Menú

Blog.

Categorías

Mozos investidores: A rendibilidade, as empresas e o mundo espéranvos

Os mozos investidores poden usar o seu diñeiro para obter intereses e contribuír á sustentabilidade do tecido produtivo e a sociedade

Quen pode investir o seu diñeiro? Os enormes cambios que se produciron no ámbito das finanzas nos últimos anos permítennos responder: todo o mundo. Persoas maiores, mozos investidores, cidadáns de mediana idade, empresarios, profesionais, investidores con amplos coñecementos financeiros, aforradores sen experiencia no sector…

Isto supón un enorme cambio de paradigma e modifica de forma radical a concepción que moitas persoas teñen do mercado do investimento, como un terreo vedado ás grandes fortunas e investidores altamente cualificados. Por que se produciu esta pequena revolución? Os factores son múltiples, pero podemos sinalar algúns:

  • A existencia de produtos de investimento fáciles de entender e que resultan tanxibles.
  • A aparición de mecanismos de investimento que conectan a miles de persoas con centos de empresas da economía real.
  • O desenvolvemento de plataformas e aplicacións que facilitan a posibilidade de investir desde casa.
  • O acceso a un inmenso caudal de información a través de internet.
  • O crecente nivel educativo da cidadanía despexou o medo aos produtos financeiros.
  • O hábito de comprar a través de internet abriu o camiño ao desexo de investir de forma dixital.
  • Etc.

Este caldo de cultivo é propicio para que un colectivo tradicionalmente afastado do ámbito financeiro decida beneficiarse das súas potencialidades. De quen estamos a falar? Os mozos investidores.

A continuación, imos contarche por que os mozos investidores poden xogar un rol fundamental no sector dos investimentos. E imos deternos en por que investir pode ser unha actividade de gran valor para miles de persoas que desexan rendibilizar o diñeiro do que dispoñen e, á vez, contribuír a construír un mundo mellor e unha sociedade máis sostible.

Investir a partir de 20 euros e sen pisar unha entidade financeira

Cal é o primeiro obstáculo ao que se enfrontaron historicamente moitas persoas que desexaban investir? A necesidade de dispoñer dun capital mínimo demasiado elevado. En mecanismos de investimento como o crowdfactoring esta barreira desaparece. Para mostra, un botón, en Inversa Invoice Market calquera persoa pode investir a partir de só 20 euros.

Non imos xogar a baza de indicar que 20 euros é o que nos gastamos nun par de copas un sábado pola noite ou o que custa unha camiseta nunha tenda de roupa. Pero si debemos destacar que 20 euros é unha suma de diñeiro ao alcance de todos os mozos investidores.

Sen dúbida hai persoas que xa na súa mocidade dispoñen de certa cantidade de aforros, ben pola súa situación económica familiar, ben porque a pesar da súa mocidade xa teñen ás súas costas unas cantas horas de traballo. Pero o máis habitual é que os mozos investidores non dispoñan de grandes cantidades de diñeiro e, por tanto, a contía que podes destinar ao investimento é pequena. Implica isto que deben renunciar a esta opción?

En absoluto. Mecanismos de investimento como o marketplace de Inversa permiten aos mozos investidores destinar ao investimento a contía de diñeiro que desexen e amoldar as súas estratexias de investimento en función das súas necesidades de liquidez en cada momento.

Todo iso sen necesidade de acudir a un xestor ou a unha entidade financeira. Unha cuestión que pode parecer menor, pero que non o é en absoluto. Os mozos investidores desexan ter plena autonomía sobre as súas estratexias de investimento desde o móbil e o computador e eluden a necesidade de ter que dispoñer dun intermediario ou lidar coa burocracia asociada a determinados produtos de investimento.

Á fin e ao cabo, moitos mozos investidores pensan «se podo comprarme un suadoiro nun ecommerce, adquirir un billete de avión ou reservar nun restaurante desde o móbil, por que teño que ir a unha entidade financeira tradicional a que xestionen os meus investimentos?»

Nativos dixitais afeitos a xestionar as súas contas bancarias

Precisamente, unha das características fundamentais dos mozos investidores e que nos permite observar por que poden sentirse atraídos polos produtos das FinTech é que se tratan de nativos dixitais. Non só están afeitos operar a través de ferramentas dixitais en case todos os ámbitos da súa vida, senón que creceron á vez que lle ha dixitalización expandiuse polos fogares e as empresas.

De feito, os mozos investidores xa xestionan as súas finanzas de forma dixital a través das plataformas e as apps móbiles bancarias e saldan as súas débedas facéndose bizums. Ao estar afeitos xestionar as súas contas desde o móbil ou o computador, tamén están máis predispostos a investir desde estes dispositivos, sen necesidade de solicitar asesoramento e sen ter que afrontar unha curva de aprendizaxe.

Calquera mozo investidor pode rexistrarse na plataforma de Inversa e acceder a todas as funcionalidades desde o segundo 1. O marketplace é moi intuitivo e resulta sinxelo de usar para os investidores que non teñen grandes destrezas dixitais. Polo que para os mozos investidores, afeitos a toda clase de apps e webs, é carne sen ósos.

De feito, moitos mozos investidores hanse bregado pelexándose contra os campus virtuais das universidades. Ao seu lado, os desenvolvementos tecnolóxicos de vangarda das FinTech son pan comido.

Os mozos investidores poden rendibilizar os seus aforros

Fronte á incerteza das criptomonedas, a posibilidade de investir en produtos tanxibles

A proba de que os mozos investidores son un colectivo en aumento e que pode resultar clave no crecemento do sector do investimento é o boom experimentado polas criptomonedas nos últimos anos.

Unha gran cantidade de mozos investidores penetráronse no mercado das criptomonedas influenciados polos seus amigos e seducidos pola posibilidade de investir desde o móbil ou o computador e obter grandes rendibilidades.

Cal é o problema deste produto? A incerteza. Moitos dos mozos investidores que meteron o seu diñeiro en criptomonedas perderon importantes cantidades, en gran medida porque non entendían o produto e porque as criptomonedas presentan unhas fluctuaciones que non van asociadas á lóxica de mercado.

Fronte a este panorama cheo de incertezas, que xa apartou a moitas persoas do universo cripto, os mozos investidores poden optar por mecanismos de investimento sinxelos e tanxibles. Por exemplo, as facturas. En Inversa Invoice Market é posible investir desde o computador ou o móbil, tan só 24 horas despois de rexistrarse na plataforma.

O marketplace ofrece todo o que non fan as criptomonedas: os datos das empresas involucradas para poder investigalas na internet, a cualificación crediticia para coñecer con exactitude os riscos da operación, a rendibilidade que se vai a obter, o prazo de pago da factura…

Os mozos investidores non teñen que basear a súa toma de decisións en intuicións, recomendacións de amigos ou pura sorte. Ao contrario, se queren ter éxito nas súas estratexias de investimento e gañar diñeiro, deben tomar decisións baseándose nos datos. Hai decenas de mecanismos de investimento que lanzan luz sobre o seu funcionamento e permiten xestionar os investimentos de maneira autónoma e segura

Os mozos investidores poden canalizar a súa vitalidade para gañar diñeiro

Por sorte, todos fomos mozas algún día e lembramos con exactitude a enerxía que se ten durante esa fase das nosas vidas. Por que non canalizala en beneficio propio? A democratización dos investimentos permite aos mozos investidores marcar os seus obxectivos de investimento, deseñar as súas propias estratexias, poñelas en marcha, adaptalas ou modificalas, diversificar a súa carteira para combinar produtos a curto e a longo prazo, rendibilidades fixas e variables etc.

As opcións son infinitas e os mozos investidores atópanse, precisamente, no momento vital perfecto para aprender investindo e testear diferentes mecanismos de investimento para observar cales se axustan mellor ás súas necesidades e obxectivos.

Ademais, non debemos de perder de vista outro factor importante, un dos valores máis relevantes para os seres humanos: a liberdade.

A través de plataformas de investimento retallista como Inversa Invoice Market, os mozos investidores poden adquirir facturas con plena autonomía, baseándose nos datos da operación e a súa capacidade de informarse a través de internet. Así mesmo, poden vender os seus investimentos no mercado secundario e xestionar de forma activa todos os seus investimentos, sobre todo se temos en conta que Inversa ofrece produtos a curto prazo.

Rendibilizar os nosos aforros é unha actividade beneficiosa para todas as persoas, pero para os mozos investidores pode marcar a diferenza. Por que? Os investimentos son capaces de axudar ás persoas para poñer en marcha ilusionantes proxectos vitais.

Combinar as preocupacións ambientais e sociais coa obtención de rendibilidade

Máis aló da obtención dunha rendibilidade polo seu diñeiro, os mozos investidores pódense ver atraídos polo mercado do investimento por un aspecto cada vez máis relevante: querer contribuír á transformación da economía e a sociedade.

A loita polos ideais e os desexos de introducir cambios para vivir en sociedades máis xustas marcan a lume a moitos mozos. Sen ir máis lonxe, o movemento Fridays For Future que ocupou as rúas das cidades do mundo nos últimos anos demandando que os gobernos e as empresas tomen medidas contra a crise climática foi organizado por persoas moi novas. Pero… só poden recorrer ao activismo?

Non. O investimento tamén pode ser unha vía para contribuír a cambiar o estado das cousas. A través de mecanismos de investimento alternativo como o crowdfactoring, o crowdlending ou o crowdfunding, os mozos investidores poden apoiar a posta en marcha, crecemento e consolidación de proxectos sostibles, respectuosos co medio ambiente e que sexan social e medioambientalmente responsables.

Con 20 euros non se cambia o mundo. Nin con 500. Nin con 1.000. Pero a suma de moitos pequenos investimentos si pode xerar unha pegada na sociedade e o tecido produtivo.

Os mozos investidores poden usar o seu diñeiro non só para cultivar intereses, senón tamén para contribuír á transformación da economía cara a un modelo máis sostible.

Quen dixo que un mozo de 20 anos de Alemaña non pode investir nun parque eólico en Galicia desde o seu móbil? En Inversa si pode facelo.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.