Menú

Blog.

Categorías

Diversificar as fontes de ingresos para alcanzar a liberdade financeira

Cada día máis persoas desexan alcanzar a liberdade financeira, para o que resulta fundamental diversificar as fontes de ingresos que obteñen

Dicía o filósofo Séneca que «nada nos proporciona dignidade tan respectable, nin independencia tan importante como o non gastar máis do que gañamos». Case 2000 anos despois de que morrese o gran filósofo, o mundo cambiou de forma radical e as opcións que temos #ante nós para gastar o noso diñeiro son infinitas e moi suxestivas. Polo que cumprir coa máxima de Séneca é cada vez máis difícil. Para logralo, é indispensable conseguir diversificar as fontes de ingresos e lograr unha liberdade financeira que nos permita realizar gastos sen temor a quedarnos en números vermellos.

Esta cuestión é aínda máis relevante hoxe en día, no que a inflación devalúa a única fonte de ingresos de millóns de persoas: o seu salario ou a súa pensión. No lado positivo, as posibilidades de diversificar as fontes de ingresos incrementáronse exponencialmente. Por que? A consolidación do mundo dixital como unha esfera cada vez máis importante das nosas vidas, a nosa forma de relacionarnos e a forma de facer negocios.

Máis aló de opcións como crear e comercializar contidos dixitais, vender produtos ou servizos por internet e, mesmo, monetizar perfís de redes sociais e webs, a mellor forma de diversificar as fontes de ingresos é investir en produtos financeiros que ofrezan unha rendibilidade que axude aos investidores para alcanzar a tan ansiada liberdade financeira e non gastar máis do que gañan.

Neste artigo, imos debullar como se poden diversificar as fontes de ingresos a longo e a curto prazo e o papel que xogan FinTechs como Inversa Invoice Market á hora de buscar a liberdade financeira.

Riqueza vs. Liberdade

O concepto de liberdade financeira supón, en primeiro lugar, un cambio de paradigma. Por que? Pon o foco de atención na relación entre ingresos e gastos e dá maior valor á vez que ao diñeiro.

As persoas que desexan alcanzar a liberdade financeira non buscan facerse ricos, é dicir, acumular inxentes cantidades de diñeiro, senón que o seu obxectivo é obter os suficientes ingresos como para poder tomar decisións libremente, sen preocuparse dos gastos e de vivir, como se di popularmente, «coa auga ao pescozo».

Nos seus termos máximos, a liberdade financeira viría ser a capacidade dunha persoa de vivir grazas aos seus ingresos pasivos (o diñeiro que cobra por un alugueiro, a rendibilidade que obtén grazas aos produtos de investimento…), sen necesidade de realizar un traballo remunerado.

Con todo, a liberdade financeira pode entenderse como un longo camiño cara a este ideal, de tal forma que o salario dun profesional ou o diñeiro obtido por un empresario pola súa actividade poidan complementarse grazas a diversificar as fontes de ingresos. Non depender dunha única canle de obtención de diñeiro, dota de seguridade ás persoas e aumenta o seu nivel de liberdade.

A liberdade financeira está a adquirir unha relevancia crecente como consecuencia da maior importancia que lle damos ao noso tempo e a preponderancia de valores como a seguridade ou a estabilidade.

Moitas persoas deseñan estratexias de investimento para conseguir diversificar as fontes de ingresos que teñen ao seu alcance e aumentar paulatinamente a súa liberdade financeira ata alcanzar obxectivos vitais como retirarse antes de tempo ou gozar dunha xubilación sen sobresaltos financeiros. É dicir, o obxectivo das persoas que buscan a liberdade financeira non é facerse ricas, senón liberarse de ataduras e conseguir que o seu plan de vida non se vexa lastrado pola escaseza de diñeiro.

Inversa axuda aos pequenos aforradores a diversificar as fontes de ingresos e deseñar unha estratexia para lograr a independencia financeira

Diversificar as fontes de ingresos a curto e longo prazo

Por onde se debe empezar á hora de pensar na liberdade financeira? En primeiro lugar, por optimizar a estrutura de custos e gastos. Na sociedade do consumo os estímulos para adquirir bens e servizos son infinitos. O que nos leva, en moitas ocasións, a comprar produtos ou contratar servizos que non necesitamos. Por iso, é fundamental analizar en que e como gastamos o noso diñeiro e mellorar a nosa toma de decisións, descartando aqueles bens e servizos que non necesitamos ou non nos achegan beneficios.

Máis aló disto, lograr unha maior liberdade financeira implica realizar investimentos para diversificar as fontes de ingresos, tanto a longo prazo como a curto. En que produtos pódese investir a longo prazo?

 • Fondos (indexados e cotizados).
 • Plans de pensións.
 • Accións.
 • Bens inmobles para obter rendas.

Esta clase de investimentos pode ser esencial para alcanzar a liberdade financeira no longo prazo e reportar ingresos pasivos ás persoas, sobre todo, na fase final da súa carreira profesional e na súa xubilación.

Doutra banda, as persoas que queiran aumentar a súa independencia financeira poden, tamén, realizar investimentos a curto prazo:

 • Depósitos bancarios.
 • Débeda pública a curto prazo.
 • Modalidades de investimento alternativo como o crowdfactoring.

Os investimentos a curto prazo xeran ingresos en pouco tempo, que se poden empregar para realizar novos investimentos, tanto a curto como a prazo longo e incrementar a independencia financeira das persoas.

Deseñar estratexias de investimento diversificadas e proactivas

Máis aló de combinar produtos a curto e longo prazo, é fundamental que os investidores sexan proactivos á hora de deseñar e implementar as súas estratexias de investimento e que, ademais, diversifiquen as fontes de ingresos.

A irrupción e consolidación das FinTech e as plataformas de investimento alternativo democratizaron o acceso de todas as persoas ao sector do investimento e facilitan a proactividad e o dinamismo á hora de deseñar as estratexias de investimento.

Agora, as persoas non dependen unicamente dos ingresos activos, ligados á súa actividade laboral ou empresarial, senón que poden investir os seus aforros en produtos a longo ou curto prazo, pero tamén en investimentos de renda fixa ou variable. Diversificar as fontes de ingresos que se obteñen a través dos investimentos contribúe a non depender unicamente dun determinado produto, o que resultaría contraproducente na procura da liberdade e independencia financeiras.

Doutra banda, o desenvolvemento tecnolóxico e a aparición de aplicacións web e móbiles que permiten xestionar os investimentos sen saír de casa, foi crucial para que os pequenos investidores poidan buscar a súa liberdade financeira desde o terreo do investimento.

En plataformas como Inversa Invoice Market, as persoas poden investir o seu diñeiro accedendo a toda a información financeira de cada operación, tomar decisións de maneira autónoma e controlar os seus investimentos de forma continua. De tal forma que os investidores xa non dependen do coñecemento de profesionais do sector, senón que poden realizar investimentos de forma constante e autónoma. Ademais, dispoñen ao seu alcance tanto os produtos das entidades financeiras tradicionais (por exemplo, os depósitos ou os fondos), como dos mecanismos de investimento alternativo: crowdfactoring, crowdlending, crowdequity…

A liberdade financeira non cae do ceo, para alcanzala hai que diversificar as fontes de ingresos e ser proactivos e constantes.

Inversa axuda aos aforradores para diversificar as fontes de ingresos das que dispoñen

Inversa, unha aliada na procura da liberdade financeira

Inversa Invoice Market é unha plataforma de investimento retallista que pode axudar ás persoas para diversificar as fontes de ingresos das que dispoñen e alcanzar unha maior liberdade financeira. Por que?

 1. Produtos fáciles de entender. Que produtos de investimento poden adquirir as persoas en Inversa? Facturas de empresas da economía real. As compañías soben á plataforma facturas dos seus clientes que aínda non puideron cobrar. Decenas de persoas invisten nelas, a cambio de obter unha rendibilidade e, así, as empresas teñen acceso á liquidez que necesitan. Unha vez que a factura vence, o cliente abónaa e os investidores recuperan o seu diñeiro.
 2. Plataforma sinxela de usar. O marketplace de Inversa non só caracterízase polo produto de investimento que ofrece, senón tamén pola súa usabilidade. Toda a información financeira de cada operación está explicada de forma clara e sinxela (rendibilidade, prazo, cualificación crediticia do debedor, análise de reembolso do cedente e o debedor…). Ademais, a forma de inscribirse e de operar nela é moi áxil e intuitiva.
 3. Decidir en que empresas invístese e diversificar os investimentos. As persoas que apostaron por diversificar as fontes de ingresos que reciben poden decidir en que empresas invistan dentro de Inversa con plena autonomía e liberdade. Ademais de toda a información que ofrece a plataforma grazas ao uso do Big Data e o Machine Learning, os investidores poden rastrexar na internet a cada negocio para saber con precisión en quen invisten.
 4. Controlar os investimentos no curto prazo e converter o investimento nun hábito. Inversa facilita unha xestión activa e continua dos investimentos para lograr diversificar as fontes de ingresos e aumentar a liberdade financeira das persoas.
 5. Rendibilidades por adiantado que roldan o 8% de media. Quizais o motivo máis potente polo que Inversa é unha gran aliada á hora de diversificar as fontes de ingresos é porque ofrece rendibilidades que, de media, situáronse no 7,9% en 2022, moi por encima dos intereses que ofrecen outros produtos a curto prazo como a débeda pública ou os depósitos bancarios.

Automatizar os investimentos para non ter que empregar tempo en obter ingresos

Diciamos o inicio deste artigo que uno dos motivos polos que as persoas buscan a liberdade financeira é porque desexan gozar dun dos bens máis valiosos do ser humano: o tempo.

Vivimos nun mundo acelerado, no que o tempo se nos escapa das mans e, a miúdo, temos a sensación de que non dispoñemos de todas as horas que necesitamos para gozar das nosas familias, emprender, poñer en marcha iniciativas persoais, profesionais ou empresariais e, ante todo, gozar co que nos fai felices.

Por iso, resulta extraordinariamente interesante una das funcionalidades craves de Inversa Invoice Market: a ferramenta de automatización de investimentos.

Grazas a esta funcionalidade, un investidor pode establecer os parámetros dos investimentos que desexa realizar e tomar a decisión de forma previa. Por exemplo, unha persoa pode establecer que só quere investir en facturas que ofrecen máis dun 6% de intereses, un prazo de vencemento inferior aos 90 días, un nivel de risco baixo ou medio baixo e que se invista, como máximo, 500 euros por factura.

O sistema analiza toda esta información establecida polo usuario e só realiza investimentos que se axustan a estes parámetros. De tal forma que o investidor mantén todo o poder de decisión, pero non ten que estar pendente de forma permanente do marketplace, o que supón un aforro de tempo e evita que os aforradores se perdan investimentos que se axustan ás súas estratexias.

En definitiva, a liberdade financeira é un concepto cada día máis relevante, unha forma de buscar a independencia económica e labrarse un futuro sen incertezas económicas. Por iso, moitas persoas apostan por diversificar as fontes de ingresos das que dispoñen, o que pasa, indubidablemente, por realizar investimentos.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.