Menú

Blog.

Categorías

Cobrar as facturas por adiantado xa é posible grazas ao factoring con recurso

Administrar un negocio non é unha tarefa sinxela. O empresario non sempre cobra as facturas cando o necesita, o que repercute na súa capacidade para facer fronte aos múltiples pagos que debe efectuar. E non é inusual que haxa momentos nos que non dispón da liquidez necesaria, especialmente cando se atopa nun período de crecemento. Para ofrecerlles unha saída ante esta situación, nacen alternativas como o factoring con recurso.

Recorrer aos bancos para solicitar un préstamo non adoita ser unha das opcións preferidas polas compañías, pois estarían a aumentar a súa débeda. De feito, no pasado moitas entidades bancarias denegaban créditos aos proxectos emerxentes, pois tan só prestaban atención aos seus aspectos económicos. Desta maneira, todas as iniciativas sostibles que non perseguían a mera rendibilidade, senón que buscaban provocar un cambio na sociedade ou o medioambiente, quedaban excluídas do sistema.

Por outra banda, a perda de credibilidade dos bancos, derivada da gran crise financeira do 2008, provocou que un número considerable de aforradores móstrense reticentes a recorrer a eles para investir o seu capital. Con todo, estes aínda desexan participar da economía.

Durante os últimos anos estiveron xurdindo mecanismos innovadores de financiamento que satisfacían as necesidades de ambos os colectivos. Así, as empresas sostibles podían acceder a recursos e manterse fieis aos seus valores, e as persoas podían obter beneficios á vez que achegaban o seu gran de area para construír un mundo mellor e melloraban as súas estratexias de inversión.

Estes métodos, que cada día gañan máis adeptos, enmárcanse dentro do investimento ético. O factoring, e máis concretamente o factoring con recurso, é un deles.

A irrupción do factoring

O factoring é un dos máximos expoñentes da era do financiamento alternativo. A través deste sistema, un negocio que necesita liquidez nun momento puntual cede unha factura a unha entidade, que lla abona previamente a cambio de acceder aos seus dereitos de cobranza. É, en definitiva, un método para cobrar as débedas de forma anticipada.

En calquera operación de factoring hai tres actores implicados:

  • O debedor: é o cliente que lle debe unha determinada suma de diñeiro á compañía, xa que gozou ou gozará dos seus servizos. Con todo, o pago aínda está pendente. Na maioría das ocasións, se se formaliza o factoring notifícaselle ao debedor.
  • O cedente: é a empresa con falta de liquidez que contrata os servizos de factoring. Necesita o diñeiro de modo inmediata, polo que cede as súas facturas á entidade a cambio de cobralas con antelación e así dispoñer de recursos.
  • O cesionario ou factor: é a entidade que se fai cargo da factura e adiántalle o diñeiro á compañía. Cando o debedor abone a cantidade, ela recibirao. Isto non o fai de maneira altruísta, senón que obtén un beneficio procedente do interese acordado polo cedente e o cesionario.

O factoring seduce a todo tipo de organizacións, e a súa popularidade expándese de forma constante. Os estudos realizados pola Asociación Española de Factoring póñeno de manifesto. No 2021 rexistrouse un crecemento do 11,56 %, cunhas cifras superiores aos 98.000 millóns de euros. E as expectativas de futuro son aínda máis optimistas.

As firmas bancarias tradicionais, tras comprobar o crecente interese da sociedade polo factoring, están a sumarse a esta tendencia. Co obxectivo de captar a ese segmento de clientes, diversificaron o seu abanico de produtos financeiros, e xa ofrecen a posibilidade de contratar servizos de factoring.

Existe tamén unha sorte de subcategoría que recibe o nome de crowdfactoring. Nesta modalidade, as encargadas de financiar as facturas non son entidades. Son persoas. Aforradores individuais que desexan investir o seu capital en proxectos transformadores á vez que reciben un beneficio económico. O crowdfactoring, por tanto, é unha verdadeira panca da economía real, que achega as finanzas a toda clase de persoas.

O factoring con recurso ten dúas vantaxes principais

Que é o factoring con recurso?

Hai dous grandes tipos de factoring: o factoring con recurso e o factoring sen recurso. A súa mecánica é idéntica: a única diferenza entre ambos reside en quen deberá asumir o risco de falta de pagamento se se dá o caso de que o debedor non cumpre o establecido e non abona a factura.

Se o cedente e o cesionario optan polo factoring con recurso, é o negocio o que responde da insolvencia do debedor e, unha vez transcorra a data de vencemento, terá que ingresarlle ao investidor a cantidade que este lle adiantou.

Pola contra, se se aposta polo factoring sen recurso, o cesionario asumirá a responsabilidade e non terá dereito a esixirlle ao cedente que lle transfira a débeda.

O factoring con recurso presenta dúas grandes vantaxes. Para empezar, a súa capacidade para atraer a investidores é moito maior, pois entraña un nivel menor de risco para eles. En consecuencia, haberá máis posibilidades de que o proxecto que busca recursos atope a un aforrador ou entidade que lle adiante as facturas.

Doutra banda, os intereses do factoring con recurso son sensiblemente inferiores ao do factoring sen recurso, polo que tamén se reducen os custos da operación para o negocio. Como o investidor non se fai cargo da posible insolvencia, non estará en condicións de demandar un interese elevado, e a cantidade percibida pola empresa será maior.

As plataformas de factoring

O mercado estaba infestado de compañías con falta de liquidez en busca de recursos e de aforradores que desexaban obter rendibilidade investindo o seu capital en proxectos sostibles. Pero faltaba un nexo de unión, que puxese en contacto a ambas as partes.

Aquí entran en xogo actores como Inversa, dedicada ao financiamento en liña de facturas co obxectivo de promover a economía real. Esta plataforma incorpora ademais un compoñente ético de moito valor: tan só inclúe a proxectos que xeran un impacto positivo na súa contorna.

A solución proposta por Inversa brinda unhas garantías de transparencia, seguridade e axilidade moi elevadas. E esconde un gran atractivo para os aforradores, que cobran os intereses de modo anticipado e poden recuperar o seu investimento en menos de 180 días.

O seu funcionamento é sumamente sinxelo: as empresas rexístranse na plataforma e envían as súas facturas, que son auditadas por expertos. Inversa recorre a terceiros, que analizan a súa cualificación crediticia e outórganlles un custo e unha rendibilidade. Unha vez seleccionáronse todas as iniciativas que son capaces de facer fronte ás súas débedas, publícanse na plataforma para darlles visibilidade entre os investidores, que seleccionan aquelas que máis se adecúan aos seus valores.

A compañía non recibe o diñeiro de forma íntegra, senón que se lle restan as comisións e os intereses. Así mesmo, un 10 % da cantidade total é retido, e tan só liberarase cando o debedor pague o establecido e o aforrador recupere o seu capital.

O traballo de plataformas como Inversa permite que as iniciativas transformadoras reciban o empuxón definitivo para despegar e xerar riqueza a nivel económico, social e ambiental.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.