Menú

Blog.

Categorías

Investimentos a curto prazo: Adapta as túas estratexias de investimento ao ritmo do mundo

En Inversa podes realizar investimentos a curto prazo, obter a rendibilidade por anticipado e diversificar as túas estratexias para rendibilizar os teus aforros

Para Aristóteles, un dos pensadores máis influentes da historia da Humanidade, «o tempo é a medida do movemento entre dous instantes». No terreo do investimento, o tempo mide a distancia entre o instante 1, é dicir, cando se inviste, e o instante 2, cando se recupera o investido e obtense a rendibilidade acordada.

En función do tempo que dura un investimento, podemos falar de investimentos a curto prazo ou a longo prazo. Algúns exemplos clásicos de investimentos a longo prazo son os fondos indexados, os bens raíces, como os inmobles, ou os fondos cotizados en bolsa.

Mentres que no relativo aos investimentos a curto prazo podémonos atopar con accións, depósitos a prazo fixo ou o crowdfactoring.

Neste artigo, imos debullar as claves dos investimentos a curto prazo e ímonos a deter en como a través da plataforma de crowdfactoring de Inversa, é posible diversificar as estratexias de investimento, obter a rendibilidade por anticipado e recuperar o investido en menos dun ano.

Rapidez na recuperación do investimento e obtención da rendibilidade

Como xa apuntamos na introdución, un dos aspectos cruciais dos investimentos a curto prazo é o tempo que transcorre desde que se realizan ata que o investidor recupera o seu diñeiro.
A través de mecanismos de investimento como o marketplace de facturas de Inversa, os aforradores poden recuperar o investido con suma rapidez. Esta cuestión é determinante para moitos investidores que desexan ter unha maior dispoñibilidade do seu diñeiro.

Os investimentos a longo prazo supoñen renunciar a esa dispoñibilidade co obxectivo de alcanzar a rendibilidade que se marcou como obxectivo. Pola contra, os investimentos a curto prazo como a compra de facturas de empresas da economía real, garanten prazos de retorno do diñeiro extraordinariamente curtos e favorecen a dispoñibilidade dos aforros e a capacidade de dispoñer de liquidez, xa sexa para seguir investindo ou para acometer calquera acción que o aforrador desexei.

Os grandes investidores poden permitirse non dispoñer do diñeiro que invisten durante prazos temporais amplos. Con todo, moitos pequenos aforradores desexan poder recuperar o seu diñeiro en prazos curtos, debido a que poden necesitalo nalgún momento. Os investimentos a curto prazo concilian os desexos de rendibilizar os aforros coa posibilidade de evitar problemas de liquidez por ter o diñeiro investido.

Do mesmo xeito que o prazo de recuperación do investimento acúrtase, o da obtención da rendibilidade tamén o fai.

Así, os investimentos a curto prazo permiten aos aforradores rendibilizar os seus aforros con maior rapidez. Os intereses das operacións a curto prazo obtéñense antes e poden ser reinvestidos en novas operacións.

Maior dinamismo e liberdade á hora de deseñar as estratexias de investimento

Máis aló da recuperación do investido e da obtención da rendibilidade, outro dos aspectos capitais dos investimentos a curto prazo é que permiten aos aforradores deseñar estratexias de investimento máis dinámicas. Por que? A propia natureza dos investimentos a curto prazo facilita un maior movemento do capital, xa que este volve a mans do investidor con maior rapidez que no que respecta a os investimentos a longo prazo.

Así, os aforradores poden optar por deseñar estratexias de investimento a curto prazo que combinen produtos de rendibilidade variable como, por exemplo, as accións en Bolsa, con efectos que ofrecen unha rendibilidade fixa, como o investimento en facturas de empresas da economía real.

Isto implica que os aforradores non se teñen que limitar a deseñar unha estratexia de investimento e esperar a que dea os seus froitos co paso do tempo, senón que poden realizar máis investimentos, probar diversas clases de mecanismos de investimento e implementar estratexias de investimento máis diversificadas nas que xoguen un rol máis activo.

Ademais, é fundamental sinalar, á hora de falar dos investimentos a curto prazo que, tamén, facilitan a reinversión dos aforros, pero tamén dos intereses conseguidos. O que redunda nun maior dinamismo das estratexias de investimento en particular e do mercado en xeral.

Á fin e ao cabo, canto antes recuperes o teu diñeiro e dispoñas del, así como dos intereses cultivados ao investir, antes poderás realizar novos investimentos coas que seguir rendibilizando o teu diñeiro.

Os investimentos a curto prazo permiten deseñar estratexias de investimento dinámicas

A fórmula Inversa: investimentos a curto prazo e rendibilidade por anticipado

Se ata o de agora falamos dos investimentos a curto prazo en xeral, agora debemos abordar as especificidades de Inversa Invoice Market, unha plataforma de financiamento alternativo na que os aforradores poden adquirir facturas emitidas por empresas da economía real que aínda non foron pagadas polos seus clientes.

Recuperar o investimento en menos de medio ano

O prazo de recuperación do investimento vai en consonancia coa data de caducidade da factura na que se inviste. No marketplace de Inversa o prazo de caducidade máximo son 180 días, é dicir, medio ano.

Aínda que o máis habitual é que as facturas rolden os 90 días de prazo, tan só tres meses.
Isto converte ás facturas que se ofertan en Inversa en excelentes opcións de investimentos a curto prazo que ofrecen a obtención dunha rendibilidade que se sitúa por encima do 7% de media en prazos de tempo extraordinariamente curtos.

Obtención da rendibilidade por anticipado

A diferenza da maioría de mecanismos de investimento, o modelo de Inversa garante aos aforradores a obtención da rendibilidade por anticipado. Así, nada máis completarse o financiamento dunha factura, todas as persoas que investisen nela recibirán os intereses acordados.

Isto implica que os aforradores dispoñen dos intereses ao momento, sen ter que esperar a que a factura se abone e poden usalos para seguir investindo. O que vén fortalecer a súa capacidade de reinvestir e deseñar estratexias de investimento dinámicas e implementadas desde unha postura proactiva.

Posibilidade de acudir ao mercado secundario de facturas

Se todo isto fose pouco, Inversa Invoice Market permite aos usuarios da plataforma dinamizar aínda máis os seus investimentos a través do mercado secundario de facturas. Neste mercado poden vender os seus investimentos a outros aforradores se desexan recuperalas no momento, sen esperar a que as facturas sexan pagas.

Isto pode resultar especialmente útil se se necesita acceder a unha liquidez da que non se dispón ou se desexa obter diñeiro para realizar un novo investimento especialmente interesante e acorde coa estratexia do investidor.

Grazas ao mercado secundario, os investidores poden adquirir facturas que se lles escaparon no primario e negociar entre eles para axustar as súas carteiras de investimentos aos seus obxectivos de rendibilidade, tempo e risco.

Investimentos a curto prazo para apoiar a proxectos de longo percorrido

Poden os investimentos a curto prazo axudar ás empresas da economía real a consolidar os seus modelos de negocio a longo prazo? En Inversa Invoice Market si.

Miles de persoas invisten o seu diñeiro en facturas de negocios e, desta maneira, permítelles obter liquidez no curto prazo. Con este diñeiro, as empresas poden acometer investimentos, expandir a súa base de clientes, asumir máis encargos, facer fronte a imprevistos e financiar o seu crecemento.

Un produto transparente e fácil de entender

Investir na Bolsa esixe ter un determinado nivel de coñecementos sobre o mercado bolsista e o sector financeiro, así como ter acceso a información crave sobre as compañías cotizadas, para poder avaliar cando é o momento idóneo para comprar ou vender accións. Pola contra, o crowdfactoring é un mecanismo de investimento entendible por todo o mundo.

As empresas que necesitan obter liquidez no curto prazo ofrecen as súas facturas en plataformas como Inversa. Miles de pequenos investidores poden investir nestes efectos a cambio dunha rendibilidade fixa. Unha vez que o negocio debedor pague a factura, o investidor recupera o seu investimento.

No marketplace de Inversa ponse ao alcance dos investidores a información esencial sobre cada factura, para permitirlles tomar decisións sobre os seus investimentos con todos os datos na man:

  • Interese
  • Cualificación crediticia da empresa debedora
  • Opinión de crédito
  • Prazo da factura

Ademais, grazas ao Big Data, Inversa Invoice Market efectúa unha análise de reembolso para estudar o comportamento das empresas cedentes e debedoras. E, a maiores, os investidores poden investigar ás empresas que interveñen nunha operación facendo uso do caudal de información practicamente infinita que nos proporciona internet.

En definitiva, os investimentos a curto prazo poden resultar moi interesantes para miles de aforradores que desexan obter intereses polo seu diñeiro con en un prazo temporal breve e, ademais, están interesados en dispoñer de liquidez e apostar por estratexias de investimento dinámicas nas que se reinviste o gañado.

Para axudalos nesta tarefa, Inversa Invoice Market ofrece a miles de pequenos investidores a posibilidade de adquirir facturas de pemes coas que rendibilizar os seus aforros e, de paso, financiar ao tecido produtivo.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.