Menú

Blog.

Categorías

Factoring e confirming: similitudes e diferenzas

A aparición de novos mecanismos de financiamento alternativo puxo en evidencia que existe un mundo máis aló dos préstamos bancarios. Na actualidade, calquera empresa en busca de recursos ten á súa disposición unha variedade de alternativas, e pode apostar por aquela que máis lle conveña. Neste contexto, sistemas como o factoring e o confirming son algunhas das opcións preferidas polos proxectos que necesitan liquidez.

Pero isto non só beneficia ás organizacións, xa que os propios aforradores gozan dunha liberdade de elección moito máis ampla. No pasado, as súas posibilidades de investimento estaban máis limitadas, pero agora poden destinar o seu patrimonio para financiar toda clase de iniciativas a través de métodos moi diversos.

Neste escenario hai un compoñente que está a cobrar un protagonismo formidable e seduce tanto a negocios como a investidores: a ética. Cada vez son máis as compañías que adquiren compromisos sólidos para impulsar ás súas comunidades ou para protexer o medioambiente. Así mesmo, a cantidade de persoas que analizan o comportamento das empresas nestes parámetros antes de outorgarlles o seu apoio económico non deixa de crecer.

En definitiva, a ética está a converterse nun dos criterios máis valorados á hora de tomar as decisións de investimento.

Mecanismos como o factoring e o confirming permiten incorporar os aspectos éticos nas súas operacións, o que os ha catapultado durante os últimos anos. Segundo a Asociación Española de Factoring, unha institución cuxo nacemento se remonta ao ano 1988, ambas as fórmulas moveron un volume de diñeiro próximo aos 200.000 millóns de euros durante o 2021. E isto tradúcese nun crecemento do 9,38 % con respecto ao ano anterior.

Pero, en que consisten e en que se diferencian o factoring e confirming?

Que é o factoring

O factoring é un método de financiamento que outorga liquidez ás compañías que máis o necesitan. Estes negocios ceden a unha entidade de factoring os dereitos de cobranza das súas facturas, e esta adiántalles esa cantidade de diñeiro. A cambio, recibe un pequeno interese, do que obterá un beneficio. Deste xeito, a empresa pode cobrar as débedas dos seus clientes de forma anticipada.

Esta fórmula gañou moito recoñecemento, e xa é empregada por todo tipo de firmas bancarias. Ao comprobar o crecente interese social por este sistema, a maioría decidiron incorporala na súa carteira de servizos. Con todo, en ocasións non son entidades as que achegan o capital, senón que son os propios aforradores a nivel individual quen decide financiar facturas. E así aparece o crowdfactoring.

A popularidade do factoring aumenta de maneira constante, e os datos da AEF deixan constancia diso. Tan só o ano pasado, rexistrou un incremento do 11,56 %, movendo máis de 98.000 millóns de euros, un máximo histórico.

Tipos de factoring

Non existe unha única modalidade de factoring. Esta é unha fórmula flexible, polo que aparecen diferentes categorías en función do alcance da operación, de se se notifica ao debedor e do actor que asuma o risco de falta de pagamento.

 • Factoring nacional: todos os actores envoltos na operación de factoring atópanse dentro das mesmas fronteiras.
 • Factoring internacional: as firmas que pechan o acordo de factoring pertencen a países diferentes.
 • Factoring con notificación: prodúcese cando ambas as partes informan o cliente da compañía que se puxo en marcha unha operación de factoring.
 • Factoring sen notificación: o debedor encargado de pagar a factura non é consciente de que o investidor e o negocio subscribiron un acordo de factoring.
 • Factoring con recurso: se o cliente non lle transfire a cantidade debida ao investidor, a propia empresa deberá facerse cargo da débeda.
 • Factoring sen recurso: se o cliente non conta coa capacidade de abonar a factura, o investidor asume o risco de falta de pagamento, e non lle poderá esixir á compañía a devolución do diñeiro.

Factoring e confirming teñen moitas cousas en común

Que é o confirming

Cando un negocio contrata un servizo de confirming, delega a xestión dos pagos aos seus provedores nunha entidade financeira externa. Tras remitirlle unha serie de indicacións que a guían nesta tarefa, pasa a ser responsabilidade da firma comunicar aos provedores cando cobrarán a débeda.

A entidade de confirming ofrécelles a posibilidade de adiantar a devandito cobranza, a cambio de pagar unha pequena comisión ou un interese, que lle xeraría un beneficio. Se os provedores aceptan, a pesar de renunciar a esa porcentaxe, obteñen liquidez en momentos que poden ser cruciais. Se non aceptan as condicións, deberán esperar á data de vencemento para recibir o diñeiro, que lles chegará de forma íntegra. A decisión é voluntaria e depende completamente deles, a firma tan só limítase a expor esta posibilidade.

Esta alternativa presenta múltiples vantaxes para as organizacións. Para comezar, facilítalles os labores administrativos, que pasan a ser xestionadas por expertos, o que lles permite aforrar tempo e recursos. Á súa vez, prodúcese unha mellora da súa imaxe de marca, xa que aparecen ante os seus provedores como firmas solventes. Ao estar avaladas por unha entidade financeira, tamén se incrementa a súa credibilidade e a súa fiabilidade.

En resumo, a través do confirming, un investidor adianta os pagos aos provedores en nome do negocio. Pero, que sucede se estes non están de acordo e deciden esperar? Entón, eses intereses da operación sumaríanse aos que xa recaen no propio negocio.

Do mesmo xeito que ocorreu co factoring, as firmas bancarias convencionais xa se están sumando a esta tendencia. En consecuencia, o boom que sofre este sistema é moi similar. Segundo a AEF, o confirming creceu un 7,32 % durante o ano pasado, superando a barreira dos 100.000 millóns de euros.

Tipos de confirming

O confirming tampouco é un mecanismo ríxido, senón que se adapta ás necesidades específicas daqueles que o contratan. Así xorden diferentes modalidades:

 • Confirming con recurso: no caso de que o negocio non dispoña da capacidade económica para facer fronte á súa débeda, é a entidade financeira a que se fai responsable da falta de pagamento.
 • Confirming sen recurso: nesta categoría, a firma que ofrece o servizo de confirming queda eximida de calquera responsabilidade, e é a propia empresa a que deberá responder ante o provedor se non pode emendar a factura.
 • Confirming simple ou estándar: prodúcese cando o provedor opta por esperar á data de vencemento, momento no cal a empresa abona o importe.
 • Confirming de súpeto pago financiado ou de investimento: o provedor elixe recibir o diñeiro con antelación, polo que a entidade financeira adianta devandito pago en nome do negocio.
 • Confirming de pago financiado ou de financiamento: a compañía transfírelle o diñeiro á entidade de confirming cando xa transcorreu a data de vencemento, polo que deberá pagar os intereses ocasionados por ese atraso.

As principais diferenzas entre factoring e confirming

Antes de analizar as diferenzas entre ambos é importante coñecer os seus aspectos en común. Tanto o factoring como o confirming son métodos de financiamento empregados polos negocios, pois lles outorgan liquidez nos momentos máis necesarios. Ademais, os dous caracterízanse pola implicación de tres actores: a compañía, a entidade financeira ou investidor e o cliente ou provedor.

A gran diferenza radica en que o factoring abarca aos clientes da empresa, mentres que o confirming ocúpase dos provedores. O primeiro podería considerarse unha especie de servizo de cobranzas, e o segundo un servizo de pagos. Con todo, ambos permiten adiantar esas xestións.

O interese do factoring recae sobre o negocio, pero os intereses do confirming poden ser compartidos tamén polo provedor. Doutra banda, no factoring é a propia compañía quen se asegura de recibir o diñeiro, cando no confirming é o provedor o que ten garantido o pago.

Ambos experimentaron aumentos similares. Durante esta última década, o crecemento das dúas fórmulas foi da man, con diferenzas moi pouco notables. E o futuro debuxa un bo panorama para as dúas.

Tan só no primeiro semestre do 2022, o sector de factoring e confirming elevouse un 26,12 % con respecto ao mesmo período do ano anterior. O volume das súas operacións xa alcanza os 117.000 millóns de euros, e apunta maneiras para superar de novo un máximo histórico no peche deste exercicio. A repartición é moi equilibrado: 59.000 millóns corresponden ao factoring, e 58.000 pertencen ao confirming.

Este auxe denota o aumento do número de aforradores e proxectos que buscan unha alternativa ao sistema financeiro tradicional. A aparición de métodos como o factoring e o confirming non só responde a esta demanda por parte da sociedade, senón que contribúe a mellorar a igualdade de oportunidades. E as plataformas de financiamento alternativo como Inversa, que poñen en contacto ás persoas coas iniciativas sostibles, son fundamentais para promover a economía real.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.