Menú

Blog.

Categorías

Investir en empresas europeas que empregan a 100 millóns de persoas

Mediante o crowdfactoring pódese investir en empresas europeas pequenas e medianas, que contratan a 100 millóns de traballadores en toda a UE

As empresas necesitan financiarse ao longo de todo o seu ciclo de vida. Desde que os emprendedores teñen unha idea ata que a empresa alcanzou a súa madurez e necesita reinventarse para seguir sendo competitiva. Por iso, a obtención de financiamento e a planificación financeira son cuestións estratéxicas para todas as empresas, non só para as grandes compañías, senón tamén para as pemes e para o conxunto da sociedade europea. Tal é así, que tanto as entidades bancarias tradicionais como as plataformas de financiamento alternativo en liña teñen como misión axudar aos aforradores para confeccionar estratexias de investimento que lles permitan gañar diñeiro á vez que logran investir en empresas europeas.

O mercado único e a aprobación de normativas comúns contribuíron a unha crecente integración da economía e a sociedade europeas. Neste proceso xogaron un papel esencial as pemes da Unión Europea, que lograron expandirse máis aló dos seus países de orixe e poder participar no mercado comunitario.

Esta aposta pola internacionalización conleva a necesidade de contar con recursos financeiros para poder asentarse noutros países e realizar os investimentos asociados a esta diversificación de mercados.

Así, financiar a empresas europeas pequenas e medianas convértese nunha acción de capital importancia para axudalas a crecer e para protexer os 100 millóns de empregos que xeran en toda a UE.

Neste artigo, imos profundar na importancia de investir en empresas europeas e no papel que poden xogar as plataformas de financiamento alternativo á hora de dotar ás pemes de liquidez e axudalas a crecer.

A importancia das pemes na economía e a sociedade europeas

As grandes compañías son fundamentais para a economía. Estas empresas xeran miles de postos de traballo, os seus tributos impactan nas arcas públicas e o seu volume de negocios impacta no PIB de calquera país. Pero as pequenas e medianas empresas tamén son absolutamente cruciais para o devir da sociedade e o tecido produtivo.

A Comisión Europea sostén que as pemes representan o 99% dos negocios que existen na UE. Estas empresas dan traballo a 100 millóns de persoas e representan máis da metade do PIB da Unión.

Máis aló destas transcendentais cifras macroeconómicas, o certo é que as pemes xogan un papel esencial na xeración de valor engadido e na innovación en todos os sectores económicos, incluídos sectores estratéxicos como as finanzas.

Investir en empresas europeas convértese, así, nunha cuestión central que transcende ás propias empresas e implica ao conxunto da UE.

Obter financiamento é unha das cuestións críticas para as pemes

Por que é tan importante que os aforradores poidan investir en empresas europeas? Porque acceder a financiamento é un dos aspectos críticos para as pemes. As grandes compañías teñen o músculo necesario para obter financiamento, con todo, as pequenas e medianas empresas poden atoparse con maiores trabas nesta imprescindible tarefa.

Por sorte, a revolución dixital e o auxe de tecnoloxías disruptivas como a Intelixencia Artificial ou o Big Data permitiron dixitalizar o sector financeiro. Niso xogou un papel fundamental a irrupción das FinTech que puxeron desenvolvementos tecnolóxicos de vangarda ao servizo das pemes e os pequenos e medianos investidores.

Plataformas de crowdfactoring como Inversa Invoice Market empregan a tecnoloxía para axilizar o cálculo da cualificación crediticia ou o risco, fomentar a posibilidade de investir en empresas europeas e incrementar o número de investidores que poden participar no sector financeiro.

Os bancos e entidades financeiras do sistema tradicional seguen xogando un papel esencial á hora de investir en empresas europeas e facilitar o seu financiamento. As diversas modalidades de financiamento alternativo, como o crowdlending ou o crowdequity veñen complementar a súa función, abrindo o abanico de vías de financiamento que teñen ao seu alcance as pemes.

Investir en empresas europeas permite aos aforradores axudar ás pemes para financiarse

Crowdfactoring: Investir en empresas europeas para que poidan seguir crecendo

No éxito dunha empresa entran en xogo múltiples factores. O valor da súa carteira de clientes, a eficacia da súa estratexia comercial, a calidade dos bens ou servizos que comercializa, o talento do seu persoal… A posibilidade de financiarse con rapidez, axilidade, flexibilidade e intereses asumibles é outro deses factores. E non un menor, precisamente.

Unha peme pode ter éxito no que fai, pero os seus problemas para obter financiamento poden provocar que non sexa capaz de adaptarse aos cambios ou aproveitar as oportunidades de negocio e investimento que xorden.

O financiamento alternativo en xeral e o crowdfactoring en particular xa son moi relevantes á hora de investir en empresas europeas, permitindo que as pemes poidan entrar en contacto cos seus potenciais investidores.

Na plataforma de Inversa, as pequenas e medianas empresas poden financiar as súas facturas e anticipar a súa cobranza, logrando, así, unha liquidez case inmediata.

Á súa vez, os investidores poden tomar o control de todos os seus investimentos sen necesidade de saír de casa. E investir en empresas europeas que empregan a 100 millóns de traballadores, á vez que obteñen unha rendibilidade polos seus aforros.

Todo iso é posible grazas a unha plataforma que serve como punto de encontro entre pemes e aforradores e que permite investir en empresas europeas poñendo ao dispor dos investidores toda a información sobre a operación.

Apostar por proxectos máis aló das fronteiras nacionais

Como sinalabamos ao comezo do artigo, o mercado común europeo incentivou a posibilidade de que non só as grandes compañías poidan internacionalizarse. Iso unido á dixitalización, contribuíu a que as pemes tamén poidan exportar os seus bens e servizos.

Pois ben, os marketplaces de crowdfactoring como Inversa tamén alentan a posibilidade de que as pequenas e medianas empresas poidan facer negocio máis aló das fronteiras nacionais. Como?

En Inversa, as empresas da economía real poidan financiar as súas facturas, sen importar o país no que operan os negocios que deben pagalas. De feito, múltiples empresas españolas financiaron xa facturas de clientes de Portugal, Francia e outros países da UE. Así como de estados máis afastados, como a mismísima China.

Desta forma, ademais de investir en empresas europeas, foméntase a súa aposta de internacionalización, incentivando as súas exportacións e dotándoas de liquidez para poder exportar aínda máis.

En definitiva, as pemes atópanse no centro da sociedade e o tecido produtivo europeos. As pequenas e medianas empresas xeran riqueza e dan traballo a 100 millóns de persoas. Con todo, atópanse con problemas e trabas á hora de acceder a todo o financiamento que necesitan. Por iso, investir en empresas europeas, ademais de reportar unha valiosa rendibilidade económica ten un gran valor á hora de apoiar á economía real e a creación de emprego de calidade.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.