Menú

Blog.

Categorías

Inversa, unha alternativa ideal para financiar o Kit Dixital

Os mecanismos de financiamento alternativo poden axudar aos axentes digitalizadores a financiar o Kit Dixital e obter a liquidez que necesitan

O Kit Dixital está chamado a marcar un antes e un despois en multitude de compañías. Con todo, os amplos prazos de cobranza que caracterizan a este programa de axudas poderían chegar a asfixiar economicamente a algúns axentes digitalizadores. Por este motivo, moitos iniciaron a procura de mecanismos para financiar o Kit Dixital. E Inversa Invoice Market é un deles.

É comunmente sabido que o futuro é incerto e que, na maioría das ocasións, os esforzos por tratar de predicilo caen en saco roto. Pero dentro desta incerteza, por contraditorio que poida parecer, existen algunhas certezas. Unha delas é que, inevitablemente, o futuro será dixital.

En tan só un par de décadas, o uso da internet impúxose de maneira asombrosa. Resulta moi difícil imaxinar un día a día sen teléfonos móbiles ou computadores. Estas tecnoloxías, sen dúbida, chegaron para quedar. Especialmente no mundo empresarial.

A presenza na internet xa é determinante para o éxito ou o fracaso de moitas empresas. Infinidade de consumidores investigan as redes sociais, a páxina web e as recensións doutros clientes antes de adquirir un produto ou servizo. E así como unha boa estratexia dixital pode catapultar aos negocios, descoidar estes aspectos tamén pode pasar factura.

Os comercios electrónicos, pola súa banda, tamén merecen unha mención especial. Cada vez son máis os usuarios que compran por internet, ata tal punto que, para moitas empresas, as canles dixitais xa se converteron na principal canle de facturación.

O uso intelixente da internet e dos recursos dixitais é, en resumo, unha vantaxe competitiva moi interesante. E darlle as costas pode entrañar a perda dun segmento de clientes moi considerable, que recorrerán á competencia, co consecuente impacto nos beneficios da organización.

Con todo, non todas as compañías dispoñen dos recursos ou a capacidade para incorporar as solucións dixitais. A tecnoloxía evoluciona a unha velocidade vertixinosa, e seguir este ritmo sen quedar atrás pode ser un auténtico desafío.

Por esta razón nace o Kit Dixital.

Que é o Kit Dixital?

Posto en marcha polo Goberno de España no ano 2022, o Kit Dixital é un programa financiado pola Unión Europea que pretende impulsar a implantación de solucións dixitais nas empresas mediante as subvencións.

O obxectivo final? Axudar ás compañías para avanzar no seu nivel de madurez dixital, co fin de mellorar a súa competitividade e facer que estean preparadas ante todos os retos que lles poida expor o futuro.

Esta iniciativa xestiónase a través da plataforma de red.es, unha entidade pública adscrita ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital que nace para fomentar a Axenda Dixital en España.

Pero, que tipo de solucións pódense implantar con este bono? Entre outras, áchanse o sitio web e a presenza básica na internet, o comercio electrónico, a xestión de redes sociais, os servizos de business intelligence e analítica, a xestión de clientes, a factura electrónica, a ciberseguridade… Os negocios que se acollan e queiran financiar o Kit Dixital poden elixir entre estes e máis servizos, tendo en cuenta que cada un deles ten un importe máximo de subvención.

Agora ben, este programa depende directamente da Administración Pública. E isto expón unha cuestión de vital importancia. O sector público segue os seus propios tempos, e os amplos prazos de cobranza poden chegar a converterse nun problema para as compañías que funcionan como axentes digitalizadores.

Tras a implantación inicial da solución e a súa correspondente xustificación, abonarase o 70 % da cantidade total (unha porcentaxe que se reduce ao 40 % cando o servizo contratado é a xestión de redes). A continuación, comeza o período de prestación do servizo, que ten unha duración de doce meses. Cando este conclúe e xustifícase, entrégase á empresa o 30 % restante (ou o 60 % no caso das redes sociais).

Esta situación pode resultar abafadora para determinadas compañías, que ven obrigadas a ofrecer os seus servizos por adiantado, e poderían enfrontarse a serios problemas á hora de conseguir liquidez. Por este motivo, moitas buscan o modo de financiar o Kit Dixital.

O crowdfactoring é un mecanismo de financiamento alternativo que pode axudar a moitas empresas para financiar o Kit Dixital

Como financiar o Kit Dixital?

Existen múltiples formas de financiar o Kit Dixital. Unha das máis populares pasa por solicitar préstamos ou créditos ás entidades bancarias convencionais.

Con este fin, o Instituto de Crédito Oficial puxo ao dispor das empresas unhas liñas de financiamento que cobren o total do proxecto. Estas pódense pedir nas entidades de crédito colaboradoras, que analizarán se se cumpren os requisitos e, se é así, aceptaranas. A cambio, evidentemente, dun interese e unhas comisións.

Con todo, hai outra alternativa moi vantaxosa e non tan coñecida para financiar o Kit Dixital.

O axente digitalizador ten que emitir facturas á empresa beneficiaria polos traballos que leva a cabo. Entón, que mellor maneira de financiar o Kit Dixital que un mecanismo baseado no adiantamento das facturas?

O factoring é un sistema de financiamento alternativo que traballa no curto prazo e resulta de gran utilidade para aliviar economicamente a aquelas organizacións que están en aprietos ou que simplemente desexan gozar de máis liquidez. A súa mecánica é moi simple: a empresa que emitiu a factura cédelle os dereitos de cobranza a un terceiro, a cambio de que este lle traspase o importe en cuestión por adiantado.

Cando o cliente, que funciona como librado, abona a débeda, o cedente reintégralle ao investidor a suma orixinal. Xunto con ela inclúe un interese, que negocian ambas as partes ao comezo da operación e é onde radica a ganancia do investidor.

Hoxe en día, moitas das entidades convencionais sumáronse a esta tendencia e xa ofrecen o factoring entre a súa carta de servizos. Pero hai alternativas onde o investidor non se escribe en singular. Todo o contrario.

As compañías tamén poden recibir financiamento grazas á suma das achegas dun conxunto de particulares, dando lugar ao crowdfactoring, un mecanismo de financiamento colectivo. Isto liberaliza o sistema financeiro e impide que as firmas bancarias teñan tanto poder á hora de negociar, diversificando ao mesmo tempo as fontes de crédito das organizacións, que gozan de maior liberdade de elección.

O crowdfactoring ao alcance de calquera empresa

A aterraxe da internet que mencionabamos previamente puxo outras vantaxes sobre a mesa, como a democratización dos sistemas de financiamento alternativo. A día de hoxe, calquera persoa pode investir ou recibir financiamento desde a comodidade do seu fogar con tan só un teléfono móbil.

As plataformas en liña son as responsables. Plataformas de financiamento alternativo como Inversa Invoice Market, un marketplace en liña no que os negocios soben as súas facturas pendentes de cobranza e acceden a liquidez de forma sinxela e inmediata grazas aos aforradores que deciden financialas.

Recentemente, publicouse en Inversa a primeira factura para financiar o Kit Dixital. Nesta operación, que abriu un novo camiño na plataforma, o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital funcionaba como librado, mentres que o cedente era unha empresa da zona de Ferrolterra que actúa como axente digitalizador, apoiando ás pemes na implementación das solucións dixitais.

Ao tratarse dunha Administración Pública, a garantía de cobranza é moi elevada. Isto diminúe ao mínimo o nivel de risco e converte ás facturas para financiar o Kit Dixital nunha opción ideal para os investidores que priorizan a seguridade á hora de inxectar o seu capital.

Debido ás particularidades do programa, nesta operación financiouse o 70 % do importe total subvencionado, correspondente á execución da primeira fase. Tiña, ademais, un prazo de 144 días, polo que os aforradores recuperarán o seu investimento en menos de cinco meses, recibindo como contrapartida un interese de 7 %.

É preciso sinalar que este tipo de facturas teñen unha peculiaridade, e é que se multiplican os beneficios do investimento tanto na sociedade como no panorama empresarial. Por que? Porque ao financialas o investidor axuda a dúas pemes ao mesmo tempo: tanto á compañía beneficiaria do servizo como ao axente digitalizador que se encarga de proporcionalo.

Así, a primeira pode modernizar e dixitalizar o seu negocio, adaptándose aos novos tempos sen perder a súa competitividade. Mentres que a segunda, ao financiar as súas facturas, goza de liquidez e pode soportar os amplos prazos de cobranza do bono dixital sen presións nin preocupacións.

Inversa eríxese, en consecuencia, como unha opción moi vantaxosa para financiar o Kit Dixital.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.