Menú

Blog.

Categorías

Investir con ética: de extra a protagonista

Existen poucas pancas tan poderosas para transformar a sociedade como o investimento. Financiar unha empresa implica, de maneira indirecta, aliñarse coa súa visión e responsabilizarse das consecuencias da súa actividade. E este impacto non sempre é positivo. Mentres que algunhas firmas protexen o medioambiente e preocúpanse polas persoas da súa ao redor, outras só perseguen o seu beneficio económico, deixando de lado eses aspectos. Por este motivo, calquera individuo que desexa evitar ser partícipe destas malas prácticas debe comprender que é investir con ética.

Hai unha infinidade de organizacións que loitan de forma diaria para coidar a súa contorna e impulsar ás súas comunidades. E moitas delas necesitan financiamento para crecer e expandirse no mercado. Sen un apoio sólido detrás, a maioría desaparecerían.

Pero as entidades bancarias tradicionais xamais mostraron interese en darlles o impulso que necesitaban, xa que primaban o aspecto económico por encima do resto. Sempre existiron ideas magníficas para provocar un cambio no mundo, pero carecían das oportunidades que hai agora.

Isto supoñía un verdadeiro freo para o progreso, dado que era máis complicado poñer fin ás inxustizas. Para prosperar, gran parte das iniciativas necesitaba o visto e prace dun banco. E estes defendían os seus intereses contra vento e marea, polo que non confiaban naquelas que non situaban a rendibilidade no centro do seu modelo de negocio.

Por esta razón, o auxe que están a vivir estes proxectos na actualidade non só débese a un aumento na cantidade de ideas, senón a que por fin contan con plataformas que lles dan voz e conéctanas con posibles investidores. Continuamente estanse creando novas canles que poñen en valor o seu traballo. E, ao non depender dunhas poucas entidades bancarias, teñen máis posibilidades para despegar. Á fin e ao cabo, esta diversidade de actores aumenta as súas probabilidades de atopar un aforrador que se comprometa coa súa causa.

Investir con ética tamén presenta beneficios para os individuos, que teñen un abanico máis amplo de compañías nas que depositar o seu diñeiro. E estes mostran cada vez máis interese en relacionarse con organizacións éticas. Á hora de decidir en que dirección investir o seu capital, valoran aspectos como a sustentabilidade, a igualdade ou o bo goberno. Desde logo, a variable económica continúa sendo fundamental, pero xa non ocupa o papel protagonista de modo exclusivo.

Que é investir con ética

O beneficio económico non debería estar rifado co beneficio social e ambiental. Con este espírito nace o investimento ético: o conxunto de finanzas que lle dan a man a ambas as caras da moeda. Investir con ética é, en resumo, investir en empresas que buscan converter o mundo nun lugar mellor.

Dentro deste concepto caben toda clase de firmas: aquelas que buscan fomentar a cultura, a educación, a inserción laboral, a igualdade de oportunidades, o comercio xusto, as enerxías renovables… Pero todas teñen algo en común: levan valores como a solidariedade ou a sustentabilidade impregnados no seu ADN.

A promoción destas causas non só realízase mediante o resultado da súa actividade. É dicir, non é necesario ser unha compañía de reciclaxe para incorporar medidas orientadas a reciclar os residuos durante os procesos de produción e distribución. Absolutamente todas as entidades poden adherirse a estas prácticas.

Para ser considerada ética, unha organización tamén debe exercer un goberno baseado na transparencia, que protexa os dereitos dos seus empregados. E ten que esforzarse por reducir ao máximo o seu impacto ambiental, diminuíndo a súa pegada de carbono e colaborando no coidado do planeta.

Con todo, aínda que non persigan a obtención de ingresos custe o que custe, estes negocios buscan ser rendibles. Á fin e ao cabo, se non xeran beneficios, serán incapaces de garantir a súa supervivencia. E isto impediríalles continuar loitando polas causas que defenden con tanto afán. Por esta razón, desenvolven plans de negocios viables e solventes.

Un cambio nas prioridades do investidor

Da mesma maneira que cada vez máis iniciativas outorgan un protagonismo maiúsculo aos factores sociais e ambientais, estas variables tamén foron escalando postos progresivamente na lista de prioridades dos aforradores, que adaptan as súas estratexias de inversión a este novo escenario.

Outrora, o seu principal obxectivo consistía en multiplicar o seu capital. E para asegurar o seu éxito recorrían ás empresas que máis rendibilidade prometésenlles, independentemente de que estivesen salpicadas por casos de corrupción, explotasen aos seus traballadores ou contaminasen a súa contorna. Todos estes aspectos carecían de importancia, o primordial era gañar diñeiro.

Pero ao apoiar a firmas que cometen estes actos, está a serse partícipe de forma indirecta do prexuízo que causan. Co paso dos anos, os investidores foron tomando conciencia desta situación, e dándose conta da súa poder para cambiar as cousas. O seu diñeiro podía mellorar ou empeorar o mundo.

Na actualidade, moitos deles xa non buscan a simple obtención de ingresos, senón que tamén teñen en conta a achega da compañía á sociedade e ao medioambiente. E toman as decisións de investimento en base á combinación destes tres ámbitos, marxinando ás entidades con comportamentos reprochables.

A proliferación do investimento ético tamén esconde beneficios para eles, pois teñen máis oportunidades para diversificar os seus investimentos. Antes, as súas opcións reducíanse ás operacións en bolsa, e apenas había alternativas á compra e venda de accións. Pero a aparición das iniciativas éticas ha aberto a porta a unha nova era no investimento, na que poden repartir máis sabiamente os seus activos.

O valor de investir con ética

O financiamento é unha ferramenta extremadamente eficaz para facer realidade a sociedade desexada. Se se aspira a vivir nun mundo máis sostible e igualitario, é fundamental investir en negocios que comparten este espírito. Pola contra, apoiar a organizacións corruptas ou con actividades contaminantes implica validar un modelo de sociedade no que se consenten e toleran actos desta natureza.

Para investir con ética hai que fuxir destas mentalidades, que representan a cara máis avariciosa do ser humano. Este modelo non entende o diñeiro como un fin en si mesmo, senón como un medio para mellorar a sociedade. E considera a ganancia social e ambiental tan necesaria como a ganancia económica.

Isto conleva un uso ético do diñeiro, que se pon ao servizo do planeta co obxectivo de causar un impacto positivo. E o investidor pode ser testemuña directa de como o seu investimento causa devandito impacto, o que xera unha satisfacción colosal, e denota a transparencia que caracteriza a este sistema.

Este tipo de proxectos non teñen un carácter tan especulativo. Por esta razón, ao longo da historia non recibiron o mesmo nivel de recursos que o resto. En consecuencia, investir con ética significa tratar de equilibrar a balanza. E proporciónalles unha plataforma á que acoden os investidores, o primeiro paso para que consigan despregar as súas ás.

Unha sociedade que demanda máis rendición de contas

A cantidade de persoas que defenden estes discursos a día de hoxe resultaría inimaxinable hai un século. Naquel entón, ignorábanse ou perdoaban todas as malas prácticas das empresas, sempre que ofrecesen rendibilidade aos investidores. A perpetuación desta impunidade era responsabilidade de ambas as partes: as compañías cometían actos prexudiciais, e os accionistas continuaban brindándolles apoio económico.

Eran moi poucas as figuras que alzaban a voz contra esta situación. Con todo, co transcurso dos anos, deixaron de ser unha minoría. Aos poucos, os cidadáns tomaron conciencia do daniña que podía ser un investimento do capital en firmas irresponsables. As protestas intensificáronse. Empezouse a reclamar ás organizacións que se fixesen cargo dos seus actos, esixíndolles que limitasen as súas actividades nocivas. Así, o estado de opinión da sociedade foi cambiando.

Pero non só sacábanse á luz as malas prácticas dos negocios, que comezaron a estar no punto de mira. Tamén se poñía o foco no positivo. Puxéronse en marcha campañas para visibilizar e promocionar as iniciativas socialmente responsables. E os individuos interesados en fomentar causas xustas inclináronse por elas, investindo parte do seu capital para que puidesen continuar realizando o seu traballo.

Leste foi o xerme do que hoxe se coñece como investir con ética.

O perigo dos discursos baleiros

As compañías non tardaron en comprobar o enorme poder de captación de clientes que supoñía incorporar a ética nos seus procesos. E algúns empresarios viron a oportunidade de enriquecerse utilizando a responsabilidade corporativa. Da noite para a mañá, a maioría de proxectos afirmaban ser éticos. Pero, en moitos casos, isto debíase a razóns publicitarias. A ética vendía.

Así se comezou a inflar a burbulla. As firmas puían os seus discursos, pero non os acompañaban de accións reais. Era unha fachada imposta polos directivos, co obxectivo de cativar ao crecente segmento de consumidores preocupados pola igualdade e a sustentabilidade. Tan só unha pequena porcentaxe das organizacións que presumían de responsabilidade corporativa asumían un compromiso xenuíno.

Isto xerou unha dificultade, pois non era unha tarefa sinxela distinguir aos negocios verdadeiramente responsables daqueles que se limitaban a promocionar a súa suposta ética para incrementar as súas vendas.

Como identificar as empresas éticas?

Aínda que non existe unha guía universal, hai unha serie de indicios que axudan a diferenciar a aquelas entidades cun compromiso honesto das que empregan a ética como reclamo publicitario.

Para comezar, é esencial descartar a todas as compañías con actividades negativas. É dicir, as que fabrican produtos ou ofrecen servizos daniños para o ser humano ou a sociedade. Un exemplo son os negocios dedicados aos xogos de azar ou á venda de armas, de alcol e de tabaco. O resultado da súa actividade é prexudicial para a saúde e pode crear adiccións, polo que un investimento neste tipo de firmas non sería considerada ética.

Os tratados internacionais tamén resultan de gran utilidade. Estes acordos, subscritos entre a maioría de países do mundo, definen unha serie de dereitos e deberes básicos, aplicados a todos os humanos. En consecuencia, estes pactos deben ser respectados por todas as organizacións. Se vulneran algún dos seus artigos, os aforradores que aspiran a investir con ética o seu capital deberán evitalas.

A Declaración Universal de Dereitos Humanos, a Declaración da Organización Internacional do Traballo ou a Convención das Nacións Unidas contra a Corrupción son algúns dos tratados que é conveniente ter en conta.

Pero hai outros modos de achar ás empresas coas mellores prácticas. A selección das compañías con mellor valoración dentro de cada sector, coñecida popularmente como o sistema best in class, é un deles. Existen firmas independentes que se dedican a auditar ao resto de organizacións. Para levar a cabo esta tarefa, estudan aspectos como o seu impacto na sociedade e no medioambiente.

Máis adiante, outórganlle unha cualificación en base ás súas prácticas, e publican unha listaxe final no que aparecen ordenadas todas as empresas. Canto maior sexa a súa puntuación, máis ética será. Esta información é aproveitada polos investidores, que teñen a garantía de que a compañía na que van confiar é responsable.

Por último, é crucial prestar atención aos criterios ASG, pois ofrecen unha perspectiva moi certeira do grao de responsabilidade dunha determinada organización.

Os factores ambientais atenden ás consecuencias que a súa actividade xera na contorna, así como ás accións que pon en marcha para protexer o medioambiente. Os factores sociais fan referencia á súa xestión do capital humano e ás súas repercusións na sociedade. Por último, atópanse os factores de bo goberno, que teñen en conta a estrutura e a forma na que se articula o exercicio do poder dentro da empresa.

Unha compañía que persegue a eficiencia enerxética e fomenta o aproveitamento de recursos, que dispón de medidas de conciliación e de programas de formación para empregados e que cumpre coas normativas legais e aposta pola transparencia estará a destacar nos tres ámbitos.

Investir con ética tamén presenta beneficios para os individuos

O investimento temático e o investimento de impacto

Se o investidor está interesado por apoiar un sector específico pode apostar polo investimento temático, un dos exemplos máis claros para investir con ética. Nesta modalidade, os individuos financian aquelas cuestións que máis lles preocupan ou coas que están máis comprometidos, o que denota un grao de coñecemento e implicación moi elevado pola súa banda.

Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible establecidos pola ONU xogan un rol crucial neste escenario. Os dezasete ODS son aceptados por unha infinidade de entidades, que os utilizan para indicar de maneira gráfica e sinxela aquelas causas polas que loitan, como o fin da pobreza, a igualdade de xénero ou a creación de cidades e comunidades sostibles. Esta información orienta ao posible investidor, mostrándolle os proxectos que se aliñan cos seus intereses.

Doutra banda, atópase o investimento de impacto. Este método consiste no financiamiento de determinadas iniciativas de modo directo. Prodúcese cando o aforrador áchase convencido do potencial dunha empresa, e decide apoiala economicamente para que prospere e aséntese no mercado de forma definitiva.

Un dos seus principais atractivos é a posibilidade de seguir de preto os avances. Isto produce gran satisfacción nos investidores, que comproban como o seu diñeiro xera un cambio positivo na sociedade.

Con todo, o máis útil para atopar a negocios cun compromiso xenuíno é combinar estas seis estratexias entre si. Desta maneira, identificaranse todas aquelas compañías que realmente loitan por causar un impacto nas súas comunidades, mellorando a calidade de vida dos cidadáns.

O investimento ético en datos

Investir con ética está a deixar de ser unha simple alternativa para converterse nun estándar. A cada día que pasa, máis persoas e organizacións recorren a estas canles. Algunhas substitúen as formas de investimento tradicional por esta modalidade, mentres que outras a empregan como un complemento.

Os grandes bancos xa se sumaron a este fenómeno, e desenvolven os seus propios produtos financeiros baseados na ISR (ou Investimento Socialmente Responsable). Aínda que no pasado rexeitaban este modo de investimento, agora acólleno, conscientes da cantidade de consumidores que demandan estes servizos. Xa non se poden permitir ignoralo, debido a que estarían a dar as costas a un gran número de clientes.

As cifras son a proba palpable de como a sociedade está a abrazar este fenómeno. No 2020, máis de 1.720 millóns de euros foron destinados ao financiamento de proxectos éticos. Isto supuxo unha cantidade de usuarios de banca ética próxima aos 190.000. Segundo o Barómetro das Finanzas Éticas, un informe que analiza de maneira anual diferentes parámetros da ISR, a maioría están interesados en iniciativas ambientais ou sociais.

Algúns deles están preocupados pola incapacidade das empresas de devolver o crédito máis adiante. Pero este prexuízo non se corresponde coa realidade. Que unha firma non persiga o crecemento económico desenfreado non significa que non sexa rendible. Ao contrario. A taxa de morosidade das compañías éticas é do 1,5%, tres puntos menos que a das compañías convencionais, que ascende ata o 4,5%.

O investimento de impacto, pola súa banda, tamén logrou facerse un oco significativo no mercado. SpainNAB publica anualmente un estudo onde analiza a súa evolución a nivel nacional. No 2021, o investimento de impacto experimentou un crecemento do 12%. E as previsións para o futuro son igual de optimistas.

A adaptación das entidades convencionais

O investimento ético é un concepto sumamente amplo, no que atopan refuxio alternativas moi diferentes. Sempre que unha organización non cause danos e sexa responsable social e medioambientalmente, calquera investimento nela pode ser considerada un investimento ético.

As entidades bancarias tradicionais adaptáronse a este novo escenario. Así xorde, por exemplo, a banca ética. Pero, ao contrario que a convencional, non pretende maximizar os seus beneficios, senón coidar o medioambiente e a sociedade. Por tanto, ofrece produtos financeiros sostibles, e reinviste as súas ganancias en iniciativas que tentar causar un impacto positivo. Da mesma forma, tamén se crearon aseguradoras éticas.

Os fondos de investimento socialmente responsables son outra das opcións máis populares. O seu funcionamento é idéntico ao dos fondos de investimento convencionais, a única diferenza reside en que incorporan os criterios éticos e financian proxectos que pretenden transformar a sociedade.

No clásico investimento en bolsa tamén se pode investir con ética, mediante a compra de accións de compañías que xeran consecuencias positivas. Esta modalidade require dun coñecemento máis profundo do sistema por parte dos individuos, quen debe investigar a fondo ás empresas que lles interesan para comprobar que non incorren en malas prácticas.

Para axudalos nesta tarefa creáronse diferentes índices que estudan a sustentabilidade das firmas que cotizan nas grandes bolsas mundiais, como o Dow Jones Sustainability Index ou o MSCI KLD 400 Social Index. Ambos se fundaron na década dos 90, un sinal inequívoco de como a sustentabilidade estaba a gañar peso de maneira colosal no escenario bolsista.

Mecanismos alternativos para investir con ética

As opcións anteriores, a pesar de enmarcarse na definición de investir con ética, herdan a súa estrutura do sistema financeiro convencional. Con todo, tamén se crearon outras alternativas máis innovadoras, formuladas especificamente para responder á demanda xeneralizada de novas canles de financiamento.

En primeiro lugar, atópanse os microcréditos, que supuxeron unha auténtica revolución. Estes préstamos de breve duración dábanlle a oportunidade de emprender unha actividade empresarial a cidadáns con baixos recursos. A través dela podían obter beneficios, mellorar a súa calidade de vida e impulsar as súas comunidades.

Este mecanismo creouse co obxectivo de loitar contra a pobreza, especialmente en países que se achan en vías de desenvolvemento. Moitos dos seus habitantes non dispoñían de acceso aos bancos, o que perpetuaba a súa deficiente situación económica. Ademais, como as cantidades prestadas non eran moi elevadas, eran accesibles para todas as persoas que desexasen colaborar.

O crowdfunding é outro método de financiamento alternativo para investir con ética moi popular, especialmente en proxectos pequenos que precisan de axuda para dar o salto ao mercado. Neste caso, o investidor non busca unha ganancia. O seu financiamento aseméllase a unha doazón desinteresada, pois non recibe un retorno do seu diñeiro. Con todo, ambas as partes poden acordar entregarlle algunha clase de recompensa a cambio da súa axuda. Se a cantidade que achega é moi ambiciosa, dita recompensa pode ser maior.

Este mecanismo é moi utilizado por iniciativas de carácter cultural. Para dalas a coñecer entre os aforradores desenvolvéronse múltiples plataformas en liña, nas que xa é posible realizar doazóns para apoialas.

Se o investidor si que desexa gozar de certa rendibilidade é posible apostar polo crowdfunding equity, unha variación deste modelo. Nesta ocasión, os investidores son premiados cunha pequena porcentaxe da compañía. Se esta é exitosa, recibirán parte dos beneficios. Pero o risco é elevado, xa que se fracasa non recuperarán o seu diñeiro.

Crowdlending e crowdfactoring

Pero aínda existen máis alternativas para investir con ética, creadas para adaptarse ás necesidades específicas de cada proxecto e de cada investidor. E algúns non só desexan recuperar o seu préstamo, senón que queren obter un beneficio económico cunha certa garantía de seguridade. Entón, entran en escena o crowdlending e o crowdfactoring.

O crowdlending funciona de modo similar aos préstamos bancarios tradicionais. Os aforradores utilizan o seu diñeiro para financiar unha empresa e, a cambio, reciben unha ganancia, procedente dos intereses de devandito préstamo. Grazas a este mecanismo, os negocios pequenos que non dispoñían de acceso aos créditos bancarios por fin gozan de recursos. E os individuos seleccionan con absoluta liberdade a que organizacións van destinar o seu capital.

Este sistema ten unha subcategoría: o crowdfactoring. Mediante este instrumento de financiamento, as persoas achegan diñeiro para cubrir as facturas das empresas. Como recompensa polo adianto, obteñen unha pequena porcentaxe desa cantidade. Desta forma, as compañías cobran as facturas por adiantado, o que lles permite dispoñer de recursos. E, a pesar de que posteriormente non reciban a totalidade da factura, dispoñen de liquidez en momentos cruciais, cando pode ser máis necesario.

Existen diferentes tipos de crowdfactoring, en función de quen asume o risco de falta de pagamento se o debedor non abona a factura. No factoring con recurso, é a empresa a que debe responder dos gastos, e verase obrigada a devolverlle ao investidor a cantidade que prestou orixinalmente. No factoring sen recurso, a responsabilidade recae no investidor, que non lle poderá reclamar ao negocio esa cantidade.

Para non escorrentar o investimento, moitas plataformas de crowdfactoring recorren a entidades aseguradoras, co obxectivo de garantir que non se produza unha perda do diñeiro. Esta é unha das vantaxes desta solución, cuxas garantías atraen a miles de aforradores e proxectos.

Esta modalidade xa se está consolidando como unha das opcións predilectas. E o seu crecemento é imparable. Segundo a Asociación Española de Factoring, o ano pasado rexistrou un incremento do 11,5% en todo o país.

Inversa, unha plataforma para investir con ética

Inversa aterrou no mercado no ano 2019 cun firme propósito: conectar a aforradores e empresas para impulsar a economía real. Con este fin, desenvolveu a súa propia plataforma de crowdfactoring, que permite aos individuos que desexan obter un rendemento do seu capital financiar de maneira en liña as facturas das compañías que necesitan diñeiro líquido.

É unha solución construída sobre tres piares: a axilidade, a flexibilidade e a transparencia. E entraña un gran atractivo para os aforradores, pois estes recuperan o seu investimento nun período de entre 30 e 180 días. Pero esta non é a única vantaxe que presenta. Para animalos a iniciar a súa incursión neste mundo, cobran os intereses da operación por adiantado.

O funcionamento de Inversa é moi sinxelo. Para empezar, as organizacións soben as súas facturas ao sistema, onde son verificadas polos expertos do equipo. Eles analízanas de modo concienzudo, prestando especial atención ás súas contas, a súa rendibilidade, os seus aspectos éticos e a saúde financeira do seu debedor, para confirmarse de que pode facer fronte ás súas obrigacións.

Unha vez compróbase que todo está correcto, as facturas son publicadas. Os aforradores navegan pola plataforma ata atopar unha empresa coa que queiran colaborar, xa sexa por aliñarse coa súa misión ou polas posibilidades de obter un beneficio.

Tras confirmar a operación, a compañía recibe o importe. Con todo, non lle chega a cantidade íntegra, pois se descontan os intereses e as comisións. Así mesmo, retense un 10%, que será liberado unha vez o debedor abona o diñeiro, e leste regresa ao investidor.

A eficacia desta solución é moi elevada. Na actualidade, máis de 2.300 facturas foron financiadas desta forma, sumando un importe total de máis de 14,7 millóns de euros, cunha rendibilidade media próxima ao 6,65%.

Isto significa que, grazas a Inversa, a día de hoxe máis de 2.300 proxectos están a transformar o mundo nun lugar mellor.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.