Menú

Blog.

Categorías

6 beneficios do financiamento alternativo para empresas

Se un aguerrido reporteiro detén a persoas pola rúa, micrófono en man, e pregúntalles cal é o principal obxectivo dunha empresa, é moi probable que a esmagadora maioría dos entrevistados contesten «gañar diñeiro». O certo é que para que unha empresa gañe diñeiro, debe ser capaz, tamén, de gastalo. Á fin e ao cabo, as materias primas, os contratos, os impostos ou a luz non se pagan sós. É aquí onde entra o financiamento alternativo, un conxunto de mecanismos máis aló do sector financeiro tradicional. Os beneficios do financiamento alternativo para empresas van desde a obtención de liquidez a curto prazo ata a ampliación da oferta de produtos financeiros ao seu alcance.

De feito, o xurdimento e expansión do financiamento alternativo vén complementar o financiamento tradicional, ligada ás entidades bancarias, e a contribuír a que as empresas e os autónomos adáptense con maior facilidade aos ritmos acelerados do presente.

Á fin e ao cabo, unha empresa do S. XXI non pode financiarse como unha organización do S. XX. Debido a que nin as súas necesidades de liquidez, nin a velocidade dos cambios e as transformacións son iguais que os da era pre-dixital.

A continuación, imos analizar sucintamente 6 beneficios do financiamento alternativo para empresas.

1. Non consome CIRBE

Quizais o maior dos beneficios do financiamento alternativo para empresas sexa que non consome CIRBE. Pero, que é o CIRBE? Con estas cinco letras referímonos á Central Informativa do Banco de España.

Todos os bancos que operan no noso país teñen que reportar a totalidade das operacións de financiamento e crédito dos seus clientes a dita central.

De tal maneira que, cando un banco estuda a solicitude de financiamento dunha determinada empresa, acode, en primeiro lugar, ao CIRBE. Por que? Para saber se dita empresa xa ten contratados servizos financeiros con outros bancos. De tal forma que a CIRBE convértese na primeira fonte de información para as entidades bancarias á hora de establecer a cualificación dun cliente. Dita cualificación é clave debido a que marca o tope de financiamento ou crédito que o banco vai concederlle á empresa solicitante.

Fronte a esta forma de proceder, os modelos de financiamento alternativo operan á marxe do sistema bancario. O que conleva que non reporten ao Banco de España. É dicir, a débeda xerada ao obter liquidez a través do financiamento alternativo non existe para o sistema bancario. Que implica isto? Que as empresas terán á súa disposición unha boa baza á hora de negociar condicións e novos financiamentos co banco, porque os servizos do financiamento alternativo non se terán en conta para establecer a súa cualificación.

2. Diversificación das vías de financiamento

Todo proxecto empresarial necesita obter financiamento nalgún punto. En numerosas ocasións porque só mediante esta pode crecer e consolidarse nun mercado cada vez máis competitivo e voraz. Por exemplo, se unha peme foi incrementando a súa cifra de negocio e necesita cambiar as súas instalacións por unhas máis grandes e mellor situadas para os seus intereses, é bastante improbable que teña á súa disposición a liquidez suficiente para adquirir a súa nova sede. Polo tanto, na era analóxica era moi probable que tivese que recorrer a contraer un préstamo ou unha hipoteca cunha entidade bancaria. Hoxe, en cambio, ten máis alternativas.

Con este exemplo só queremos visibilizar un dos beneficios do financiamento alternativo para empresas máis relevantes: a diversificación das vías de financiamento.

Grazas á dixitalización e o extraordinario desenvolvemento tecnolóxico que experimentamos nas últimas décadas, un negocio pode financiarse non só a través dos bancos, senón tamén mediante outras vías como o crowdlending, o crowdfactoring ou o crowdequity.

A propia noción de crowd dános pistas de por onde van os tiros. Fronte ao banco financiador clásico, atopámonos cunha multitude de investidores dispostos a ver como os seus aforros crecen, á vez que apoian a empresas da economía real a proseguir co seu crecemento.

Quere dicir isto que os bancos son cousa do pasado? Non, os beneficios do financiamento alternativo non pasan pola substitución do financiamento tradicional, senón que consisten na ampliación das vías existentes. Nun escenario de concentración bancaria, a diversificación é máis complexa, por iso é polo que o financiamento alternativo sexa clave á hora de deseñar o pool financeiro dunha empresa.

3. Incremento da tipoloxía de servizos e acceso a produtos xa existentes que os bancos non ofrecen a algunhas empresas

O financiamento alternativo non só serve para diversificar o tipo de actores que ofrecen financiamento ás empresas. Senón que amplía, tamén, as tipoloxías de produtos financeiros existentes e as súas características.

Por exemplo, unha startup que está en fase de financiamento pode contratar un produto financeiro bancario, pero tamén pode recibir financiamento por parte dunha venture capital ou un business angel. Ou optar polo crowdequity.

O mesmo sucede con calquera tipo de negocio, sen importar o seu sector ou o tipo de actividades que leva a cabo.

Mesmo cando os produtos son similares, como no caso do factoring ou dos préstamos. Non funcionan da mesma maneira, nin teñen as mesmas características, nin os mesmos prazos os préstamos bancarios que os produtos dunha plataforma de crowdlending. Ou o factoring que ofertan as entidades financeiras tradicionais e o crowdfactoring.

Ao ampliar o catálogo de servizos e produtos financeiros, resulta máis sinxelo para os negocios detectar e acceder a produtos que se axusten ás súas necesidades de financiamento e ás propias características da empresa en cuestión.

Así mesmo, os modelos de financiamento alternativo para empresas permiten a determinados negocios acceder a servizos de financiamento que xa dispoñen os bancos pero que, con todo, non ofrecen a determinadas empresas pola súa tipoloxía ou características. Por exemplo, se a empresa é de recente creación ou os seus clientes non son grandes. En cambio, co financiamento alternativo estes negocios si poden ter acceso a eses servizos.

Outro dos beneficios do financiamento alternativo para empresas é o aumento das facilidades e axilización dos trámites para obter financiamento

4. Máis facilidades para obter financiamento

Así mesmo, outro dos beneficios do financiamento alternativo para empresas é o aumento das facilidades e axilización dos trámites para obter financiamento.

Fronte á rixidez dos procesos e protocolos das entidades bancarias, as plataformas de crowdlending ou crowdfactoring son capaces, grazas á dixitalización e o desenvolvemento de solucións avanzadas, de avaliar a viabilidade dunha operación e establecer a súa rating en apenas un par de días. No caso de Inversa Invoice Market, ademais, sen esixir avais nin garantías para financiar facturas. Todo isto implica:

  • Redución da burocracia á hora de solicitar financiamento.
  • Axilización de todos os trámites.
  • Redución dos requisitos para contratar un produto financeiro.
  • Obtención do financiamento nun prazo de tempo moi curto.

De tal forma que uno dos beneficios do financiamento alternativo para empresas máis destacable é a súa capacidade de axudar a toda clase de negocio a obter financiamento á menor brevidade posible, salvagardando sempre tanto os intereses dos investidores como das empresas.

5. Garantía de liquidez no curto prazo

Como sinalabamos no apartado anterior, un dos beneficios do financiamento alternativo máis suxestivos para os negocios é que mediante estes mecanismos o prazo para obter o diñeiro redúcese con respecto aos produtos do financiamento tradicional.

As empresas non poden prever sempre con gran antelación as súas necesidades de liquidez. Hai cuestións estratéxicas que se planifican a medio ou longo prazo, pero tamén xorden oportunidades ou inconvenientes no curto prazo que deben ser atendidos.

Por exemplo, pode ser que unha empresa acumule, de súpeto, moitas facturas emitidas sen cobrar, o cal repercute de forma extraordinaria nas súas contas e no seu equilibrio orzamentario, posto que os gastos aos que ten que facer fronte mantéñense estables. Pois ben, en cuestión de días pode subir algunhas desas facturas a unha plataforma de crowdfactoring e conseguir financialas.

Imaxinémonos outra situación. A unha empresa ofrécenlle adquirir un ben de investimento que pode repercutir nun gran valor engadido para os servizos que presta. Con todo, carece da liquidez necesaria para afrontar a devandita adquisición. Mediante un préstamo directo a través do crowdlending pode obter o financiamento necesario antes de que a oferta venza.

A capacidade dos negocios de adaptarse ás cambiantes circunstancias económicas e sociais é, hoxe máis que nunca, unha das claves do éxito de calquera proxecto empresarial. Por iso, é de vital importancia que as empresas teñan á súa disposición mecanismos de financiamento extremadamente áxiles, que garantan a obtención de liquidez no curto prazo.

6. Financiamento á carta: Adaptar os produtos ás necesidades dos negocios

Sen dúbida, á hora de falar dos beneficios do financiamento alternativo para empresas, é fundamental poñer en valor que os novos mecanismos e plataformas non só abriron o abanico de produtos financeiros dispoñibles, senón que, grazas á súa flexibilidade, estes poden adaptarse con facilidade ás necesidades dos negocios.

Se habitualmente dicimos que cada persoa é un mundo, o mesmo pode sosterse sobre as empresas. Cada negocio é diferente aos demais. Á fin e ao cabo, na súa configuración entran en xogo unha infinidade de factores. Por iso, un produto financeiro que se axusta ás necesidades dun negocio, pode non servir para dar unha resposta ás necesidades doutro.

Plataformas de crowdlending ou crowdfactoring como Inversa Invoice Market ofrecen solucións que se adaptan ao que as empresas necesitan en cada momento. Dándolle resposta ás súas necesidades o máis axiña posible e ofrecendo as máximas garantías tanto aos negocios como ás persoas que van investir neles.

En definitiva, á hora de abordar os beneficios do financiamento alternativo para empresas é imprescindible destacar como esta nova forma de dotar de liquidez ás empresas e axudar aos investidores para sacar partido dos seus aforros transformou a maneira de financiarse dos negocios, axudándoos a adaptarse aos ritmos acelerados da actualidade e facilitándolles as ferramentas necesarias para consolidarse.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.