Menú

Blog.

Categorías

Interés composto o cómo sacarlle rentabilidade a túa rentabilidade.

Á hora de xestionar os nosos aforros debemos de ter en conta diferentes detalles:

O máis importante de todos, é facer algo con eles. Existen varias opcións: gastar, aforrar ou reinvestir. Se o diñeiro afórrase en efectivo ou nunha conta corrente non remunerada, estaría a perder valor co tempo debido á inflación. Por iso, o primeiro que debemos facer é buscar unha rendibilidade para os devanditos aforros acorde ao noso nivel de risco, fixándonos en posibles comisións ou gastos. Pero hai outro detalle importante: o interese. Existen dous tipos de interese: o simple e o composto. Calcúlanse de diferente maneira e é importantísimo á hora de tomar unha decisión. A nivel persoal, se pedimos un préstamo probablemente convéñanos que os intereses se calculen co método simple, pero se imos investir os nosos aforros, convennos o composto. Por que? Imos entendelo cun exemplo:

A diferenza entre o interese simple e o composto radica en que no simple os intereses calcúlanse sobre o capital inicial, mentres que no composto os intereses calcúlanse sobre o capital máis as ganancias acumuladas.

Isto implica, ceteris paribus (mantendo constante o capital inicial e o tipo de interese), que as ganancias serán moito maiores co interese composto que co simple. 

No exemplo superior, o tipo de interese e o capital inicial é o mesmo, pero os beneficios son maiores co interese composto: 2.400 € < 2.597,12 €. Aplicar un ou outro método de cálculo de interese, supón unha diferenza de 197,12 €.

O interese composto implica un crecemento exponencial do beneficio: cuantos máis anos dure o investimento ou maior sexa a contía, maior será a diferenza, mentres que co interese simple o crecemento é lineal: en todos os períodos do investimento obtense o mesmo.

Vexamos a fórmula en profundidade para entendela:

Ci = Capital inicial = 10.000 €

Cf = Capital final (diferente en cada caso)

i = Taxa de interese anual = 8% = 0,08

n = Período de tempo = 3 anos

No caso de que o período de capitalización non fose anual, habería que substituír a “n” por “n/ k”, segundo sexa semestral (k=2), cuadrimestral (k=3), trimestral (k=4) ou mensual (k=12).

Agora que xa sabemos diferenciar entre ambos os tipos de interese, se temos que elixir entre ambos co mesmo importe, o lóxico é que prefiramos o interese simple á hora de contratar un préstamo, pero o composto á hora de investir os nosos aforros.

Pero, que tipo de interese cobran os investidores en Inversa?

No momento no que se fai efectiva a recepción do pago do cedente, Inversa ingresa os intereses nas contas dos investidores que investisen na devandita factura ou pagarei.

Por tanto, os intereses abónanse ao investidor de forma anticipada, no momento no que se formaliza a cesión. Isto implica que case no mesmo momento no que se realiza un investimento, os investidores reciben os intereses por anticipado para así poder reinvestilos desde ese mesmo momento. Así se obtén un interese composto e, por tanto, un maior beneficio.

Por que as facturas teñen tipos de interese diferentes?

A taxa de desconto, destinada integramente aos investidores e de forma anticipada, establécese no estudo de risco da operación. Como se pode observar, depende da opinión de crédito e o rating.

Que intereses cobra a plataforma?

Inversa NON cobra absolutamente nada aos investidores: nin comisións, nin gastos de xestión ou apertura, intereses… Os investidores SÓ RECIBEN intereses en relación á factura que axudou a financiar, NUNCA PAGAN.

Inversa só cobra comisións ás empresas cedentes, así como outros gastos repercutibles, pero para os investidores é un servizo totalmente gratuíto.

Para máis información, podes consultar o apartado de “Contratos e Tarifas”.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.