Menú

Blog.

Categorías

As 5 fases das estratexias de investimento

O diñeiro, o risco e o tempo son factores relevantes nas diversas fases das estratexias de investimento que deseñan os investidores para rendibilizar os seus aforros

Todas as accións que acometemos na nosa vida sáennos mellor se antes de realizalas deseñamos un plan que nos permita contar cunha estratexia óptima para ter éxito. Isto é crucial á hora de montar unha empresa, pois que é imprescindible elaborar un plan de negocio. E igual de importante é deseñar estratexias de investimento cando unha persoa decide sacarlle rendibilidade ao seu diñeiro. Pola contra, arríscase a non sacarlle partido aos seus aforros.

Así, as estratexias de investimento convertéronse nun elemento de gran relevancia non só para os grandes investidores, senón tamén para os pequenos. Para preparar estratexias de investimento que aposten por produtos financeiros sinxelos de entender, como os que ofrece o crowdfactoring, non se necesita dispoñer de coñecementos avanzados, coma se ocorre, por exemplo, cando se inviste en produtos derivados.

De feito, o auxe das plataformas de financiamento alternativo como Inversa Invoice Market, propiciaron a entrada dos pequenos aforradores no sistema financeiro. Nestas plataformas, os investidores poden visualizar toda a información relevante para deseñar todas as fases das estratexias de investimento e levalas á práctica con éxito.

A continuación, imos explorar as cinco fases das estratexias de investimento que se han de implementar para obter rendibilidade polos aforros.

1. Fixar o punto de partida e a forma de alcanzar a meta

Todos os investidores teñen un obxectivo compartido: conseguir unha rendibilidade polo seu diñeiro. Con todo, cada un busca conseguilo partindo dunha situación diferente e percorrendo un camiño que tamén é diferente.

Á hora de deseñar as fases das estratexias de investimento, salta á vista que non resulta o mesmo investir unicamente en Bolsa ou combinar dita clase de investimento con produtos das entidades bancarias tradicionais e modalidades de financiamento alternativo como o crowdfactoring.

Os investidores son cada vez máis diversos. Xa non invisten só as persoas cunha gran cantidade de recursos económicos dispoñibles e amplos coñecementos sobre as finanzas. Agora, os pequenos aforradores tamén poden deseñar as fases das estratexias de investimento e levalas a cabo de forma autónoma.

Para iso, han de fixar, en primeiro lugar, a cantidade de diñeiro que poden ou desexan investir. Así como os obxectivos e a forma de conseguilos. Hai persoas interesadas en obter altas rendibilidades, aínda que iso supoña asumir un maior nivel de risco, tardar máis tempo en recuperar o investimento ou investir en produtos financeiros complexos.

Outras, en cambio, prefiren basear as súas estratexias de investimento en produtos a curto prazo. Mentres que outros investidores prefiren produtos de investimento a longo prazo como, por exemplo, plans de xubilación.

Ademais, cada vez existen máis aforradores que non só céntranse na rendibilidade, senón tamén no destino que se dá ao seu diñeiro, apostando por empresas socialmente responsables.

As opcións son múltiples. Por iso, a primeira fase das estratexias de investimento é tomar decisións sobre o que se busca conseguir e cales son os medios que se pretenden empregar para facelo. Resulta clave establecer obxectivos de investimento concretos e cuantificables. Por exemplo, un pequeno aforrador desexa investir 10.000 euros e gañar tras 2 anos, 2.000 euros, adquirindo diversos produtos a curto prazo. Desde a compravenda de accións ata o crowdfactoring.

2. Determinar a tolerancia ao risco

A segunda das fases das estratexias de investimento céntrase no risco. Do mesmo xeito que cada persoa ten unha tolerancia á dor diferente, á hora de deseñar estratexias de investimento atopámonos co feito de que os investidores han de entender e definir a súa propia tolerancia ao risco. É dicir, que nivel de risco está disposto a asumir un investidor para obter unha maior rendibilidade.

Moitos investidores poñen en marcha estratexias de investimento arriscadas. Se os investimentos saen ben, obterán unha gran cantidade de diñeiro, pero… e se saen mal? Arríscanse a perder o diñeiro investido.

O risco é un elemento que está presente en todos os produtos financeiros. Como nos ensinou a crise financeira de 2008, o concepto de too big to fail pasou a mellor vida. Ata as letras do Tesouro teñen o seu risco, unha economía da Unión Europea como Grecia estivo a piques de caer na bancarrota durante a devandita crise.

Con todo, resulta evidente que non todas as estratexias de investimento constrúense sobre a mesma tolerancia ao risco. Os investidores máis conservadores prefiren produtos como as devanditas letras do Tesouro ou realizar investimentos con rendibilidades reducidas, a cambio da tranquilidade de apostar por produtos de investimento sólidos e que ofrecen as máximas garantías de recuperación.

Así mesmo, hai produtos de renda fixa, nos que investidor sabe a canto ascende a rendibilidade da operación (o investimento nunha factura ou nun préstamo) e de renda variable, nos que a rendibilidade, como o seu propio nome indica, oscila e, polo tanto, son máis incertos (por exemplo, as accións dunha empresa).

A tolerancia ao risco evidencia que no que respecta a as estratexias de investimento, ademais de factores obxectivos como a cualificación crediticia, o prazo de retorno ou a rendibilidade, entran en xogo cuestiones subxectivas, ligadas ás características de cada investidor e á súa forma de ver o mundo.

As fases das estratexias de investimento dannos as claves para investir con éxito

3. Establecer o período temporal dos investimentos

Ata o de agora, ao falar das fases das estratexias de investimento, fixemos fincapé nos obxectivos (rendibilidade, destino do diñeiro…) e no nivel de risco sobre o que se confeccionan, pero fáltanos un terceiro piar sobre o que se han de sustentar as estratexias de investimento: o período temporal dos investimentos.

O tempo é un dos bens máis valiosos que posuímos as persoas. En gran medida porque o tempo non se pode recuperar. Por iso o tempo é unha variable para ter en conta en todas as nosas decisións vitais, como deseñar as nosas estratexias de investimento.

Os múltiples produtos de investimento dispoñibles hoxe en día presentan prazos de retorno do investimento e porcentaxes de rendibilidade moi diversos.

Por exemplo, no marketplace de crowdfactoring de Inversa, os aforradores poden investir en facturas cun prazo de vencemento máximo de 180 días, ou o que é o mesmo, 6 meses. Pero o habitual son prazos máis curtos, entre os 60 e os 90 días. En cambio, unha obrigación do Tesouro Público pode ter unha vixencia de ata 30 anos.

As estratexias de investimento poden basearse na adquisición de produtos a curto prazo, a longo prazo ou combinar ambas. Por que non pode un investidor financiar a unha empresa a través do crowdfactoring recuperando o seu investimento nun par de meses e, á vez, adquirir un bono do Estado a 5 anos?

Do mesmo xeito que as fases das estratexias de investimento anteriores, a xestión do tempo demóstranos que as variables para deseñar plans de investimento personalizados son infinitas.

4. Buscar produtos de investimento e diversificar

O anteriores tres fases das estratexias de investimento centrábanse na planificación, mentres que esta cuarta etapa consiste na posta en marcha dos investimentos.

En función do establecidos nas tres primeiras fases das estratexias de investimento, os aforradores han de buscar produtos que se axusten ás súas necesidades, desexos e obxectivos.

As opcións son múltiples: fondos de investimento, plans de pensións, accións, bonos, obrigacións, produtos derivados, produtos estruturados… e investimento alternativo.

Todos estes produtos pódense conxugar. De feito, co auxe das plataformas de financiamento e investimento alternativa como Inversa, resulta máis fácil que nunca acceder a produtos de investimento e diversificar os investimentos.

Unha persoa pode adquirir accións dunha empresa, investir nun plan de pensións e, ademais, investir en facturas de empresas da economía real a través dunha plataforma de crowdfactoring como Inversa.

É máis, dentro do noso marketplace, os aforradores poden diversificar os seus investimentos, apostando por facturas de empresas diferentes, movéndose dentro dos obxectivos, risco e prazo temporal das súas estratexias de investimento.

5. Xestionar os investimentos de forma proactiva e reinvestir

Hoxe en día, os investidores teñen ao alcance a información que necesitan para investir e as ferramentas para xestionar directamente e de forma autónoma todas as fases das estratexias de investimento.

Grazas á revolución tecnolóxica das últimas décadas, calquera persoa pode consultar desde a súa casa o estado dos seus investimentos e, mesmo, comezar a investir ou reinvestir o gañado.

A última das fases das estratexias de investimento céntrase, por tanto, na xestión das devanditas estratexias.

Outrora, a xestión dos investimentos levábana a cabo profesionais especializados nesta tarefa, grazas á dixitalización, os propios investidores poden controlar todos os aspectos relacionados cos seus investimentos.

Por exemplo, na plataforma de Inversa Invoice Market, os investidores teñen plena liberdade para controlar os seus investimentos e tomar decisións sobre as mesmas cando e como desexen.

O marketplace achega a información crave sobre cada factura que está á venda. Cualificación crediticia, risco, rendibilidade, data de caducidade, empresa librada… De tal forma que os investidores poden dilucidar que efectos axústanse ás súas estratexias de investimento e cales non.

Ademais, dispoñemos dun mercado secundario de facturas, no que os aforradores poden vender efectos que adquirisen ou comprar outros que se axustan aos seus intereses, pero que non puideron adquirir no mercado primario.

Desta forma, poden implementar as súas estratexias de investimento con plena liberdade, tomando decisións de forma proactiva para alcanzar os seus obxectivos, á vez que contribúen a dinamizar a economía real.

En definitiva, as diferentes fases das estratexias de investimento demóstrannos os aspectos clave que deben ter en conta os investidores para sacarlle partido ao seu diñeiro.

Do mesmo xeito que non se vai a unha batalla sen unha estratexia, tampouco se debe penetrarse no terreo do investimento sen un plan. Deseñar e implementar con coidado as fases das estratexias de investimento é o mellor camiño cara ao éxito.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.