Blog.

A Democratización das Finanzas.

21 March 2019
A DEMOCRATIZACIÓN DAS FINANZAS

 Se lle pedimos a un neno que escriba tres ou catro desexos, posiblemente algún fale dun mundo en paz, sen inxustizas, sen pobreza, en definitiva, dun mundo mellor.

Pero estas palabras para un adulto soan a utopía, a soños imposibles. O noso discurso normalmente toma tinguiduras máis derrotistas ; a vida e a experiencia demostrounos o difícil que é cambiar algunhas cousas. Este pensamento constrúe barreiras mentais que nos volven conformistas e lévannos ao: “Non se pode facer nada”

Ata que todo salta polo aire.

É entón cando o valioso instinto de supervivencia esperta e obríganos a reinventarnos.

Empezamos a falar de comunidade, de cooperación e de sumar para ser máis fortes.

A tecnoloxía xorde como a principal ferramenta para conseguir esta conexión ofrecendo un efecto multiplicador de transformación. O cliente gaña peso e poder de elección e decisión. Dalgún modo este empoderamiento abarca todas as áreas e disciplinas empresariais.

Estamos a asistir a unha revolución froito doutra, a tecnolóxica, que está a cambiar os modelos de negocio en case todos os sectores e por suposto o financeiro non é unha excepción.

As finanzas están a sufrir un cambio profundo. A dixitalización e a aparición de plataformas online ofrecen rapidez, transparencia e relacións de igual a igual ou o que é o mesmo, relacións máis democráticas.

O cliente cada vez está máis informado e é máis esixente, o cal debe ser tomado por parte das empresas como algo positivo que nos motive e contáxienos esa esixencia á hora de ofrecer o noso produto ou servizo.

Estamos ante un reto esperanzador que ao final nos beneficia a todos e pode facer posible cambiar a mensaxe ao:    “ Si se pode facer algo”.

E estámolo facendo.

democratización das finanzas Finanzas FinTech Tecnoloxía
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión