Blog.

Ampliacións e modificacións das axudas para autónomos

Actualidade
1 February 2021
Ampliacións e modificacións das axudas para autónomos

A pandemia colleunos por sorpresa a todos, incluíndo ao conxunto do goberno e administración. Ante unha situación sen precedentes, foi complicado activar e xestionar todas as axudas a empresas e autónomos, ademais da a cidadanía en xeral. A estas alturas, xa se analizaron máis en profundidade as necesidades do sector e comprobouse a efectividade das axudas, así que ademais de amplialas, tamén se modificaron algunhas delas co obxectivo de ser máis útiles e chegar a máis xente.

Datos 2020

No balance dun ano de pandemia do IX Barómetro Covid-19 elaborado por ATA, conclúese que as perdas dos traballadores autónomos o ano pasado ascenderon a 65.000 millóns de €. Isto é unha media de 20.000€ de perdas por cada emprendedor.

Respecto a os ICO, aprobáronse 944.588 préstamos garantidos cun aval de 87.085,8 millóns de €. Recibiron financiamento 591.535 empresas, sendo o 99% autónomos e pemes. En concreto, 255.808 traballadores autónomos e 269.812 micropemes conseguiron préstamos por un valor de 31.000 millóns de €. Así mesmo, o 74% das operacións aprobadas corresponderon a negocios con menos de 10 empregados, o que demostra a capilaridade da Liña de Avais.

Novidades 2021

Apróbase a ampliación de axudas a autónomos por COVID-19 ata o 31 de maio, coa participación das principais asociacións de autónomos. Aínda que se tardou en convocar a mesa de diálogo, chegouse a un acordo rapidamente. Este acordo prorroga as axudas actuais con algunha modificación, con condicións máis flexibles e menos condicionantes para poder acceder á prestación.

Diríxese a aqueles autónomos que sufran unha suspensión temporal de toda a súa actividade, e ten as seguintes características:

  • A prestación por cesamento de actividade é do 50% da base mínima de cotización, podendo incrementarse nun 20% se o autónomo é membro dunha familia numerosa.
  • Elimínase o requisito de ser beneficiario anteriormente para acceder á prestación, ademais do veto aos autónomos que tiveron fillos durante o estado de alarma ou que estiveron de baixa por incapacidade temporal.
  • Os traballadores autónomos seguirán cotizando á Seguridade Social, pero quedan exonerados de pagar as cotas.
  • A prestación compatible coa actividade poden solicitala aqueles que a súa facturación redúzase á metade no primeiro trimestre do ano (antes era o 75%).
  • Se se reciben ingresos do traballo por conta allea, son compatibles ata 1,25 veces o SMI.
  • Ademais, suspéndese ata o 31 de maio a subida progresiva dos tipos de continxencias profesionais e de cesamento.
  • No caso dos autónomos de tempada, mantense a súa prestación co 70% da base mínima no caso de non ter ingresos superiores a 6.650€ no primeiro trimestre. A esixencia de estar dados de alta na Seguridade Social reduciuse a dous meses, xa que antes os requisitos eran case imposibles de cumprir.
  • Se non se cumpren os requisitos para a devandita prestación nin para o cesamento ordinario, aínda queda a opción de solicitar unha axuda extraordinaria: a contía é do 50% da base mínima de cotización, estando igualmente exonerado de abonar as cotas. O límite de ingresos no primeiro semestre é 1,2 veces o SMI.

Con estas modificacións, o número de autónomos que poderán beneficiarse desta axuda crecerá aos 800.000, 1 de cada 4 dados de alta no RETA.

 

Ampliacións e modificacións das axudas para autónomos

 

Novos retos

Conseguido o anterior, as asociacións de autónomos seguen ao 120% e xa traballan en novos retos a negociar co Ministerio de Facenda: exencións ou aprazamentos de impostos, prórrogas na presentación das declaracións da renda e as autoliquidacións… etc., así como conseguir que os gastos de subministracións no domicilio sexan deducibles para aqueles autónomos que se viron obrigados a teletrabajar como consecuencia da pandemia. As empresas poden deducir estes gastos a traballadores asalariados en caso de confinamento, argumentan. É un tema bastante amplo, por isto recomendámosvos botar unha ollada ao artigo de Autónomos e Emprendedor que atoparás clicando nesta frase.

Desde UPTA expoñen un sistema de axudas a fondo perdido para rescatar aos autónomos dos sectores máis afectados polas restricións. Estas axudas serían por tramos, en función da perda de facturación.

 

[[IMAGEN_3]

 

Como será o novo sistema de cotización?

2/3 dos autónomos cotizan por encima dos seus ingresos reais, segundo os cálculos do ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. O seu departamento está actualmente traballando nunha proposta na que os novos traballadores autónomos elixan a súa base de cotización en función das súas previsións de rendementos. Este sistema será flexible, poderase modificar ao longo do ano e regularizar un exercicio despois, coa posibilidade de que se devolva o exceso de cotizacións. Ao ser por tramos, será un sistema progresivo que implicará que unha gran cantidade de autónomos reduzan as súas cotizacións.

Outras reformas en proxecto

Da mesma maneira, está a traballarse en incentivos para aliñar a idade efectiva e legal de xubilación, e no complemento de maternidade. Ademais, está a deseñarse un mecanismo de revalorización das pensións que terá en conta os anos de IPC negativo. O tema máis delicado é o incremento dos anos de cómputo da pensión desde os 25 aos 35 anos, e tamén se prevé a ampliación da base máxima de cotización, co argumento de que as persoas con rendas altas teñen unha esperanza de vida maior.

AUTÓNOMOS axudas ERTEs PEMES prestacións
Any Otero
Any Otero
Junior Marketing Associate

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión