Menú

Blog.

Categorías

Por que o investimento retallista pode cambiar a nosa sociedade?

A dixitalización impulsa o investimento retallista, permitindo aos pequenos aforradores investir o seu diñeiro de forma segura e autónoma

O noso imaxinario colectivo está infestado de imaxes sobre grandes investidores manexando inxentes cantidades de diñeiro. Desde o cinema con películas como Wall Street, ata as grandes historias sobre investidores como Warren Buffett, que se transformaron en mitos. Isto empuxounos a crer que o mercado do investimento non está ao alcance de todas as persoas. Con todo, a transformación dixital que experimentaron a nosa sociedade e a nosa economía nos últimos anos rompeu para sempre con esta imaxe, abrindo un camiño para a consolidación do investimento retallista.

A posibilidade de acceder a unha inxente cantidade de información a través de internet, a aparición de apps webs e móbiles financeiras, a irrupción das FinTech, o auxe do financiamento alternativo e a crecente preocupación das persoas pola crise ambiental son algúns dos factores que están a impulsar, na actualidade, ao investimento retallista.

Pero, de que falamos cando usamos o concepto de investimento retallista? Cal pode ser o impacto do investimento retallista na sociedade e o tecido produtivo?

Que é o investimento retallista?

O concepto de investimento retallista fai referencia a aquelas persoas que non son investidores profesionais ou grandes investidores, pero que empregan o seu diñeiro para investir en produtos financeiros e conseguir unha rendibilidade polos devanditas investimentos.

Tradicionalmente, os investimentos corrían a cargo de profesionais altamente cualificados e os produtos de investimento requirían empregar grandes cantidades de diñeiro.

O xurdimento de proxectos innovadores como Inversa Invoice Market, unha plataforma na que se pode investir con tan só 20 euros, rompeu este paradigma, apostando pola democratización dos investimentos. De tal forma que o investimento retallista poida abrirse paso con todas as garantías e que os aforradores teñan ao seu alcance todas as ferramentas que necesitan para deseñar as súas estratexias de investimento.

Tal é así que no seo da Unión Europea está a traballarse, actualmente, en deseñar unha estratexia para incentivar o investimento retallista, ofrecendo maior seguridade e información aos pequenos aforradores sobre os produtos financeiros.

Este escenario evidencia a hipótese de partida do noso artigo, o investimento retallista está chamado a xogar un papel crave no futuro do tecido produtivo e, polo tanto, da nosa sociedade.

Por que está en auxe o investimento retallista?

Estados Unidos ten unha longa tradición en investimento retallista. Con todo, en Europa, os aforradores mostráronse, no pasado, máis cautos con respecto ao mercado financeiro. Moitos cidadáns investiron en bolsa ou fondos de pensións, xeralmente, mediante a intermediación de asesores financeiros e bancarios, encargados de xestionar os investimentos.

Como xa sinalamos antes, a revolución dixital ha transformado este escenario. De tal forma que o investimento retallista está a emerxer en España e a Unión Europea como unha forza tractora para dinamizar a economía e contribuír a transformar e fortalecer o tecido produtivo.

Hoxe en día, os aforradores teñen ao seu alcance unha ampla gama de produtos de investimento, que ofrecen tanto as entidades financeiras tradicionais, como proxectos innovadores de financiamento alternativo.

As persoas que apostan polo investimento retallista para sacarlle partido ao diñeiro que tanto esforzo custoulles conseguir, poden obter toda a información que necesitan para deseñar as súas estratexias de investimento, manter o control sobre o seu diñeiro e coñecer con precisión en que se invisten os seus aforros. E, ademais, nalgúns casos, como sucede na plataforma de Inversa, poden facelo sen moverse do salón da súa casa.

O investimento retallista é esencial para o éxito das empresas da economía real

A importancia da información financeira

A clave de bóveda de calquera investimento é a información que se dispón á hora de decidir se se inviste ou non.

Na era analóxica, acceder á información supoñía unha barreira para o investimento retallista. Posto que os datos de vital importancia non estaban ao alcance de todos os cidadáns.

Con todo, nos tempos da internet, o caudal de información do que dispoñemos a un clic de distancia é inmenso.

Ademais, os desenvolvementos tecnolóxicos punteiros e o uso de algorítmica avanzada, permitiron a moitas entidades poder poñer toda a información sobre cada produto ou investimento ao dispor dos aforradores.

Por exemplo, en Inversa Invoice Market, os investidores poden consultar todos os datos sobre as facturas nas que poden investir o seu diñeiro. Empresa cedente, compañía librada, importe da factura, prazo de devolución… E a información financeira clave: a rendibilidade e a calidade crediticia da empresa que debe abonar a factura, baseándose nun informe crediticio externo, unha análise financeira interna e empregando o Big Data para analizar o comportamento das empresas involucradas.

Así, nunha soa ollada, os investidores poden saber cando van recuperar o seu diñeiro, cal é o nivel de risco da operación e a canto ascende a rendibilidade.

É máis, Inversa conta cunha calculadora que permite aos aforradores realizar proxeccións dos seus investimentos para saber con precisión canto diñeiro van gañar.

A maiores, os investidores poden realizar as súas propias investigacións, analizando ás empresas cedentes e libradas e estudando con precisión o sector económico no que traballan.

Investir en produtos fáciles de entender

A crise financeira de 2008 evidenciou os perigos de non dispoñer de toda a información sobre as operacións financeiras e os riscos de que o investimento retallista céntrese en produtos complexos, difíciles de entender para as persoas que non contan con coñecementos avanzados, como os produtos derivados.

Por iso, o auxe do investimento retallista aparece asociado á posibilidade de consultar toda a información financeira, pero tamén ao feito de dispoñer de produtos de investimento fáciles de comprender.

Por exemplo, o factoring ou, na súa modalidade de financiamento alternativo, o crowdfactoring son mecanismos de investimento moi sinxelos e que, ademais, están vinculados con empresas da economía real. No marketplace de Inversa, un negocio que necesita obter liquidez pon ao dispor dos investidores unha factura que emitiu pero aínda non cobrou dunha empresa cliente. Os aforradores poden investir nesta factura ata completar o importe da mesma. A cambio, reciben unha rendibilidade polo diñeiro que investiron de forma inmediata e, cando a empresa pague a factura, recuperan o investimento.

Como diciamos antes, este produto non só é sinxelo de entender, senón que, ademais, o investidor sabe con precisión que empresas interveñen no proceso. Negocios da economía real que pode coñecer, sobre os que pode informarse e que pode entender.

O camiño do investimento retallista pasa, indubidablemente, por achegar aos aforradores ás empresas que se benefician cos seus investimentos. Á fin e ao cabo, estamos a falar de persoas investindo en persoas.

Ter en conta a rendibilidade, o risco e o impacto social e ambiental

Rendibilidade e risco son os dous piares sobre os que se sustenta a toma de decisións no terreo do investimento en xeral e, por suposto, no que respecta a o investimento retallista en particular. Pero nos últimos anos está a gañar peso na toma de decisións outro factor para ter en conta: cal é a finalidade do diñeiro que se inviste? Para que se vai a empregar? Que impacto vai ter o investimento na economía e a sociedade?

A emerxencia climática, o despoboamento do rural, o impacto da dixitalización no emprego e outras cuestións socioeconómicas son cada vez máis importantes. Non só a nivel social, senón tamén no que respecta a o investimento.

O auxe do investimento retallista aparece asociado ao desexo das persoas de saber para que se usa o seu diñeiro cando o invisten e, mesmo, a súa vontade de empregar os seus aforros para xerar un impacto positivo no mundo.

Por exemplo, mediante o crowdfactoring, os investidores ademais de rendibilizar os seus aforros poden axudar a empresas da economía real a obter financiamento. Como teñen ao seu alcance toda a información sobre as empresas, poden decidir en que sectores económicos queren investir e, mesmo, investigar ás compañías para coñecer como funcionan, cal é o seu modelo de negocio ou se cumpren cos criterios ASG (ambientais, sociais e de gobernanza).

O investimento retallista pode converterse nun actor fundamental para incentivar a sustentabilidade das empresas e camiñar cara a un modelo económico respectuoso co medio ambiente e socialmente responsable.

Inversa permite aos investidores retallistas sacar rendibilidade aos seus aforros desde calquera dispositivo con acceso a internet

Millóns de persoas que contribúen a financiar ao tecido produtivo

As empresas necesitan vías de financiamento ao longo de todo o seu ciclo de vida. Se carecen de mecanismos para obter liquidez, poden atoparse con problemas para crecer, consolidarse e xestionar con éxito os acontecementos adversos que non se poden prever.

Ata o de agora, os negocios dependían exclusivamente das entidades do sector financeiro tradicional e dos grandes investidores. Con todo, as plataformas de financiamento alternativo en liña convertéronse en vías de financiamento adicionais ás clásicas.

Nestas plataformas, as empresas poden conseguir financiamento a través do investimento colectivo de miles de persoas.

Así, un aforrador pode realizar un pequeno investimento que, sumada ás doutros cidadáns, convértase nun investimento potente e capaz de axudar a unha empresa para obter a liquidez que necesita para cumprir os seus obxectivos.

Para que unha sociedade democrática funcione correctamente é imprescindible que conte cun tecido produtivo sólido, que xere riqueza e emprego. E devandito tecido necesita atraer investimentos. A través do investimento retallista, millóns de persoas invisten en empresas que empregan a miles de traballadores, apostan pola innovación e contribúen á riqueza do país.

Xa non só os investidores profesionais poden investir en proxectos empresariais. Os pequenos aforradores tamén poden facelo. E de forma autónoma, sen ter que delegar a toma de decisións e podendo seguir todo o proceso coa máxima transparencia.

Automatizar os investimentos, mantendo o poder de decisión

Mentres os investidores profesionais empregan o seu tempo laboral a, precisamente, planificar e implementar estratexias de investimento, as persoas que optan polo investimento retallista non teñen este tempo nas súas mans.

Para que o tempo non se converta nun hándicap para o investimento retallista, é importante que se poñan ao alcance das persoas ferramentas que faciliten a xestión dos investimentos no menor tempo posible, sen renunciar ao poder de decisión.

Partindo desta idea, na plataforma de Inversa desenvolveuse unha opción para automatizar os investimentos e contribuír a facilitar o investimento retallista.

Os aforradores poden establecer todos os parámetros esenciais das súas estratexias de investimento: diñeiro que desexan investir, prazos de devolución, rendibilidade esperada, nivel de risco que poden asumir, tipoloxía das empresas nas que van investir… E o programa de Inversa limítase a realizar investimentos que se axusten á perfección ás estratexias de investimento deseñadas polos aforradores.

Desta forma, os investidores toman as decisións sobre os seus investimentos, sen necesidade de consultar todos os días que facturas están dispoñibles e cales poderían ser do seu interese.

Esta automatización permite aos investidores retallistas rendibilizar os seus aforros, apostar por empresas da economía real e participar do mercado financeiro, sen, por iso, ter que empregar uns recursos temporais que afecten ao día a día das persoas.

En definitiva, chegou a hora do investimento retallista. A posibilidade de que os pequenos aforradores empreguen o seu diñeiro para obter unha rendibilidade, dinamizar a economía e construír un mundo máis sostible xa é unha realidade. A dixitalización das finanzas e a consolidación de proxectos como Inversa contribúen a democratizar o investimento e permiten ao investimento retallista abrirse paso como un axente de transformación que pode marcar a diferenza e contribuír ao éxito das empresas da economía real.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.