Menú

Blog.

Categorías

Investimento de impacto: Beneficios para os inversores e para a sociedade

A sociedade, a economía e a cultura experimentaron enormes transformacións nos últimos anos. A nosa forma de pensar, de comunicarnos e de consumir parécese ben pouco á de hai unhas décadas. Isto tamén tivo consecuencias na forma na que investimos e nas motivacións que nos empuxan a facelo. O investimento de impacto abriuse paso como unha modalidade de investimento que conxuga a procura de beneficios económicos para o investidor, co desexo de contribuír á transición ecolóxica do tecido produtivo ou apostar por proxectos beneficiosos para a sociedade.

É tal o seu crecemento, que a Global Impact Investing Network estima que o tamaño do mercado do investimento de impacto supera xa a cifra de 1 billón de dólares (o que en Estados Unidos coñecen como 1 trillón, é dicir, un 1 seguido de 12 ceros) en todo o mundo, aínda que está concentrado en América do Norte e Europa.

Coa Axenda 2030 no centro de todas as miradas e o obxectivo de alcanzar en 2050 as 0 emisións netas de CO2, o investimento de impacto está chamada a ser unha cuestión absolutamente estratéxica nas próximas décadas e a canalizar os desexos de millóns de persoas en contribuír co seu diñeiro para realizar unha transición ecolóxica que, ademais, non xere consecuencias negativas nalgunhas capas da sociedade.

No artigo de hoxe, imos analizar que é o investimento de impacto e como pode xerar beneficios tanto para os investidores como para o conxunto da sociedade.

Que é o investimento de impacto?

Un tipo de servizo financeiro no que os investidores poñen o seu diñeiro en proxectos empresariais que teñen como misión xerar impactos positivos na sociedade, a economía e o medio ambiente. Todo iso sen renunciar á obtención dunha rendibilidade pola contratación destes servizos de investimento.

Esta definición permítenos observar as dúas claves do investimento de impacto:

É un investimento, non unha doazón. As persoas que apostan polo investimento de impacto non o fan por mera filantropía, nin lles move o puro altruísmo. Desexan compatibilizar a obtención dunha rendibilidade polo seu diñeiro coa posibilidade de apoiar proxectos que produzan beneficios para o conxunto da sociedade. Así, o investimento de impacto, a diferenza da filantropía, non renuncia á rendibilidade á hora de financiar proxectos.

Busca xerar un impacto na economía real e na sociedade. Iso ten como consecuencia que resulte crucial a capacidade de medir o devandito impacto. A diferenza dos investimentos que levan a cabo @teniendo en cuenta os criterios ambientais, sociais e de gobernanza (ASG), no investimento de impacto é fundamental poder observar o impacto directo do investimento na consecución de obxectivos sociais ou ecolóxicos.

É dicir, non basta con investir en empresas medioambientalmente responsables, senón que o investimento ten que traducirse nunha mellora que se poida cuantificar e constatar.

O marco normativo europeo: A sustentabilidade nos servizos financeiros

Como consecuencia da crecente relevancia do investimento de impacto e do investimento socialmente responsable, a UE lexislou sobre esta materia, para sistematizar a información relativa aos investimentos sostibles.

Este ámbito está regulado polo Regulamento 2019/2088 sobre a divulgación de información relativa á sustentabilidade no sector dos servizos financeiros.

Dita norma, céntrase no seu artigo 9 nos investimentos sostibles, estipulando que información precontractual débese facilitar aos investidores para que decidan se contratan ou non estes servizos financeiros.

En esencia, este artigo incide no emprego de índices para avaliar a sustentabilidade do impacto xerado polos investimentos, así como o deber de explicar con claridade como se van a alcanzar os obxectivos dos investimentos sostibles.

O protagonismo dos fondos de investimento de impacto

Á hora de canalizar os investimentos de impacto adquiriron un gran protagonismo os fondos de capital risco focalizados nos investimentos de impacto e sostibles. Devanditos fondos teñen por obxectivo financiar a empresas e compañías cuxa acción repercuta positivamente na sociedade e o medioambiente.

A creación de fondos de investimento de impacto específicos supuxo un fito na extensión deste tipo de servizos financeiros, aínda que arrastran un problema evidente: non están abertos a calquera tipo de investidor, senón que só teñen acceso a el os grandes investidores, o cal deixa fóra do terreo do investimento de impacto aos pequenos aforradores.

O papel que poden xogar as modalidades de financiamento alternativo

Precisamente, modalidades de financiamento alternativo como o crowdequity ou o crowdlending, poden contribuír a que o investimento de impacto sexa accesible para todos os investidores, aínda que a súa capacidade de investir sexa reducida.

Aquelas compañías e proxectos empresariais que leven a cabo actividades que repercutan positivamente na sociedade e a ecoloxía e contribúan a realizar a indispensable transición ecolóxica deben apostar polo financiamento alternativo como unha vía para obter liquidez a través do investimento de impacto.

Máis aló de tentar seducir aos fondos de investimento de impacto, a capacidade de divulgar o que fan entre unha multitude de pequenos e medianos investidores predispostos a investir neste tipo de empresas é fundamental. Por que?

Á hora de crecer e consolidarse nun mercado altamente competitivo, o financiamento é esencial. E cantas máis vías para financiarse teñan estas empresas á súa disposición, maior será a súa capacidade de contar cos recursos económicos necesarios para ser viables e conxugar un impacto positivo na sociedade co obxectivo central de toda empresa: obter beneficios.

O desexo de contribuír á construción dun mundo máis xusto

A transición ecolóxica é a tarefa máis ambiciosa á que ten que enfrontarse a Humanidade nas próximas décadas. Por iso, é fundamental a participación das administracións públicas e as grandes compañías, pero tamén do conxunto da sociedade. Todos debemos arrimar o ombreiro e os pequenos investidores tamén poden xogar un papel crucial nesta transformación da nosa forma de producir, consumir e vivir.

Se partimos desta realidade e temos en conta que millóns de persoas están dispostas a investir o seu diñeiro para fomentar proxectos empresariais transformadores e sostibles, atopámonos cun escenario no que resulta fundamental atopar formas de canalizar os desexos dos potenciais investidores.

Nesta cuestión pode xogar un papel transcendental o financiamento alternativo. Mediante este modo de financiamento alternativo ao sistema financeiro tradicional pódese facilitar a conexión entre os pequenos aforradores que queren apostar polo investimento de impacto e as empresas que teñen por misión repercutir positivamente no noso planeta e cambiar a nosa sociedade a mellor.

As catro Rs do investimento de impacto: Rendibilidade, risco, responsabilidade, resultado

A miúdo, cando se fala do investimento tradicional, faise referencia a dúas palabras que comezan por R: rendibilidade e risco. A rendibilidade, é o beneficio económico que vai lograr a persoa ou entidade que inviste o seu diñeiro. O risco é o nivel de incerteza que asume cando inviste unha cantidade de diñeiro nun servizo financeiro.

Estas Rs tradicionais seguen presentes no investimento de impacto. Como xa sinalamos antes, a diferenza da filantropía ou as doazóns, este tipo de investimentos perseguen obter unha rendibilidade. Así mesmo, do mesmo xeito que os investimentos tradicionais, levan asociadas un risco. Ao contrario do que se podería pensar, nin a rendibilidade ten por que ser menor, nin o risco maior. A diferenza entre os produtos de investimento tradicionais e o investimento de impacto non estriba nestas dúas Rs, senón noutras dúas que poderiamos sumar á ecuación.

En primeiro lugar, estaría a responsabilidade. No investimento tradicional a rendibilidade e o risco eran os dous factores que entraban en xogo á hora de decidirse a contratar ou non determinado servizo financeiro.

Mentres que no investimento de impacto, o investidor non se move só por estas cuestións, senón tamén por responsabilidade social. Quere que o seu diñeiro empréguese para fortalecer proxectos que repercutan positivamente na sociedade.

En segundo lugar, atopariámonos coa R de resultado. Como xa indicamos, o investimento de impacto busca lograr un resultado que se poida observar fidedignamente. A risco de resultar redundantes, este tipo de investimentos buscan actuar como un revulsivo que empuxe a unha empresa para lograr un impacto social e ecolóxico real. Dito doutra forma, debe existir unha relación causa/efecto entre o investimento e o resultado obtido.

Gañar diñeiro investindo en proxectos beneficiosos para a sociedade e o planeta

Así, se unha persoa realiza un investimento de impacto nunha compañía que se dedica a instalar enerxías alternativas en contornas rurais para incentivar o autoconsumo eléctrico e contratar a persoas nas devanditas zonas, deben ser constables os resultados obtidos pola empresa tanto no que respecta a a autosuficiencia enerxética como no relativo á contratación.

Cada día hai máis persoas dispostas a investir o seu diñeiro para axudar a construír un tecido produtivo máis sostible e dinamizar as economías locais. Así mesmo, tamén xorden todos os días proxectos interesantes, con boas ideas e que poden ser viables economicamente, pero que necesitan obter recursos económicos para poñerse en marcha, dar o salto ao seguinte nivel ou expandirse.

O investimento de impacto dá resposta tanto aos desexos dos investidores socialmente comprometidos e que queren adquirir un papel activo na transición ecolóxica, como ás necesidades das empresas social e medioambientalmente responsables.

Ademais, mediante o investimento de impacto lógrase unha dobre obtención de beneficios. Os investidores obteñen unha rendibilidade polo seu diñeiro e a satisfacción de contribuír a cambiar o mundo. E as compañías logran o financiamento que necesitan para levar a cabo os seus plans. Como se diría popularmente: é un win win.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.