquirir é fundamental nunca perder de vista que:

  • É imprescindible comprender os mecanismos de investimento.
  • Débese dispoñer de toda a información necesaria para analizar se un investimento adecúase ou non aos obxectivos.

A dixitalización tamén tivo un impacto nestas dúas cuestións, debido a que actualmente resulta máis sinxelo solicitar información a través de internet e publicacións especializadas.

Ademais, os potentes desenvolvementos tecnolóxicos, o emprego do Big Data e a algorítmica avanzada permitiu ás entidades financeiras ofrecer unha análise precisa do comportamento das empresas nas que se inviste e outorgar unha cualificación crediticia exacta.

Todo iso redunda na aposta por diversificar as estratexias de investimento, combinando produtos con características diferentes e investindo en múltiples sectores económicos. Ademais, no relativo a isto último, non podemos perder de vista o auxe dos investimentos sostibles. É dicir, aforradores que invisten o seu diñeiro en empresas que cumpren cos criterios ASG ou levan a cabo as súas actividades en sectores crave para construír un tecido produtivo sostible ambiental e socialmente.

Moverse con éxito entre a rendibilidade e o risco

Se hai unha relación central no relativo aos investimentos esa é, sen ningunha dúbida, a que existe entre a rendibilidade e o risco dunha operación. Se simplificamos moito dita relación, poderiamos concluír que canto maior sexa o risco, máis alta será a rendibilidade prometida. Mentres que, se o risco é menor, a rendibilidade tamén será máis baixa.

Toda estratexia de investimento ha de cimentarse sobre unha serie de obxectivos, como sinalamos antes, pero tamén sobre a tolerancia ao risco do investidor. Hai persoas que son máis agresivas e prefiren tomar máis riscos en busca de rendibilidades máis altas. En cambio, outros investidores poden preferir ser conservadores e ter as máximas certezas de que recuperarán o seu investimento, aínda que a rendibilidade sexa baixa.

Ao diversificar as estratexias de investimento, os aforradores poden combinar produtos cun nivel de risco maior, con outros mecanismos que ofrezan un nivel de risco moi limitado. Se unha persoa decide investir todo o seu diñeiro nun único produto, a posibilidade de conxugar investimentos máis rendibles con outras menos rendibles refúgase.

En cambio, ao diversificar as estratexias de investimento ábrese a porta para combinar operacións máis rendibles, pero tamén máis arriscadas, con outras que ofrecen unha rendibilidade menor, pero que garanten o retorno do investido.

Diversificar as estratexias de investimento é fácil hoxe en día grazas a plataformas de investimento como Inversa

Limita o risco dos teus investimentos

Precisamente, o risco é o elemento determinante á hora de decidir diversificar as estratexias de investimento. Poñer todos os ovos na mesma cesta pode ser unha decisión exitosa se o investimento sae ben e a rendibilidade que se obtén é moi atractiva, pero tamén pode conlevar serios problemas para o investidor.

Por iso é polo que á hora de deseñar as estratexias de investimento sexa conveniente apostar pola diversificación, sobre todo, no caso de aforradores que non se dedican profesionalmente a realizar investimentos ou traballan no sector financeiro.

Aínda que dispoñas de toda a información relevante sobre unha operación e esta pareza ofrecerche garantías e adáptase aos teus obxectivos e necesidades, se cadra non debes destinar a ela todo o diñeiro que desexas investir.

Diversificar os investimentos permíteche tomar certos riscos e, á vez, investir en produtos máis seguros. De tal forma que podes lograr rendibilidades moi atractivas con algunhas dos teus investimentos e, en paralelo, investir parte do teu diñeiro en produtos e empresas que che ofrecen as máximas confianzas.

O risco foi sempre un elemento que ha desmotivado aos aforradores para investir o seu diñeiro.

Por sorte, na actualidade os pequenos investidores poden informarse con profundidade sobre todos os produtos de investimento antes de contratalos e, ademais, gañaron en autonomía e teñen ao seu alcance máis mecanismos de investimento como, por exemplo, o crowdfactoring.

Inversa, unha plataforma que che axuda a diversificar as estratexias de investimento

Precisamente, Inversa Invoice Market, unha plataforma de crowdfactoring que serve como punto de encontro entre empresas da economía real e miles de pequenos investidores, pode ser unha boa aliada á hora de diversificar as estratexias de investimento e complementar produtos tradicionais con vías alternativas.

No marketplace de Inversa os aforradores poden investir a partir de tan só 20 euros e poden diversificar o seu diñeiro en todas as operacións que desexen.

A través desta plataforma, centos de empresas da economía real, que operan en múltiples sectores (conserveiras, alimentación, packaging, calzado, laboratorios, enerxía…) ofertan as súas facturas emitidas, pero non cobradas para obter liquidez no curto prazo.

A cambio de investir nestas facturas, os aforradores obteñen unha rendibilidade unha vez que as facturas se han completado e recuperan o investido cando a empresa librada abone o importe das facturas.

As facturas nas que se poden investir presentan rendibilidades, prazos e cualificacións crediticias diferentes e han de ser pagadas por empresas de múltiples sectores económicos. Esta variedade é crucial á hora de axudar aos investidores para diversificar as estratexias de investimento, combinando facturas con características distintas e limitando o risco que asumen á hora de investir.

É máis, Inversa ofrece, tamén, facturas aseguradas. É dicir, efectos que contan coa garantía de entidades aseguradoras que se farán cargo da devolución dos investimentos no caso de que as facturas non sexan abonadas polos negocios librados.

Por que non investir o teu diñeiro nun plan de pensións, un fondo de capital risco, accións bolsistas e facturas de empresas da economía real? Grazas a plataformas como Inversa podes complementar os teus investimentos e apostar por diversificar as estratexias de investimento para limitar o risco, mentres consegues cumprir cos teus obxectivos.

Non poñas todos os ovos na mesma cesta e evítache o desgusto de quedarche sen ningún no caso de que a cesta cáiaseche ao chan.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.