Menú

Blog.

Categorías

Inviste os teus aforros para protexer o teu diñeiro da inflación

Se hai unha palabra que marcou este 2022 e que ameaza con seguir sendo protagonista en 2023 é inflación. A subida sistémica dos prezos dos bens e servizos que compramos e consumimos afecta os negocios e ás familias e lastra a súa poder adquisitivo. Protexer o teu diñeiro da inflación é fundamental para que poidas salvagardar o valor dos teus aforros fronte á subida de prezos.

Os pequenos aforradores teñen que esforzarse arduamente para conseguir acumular unha cantidade de diñeiro que lles sirva para sentirse seguros fronte aos posibles cambios que se produzan nas súas vidas. O que comunmente denominamos un colchón financeiro. Se estes aforros atópanse no banco, sen moverse, nin ser empregados para realizar ningún tipo de investimento, o seu valor vaise deteriorando lentamente, en contextos de baixa inflación.

Con todo, nun momento como o actual, no que a inflación se atopa na súa cifra máis alta desde os anos 80, os aforros devalúanse día a día como consecuencia da alza dos prezos. De tal maneira que o que podiamos comprar con 10.000 euros o mes pasado, xa non é o mesmo que podes adquirir a día de hoxe.

Neste artigo, imos analizar que papel poden xogar os produtos de financiamento alternativo para axudar aos pequenos aforradores a investir o seu diñeiro e sacarlle rendibilidade para contrarrestar o efecto da inflación.

Os teus aforros devalúanse todos os días

Algúns expertos estiman que a inflación restará 42.000 millóns de poder adquisitivo ás familias españolas entre 2022 e 2023. Atopámonos, por tanto, ante unha perda de poder adquisitivo de gran magnitude.

Ao trasladar estas cifras macroeconómicas ao día a día dos negocios e as persoas traballadoras, atopámonos con que o salario dun profesional xa non chega para manter o mesmo ritmo de gasto e aforro que tiña previamente.

Isto reduce a capacidade de aforro das persoas, pero tamén lamína o valor dos aforros que se conseguiron anteriormente e os que, a pesar da inflación, lógranse xerar a día de hoxe.

Que podemos facer #ante este escenario macroeconómico adverso? Temos que resignarnos a que os nosos aforros perdan valor? Non hai escapatoria fronte á perda de valor adquisitivo? Os nosos aforros non só son un activo a protexer, senón que tamén son unha arma á nosa disposición.

Como podes protexer o teu diñeiro da inflación?

Se deixas que os teus aforros queden na conta bancaria sen moverse, estarás aos expoñer para os efectos da inflación.

En cambio, se invistes os teus aforros estarás a protexer o teu diñeiro da inflación, xa que lograrás sacarlle rendibilidade e obter uns beneficios económicos que compensen as consecuencias das subidas dos prezos.

Neste sentido, as plataformas de financiamento alternativo como Inversa Invoice Market, convértense en aliados estratéxicos para calquera pequeno aforrador que queira investir o seu diñeiro e protexer o valor dos seus aforros.

Por que? Poñen á súa disposición produtos e servizos de investimento atractivos e cun elevado grao de autonomía para que dicían en que e en quen invisten o seu diñeiro e poidan lograr rendibilidade no curto prazo e incrementar, así os seus aforros.

Protexer o teu diñeiro da inflación é fácil co crowdfactoring

Financiamento alternativo para contrarrestar os efectos da inflación

A vida está chea de desafíos aos que temos que facer fronte. A actual situación inflacionaria, cun IPC que se situou en outubro no 7,3% en España, trae consigo non poucos retos para as familias e os negocios.

Para surfear con éxito a subida de prezos, os pequenos aforradores teñen que tomar cartas no asunto e apostar por solucións como o investimento do seu diñeiro en procura de rendibilidade.

Máis aló dos produtos de investimento que ofrecen as entidades do sistema bancario tradicional, a revolución tecnolóxica ha suposto a aparición e consolidación do financiamento alternativo.

Así, xurdiron plataformas e marketplaces que ofrecen aos investidores produtos e servizos que se axustan ás súas necesidades e intereses, democratizando a posibilidade de investir os nosos aforros, por pequenos que sexan, e obter, a cambio, intereses ou outros beneficios económicos.

Por exemplo, mediante o crowdlending, miles de pequenos aforradores poden prestar diñeiro a unha empresa para facilitarlle a obtención de liquidez e, a cambio, obter un interese por devandito préstamo.

Mentres que a través do crowdfactoring, un pequeno investidor pode financiar unha factura dun negocio, recuperando o seu investimento nun prazo de tempo curto e conseguindo, tamén, unha rendibilidade pola devandita operación.

Fronte ao taxado catálogo de servizos de investimento do concentrado sistema bancario, as plataformas de financiamento alternativo propoñen múltiples produtos que poden axustarse ás necesidades dos pequenos aforradores, o que fai moito máis atractivo apostar polo investimento para protexer ao diñeiro fronte á inflación.

Protexe o teu diñeiro á vez que axudas a outras persoas para protexer os seus negocios

O gran leitmotiv de plataformas de financiamento alternativo como Inversa Invoice Market é servir de ponte entre os pequenos aforradores e as empresas da economía real. Facilitar e potenciar a posibilidade de que as persoas poidan investir noutras persoas.

Así como a inflación afecta o valor dos nosos aforros, tamén ten un impacto diñeiro nas empresas que conforman a economía real, debido a que os seus custos operativos e gastos ven afectados pola subida de prezos. Desde unha empresa que fai un gran consumo de enerxía para realizar a súa actividade económica ata un negocio que se dedica a comprar materias primas e transformalas en produtos elaborados.

Este contexto provoca que o financiamento alternativo sexa moi atractiva para os pequenos aforradores porque lles permite protexer o seu diñeiro fronte aos efectos da inflación, pero tamén porque cos seus investimentos poden axudar ás empresas a capear a subida dos prezos. Un fantástico 2 en 1 que nos permite sacarlles partido aos nosos aforros, á vez que fortalecemos o tecido produtivo e a economía local.

En definitiva, a subida da inflación que se produciu ao longo deste ano e que se prognostica que continúe o ano que vén está a impactar xa nos nosos aforros e no seu valor. Coa mesma cantidade de diñeiro non podemos adquirir os mesmos bens ou servizos que hai apenas un ano. Por iso é polo que sexa fundamental que os pequenos aforradores tomen medidas proactivas para protexer o seu diñeiro e o investimento é, desde logo, unha estratexia de gran valor engadido para sacar rendibilidade aos aforros e evitar que se devalúen nas contas bancarias.

O financiamento alternativo abre múltiples vías para que os investidores saquen partido aos seus aforros e, de paso, axuden a outras persoas e negocios a obter recursos económicos cos que combater os efectos perniciosos da inflación.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.