Menú

Blog.

Categorías

5 vantaxes de investir en negocios desde casa

Queres sacarlles partido aos teus aforros, pero non queres lidar coa burocracia e conversar con diferentes asesores? As plataformas de financiamento alternativo permiten aos aforradores investir en negocios desde casa. Só necesitan un dispositivo conectado a internet e, está claro, dispoñer do diñeiro necesario para realizar o investimento.

A revolución tecnolóxica na que estamos inmersos transformou case todos os planos da nosa vida. Hoxe en día, o físico e o dixital fusionáronse. Compramos a través dun marketplace e un repartidor tráenos a casa o obxecto que adquirimos. As apps móbiles permítennos xestionar os nosos aforros sen ter que acudir ao banco. E podemos comunicarnos con calquera de maneira instantánea, aínda que se atope nun fuso horario diferente ao noso.

As FinTech levaron o proceso dixitalizador ao mundo das finanzas, poñendo ao servizo de todos os investidores, potentes desenvolvementos tecnolóxicos que permiten realizar investir en negocios desde casa.

1. Descobre oportunidades de investimento de maneira autónoma

Os avances tecnolóxicos das últimas décadas hannos empoderado. Os ordenadores persoais primeiro e os smartphones despois, democratizaron o acceso ao mundo dixital. Hoxe en día, a práctica totalidade da poboación usa internet no seu día a día.

As plataformas de financiamento alternativo como Inversa Invoice Market trasladaron este proceso democratizador ao ámbito das finanzas. Así, con tan só 20 euros e un dispositivo con conexión a internet, unha persoa pode investir en negocios desde casa.

Como? Os marketplaces de financiamento alternativo funcionan como punto de encontro entre os potenciais investidores e as empresas que buscan financiamento.

Por exemplo, na plataforma de Inversa Invoice Market publícanse todas as facturas que as compañías desexan ceder e os investidores poden, autónomamente, investir en negocios que lles resulten interesantes polas condicións que ofrecen ou pola súa propia marca.

De tal maneira que os marketplaces facilitan a conexión entre investidores e compañías e permiten que as operacións leven a cabo con éxito.

Todo iso, empoderando aos investidores para que sexan eles mesmos os que toman as decisións sobre como e en que se invisten os seus aforros.

2. Dispón de toda a información económica e crediticia sobre a operación

Para que as persoas poidan investir en negocios desde casa é fundamental, en primeiro lugar, que dispoñan de toda a información sobre a operación.

As diferentes modalidades de financiamento alternativo como o crowdfactoring incorporan os datos da empresa que busca financiamento, a cualificación crediticia, os prazos de recuperación do investimento e, por suposto, a rendibilidade que van obter os investidores que aposten polo servizo.

Ao coñecer o risco, a rendibilidade e os tempos da operación, os aforradores poden decidir que produtos contratar e, polo tanto, a que proxectos empresariais financian.

De tal maneira que os investidores non dependen da súa intuición á hora de investir en negocios, senón que teñen ao seu alcance a información que necesitan para realizar unha toma de decisións precisa.

3. Afórrache a burocracia

Uno dos motivos polos que moitos aforradores non se deciden a investir en negocios desde casa é por non querer facer fronte á burocracia.

Ir á entidade bancaria, conversar cun asesor, negociar as condicións do investimento, respectar os prazos asociados ao proceso…

O financiamento alternativo destaca porque ofrece ás empresas vías de financiamento extremadamente áxiles. Esta vantaxe tamén se pode trasladar alén da relación. Os marketplaces de crowfactoring ou crowdlending, como Inversa Invoice Market, reducen o tempo que vai desde que a persoa toma a decisión de investir en negocios, ata que efectivamente pode facelo.

Esta redución da burocracia e os prazos é clave para dinamizar o acceso dos pequenos aforradores ao sector do investimento. A suma de pequenos investidores pode ter un impacto máis transcendental que o dun gran investidor.

Investir en negocios desde casa non supón renunciar ao control sobre os investimentos que se realizan

4. Xestiona os teus investimentos e reinviste o gañado

Outra vantaxe de investir en negocios empregando plataformas de financiamento alternativo é a posibilidade de comprobar o estado da operación en tempo real.

Unha persoa non ten que esperar a que o seu asesor teña un oco libre na súa axenda para consultar o estado do seu investimento. Senón que pode entrar autónomamente no marketplace e obter todos os datos ao instante.

Isto supón unha enorme marxe de manobra á hora de xestionar os investimentos. E anima aos aforradores para reinvestir o que gañaron cun investimento previo.

A autonomía sempre é positiva e no terreo das finanzas aínda máis. Aforrar é unha tarefa que require moito esforzo, por iso, controlar a forma na que se invisten os nosos aforros é unha acción á que lle damos especial transcendencia.

Os marketplaces de financiamento alternativo permítennos realizar a xestión e supervisión de todos os nosos investimentos e planificar as nosas decisións financeiras con todos os datos ao alcance dos nosos ollos.

Investir en negocios desde casa é unha acción que se pode acometer con éxito e eficiencia. Desenvolvementos tecnolóxicos punteiros fano posible.

5. Fai valer os teus aforros á hora de investir en negocios que teñan un impacto positivo no mundo

Non só podemos empregar internet para investir en negocios desde casa. Senón que tamén podemos recorrer á rede de redes para coñecer mellor ás empresas nas que imos investir.

Pode ser que unha operación resulte suxestiva desde o punto de vista da rendibilidade, con todo, a empresa detrás da mesma quizais non teña un impacto positivo na sociedade, nin o seu modelo de negocio sexa sostible.

Os marketplaces de financiamento alternativo poñen ao dispor dos investidores a información económica clave sobre as operacións de investimento. Pero, ademais, estes poden realizar de forma autónoma a súa propia investigación á que van axudar a financiarse.

Como xa contamos noutras ocasións, ao risco e a rendibilidade únese a responsabilidade individual como factor a ter en conta á hora de investir en negocios.

Cada vez hai máis persoas dispostas a apostar por operacións menos rendibles economicamente, pero que, con todo, repercuten positivamente no mundo. Xa sexa porque dotan de liquidez ás empresas da economía real ou porque serven para consolidar proxectos innovadores e comprometidos co medio ambiente.

Investir en negocios desde casa pode axudar a cambiar o mundo. Quizais soe ambicioso ou grandilocuente, pero o financiamento alternativo ha feito que isto sexa posible. A tecnoloxía ponse ao servizo dos aforradores para axudarlles a sacar partido ao seu diñeiro de maneira plenamente autónoma e contribuír a que as empresas da economía real e as compañías máis innovadoras consolídense.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.