Blog.

Colaboración Inversa & Icired

17 June 2020
Colaboración Inversa & Incired

 

En INVERSA temos o pracer de comunicar a firma dun acordo coa plataforma ICIRED, primeiro ficheiro de morosidade online, aberto e accesible para todo o mundo.  Devandito ficheiro está conectado ao sistema financeiro e empresarial a través de INFORMA D&B, empresa líder na subministración de Información Comercial, Financeira, Sectorial e de Marketing de empresas e empresarios. 

Como funciona?

ICIRED encargaríase de enviar un requirimento de pago ao debedor, é dicir, unha notificación certificada na que lle solicitarían que pagase a débeda. Se non a paga, incluiríano no seu ficheiro de morosidade e enviaríanlle unha carta certificada comunicándollo.

A información publicada no devandito ficheiro é consultada a diario por miles de empresas e entidades financeiras, favorecendo a solución amigable da cobranza de morosos.

Que conseguimos con este acordo?

Con este acordo engadimos unha peza máis na xestión das facturas que achega maior tranquilidade aos nosos clientes pois ao atacar a reputación online dos debedores convértese nunha ferramenta máis para asegurar as cobranzas.

En breve todas as nosas facturas levarán este selo como unha garantía máis de cobranza :

 

Colaboración Inversa & Icired

 

Pero non só iso, a nosa intención vai máis aló. Queremos que cando unha empresa recorra a INVERSA atope ademais dos nosos servizos de financiamento, outras alternativas que lle axuden a liquidar os seus problemas de liquidez. Sería o caso de antigas facturas impagadas cuxa financiamento se fai imposible; neste caso o servizo de ICIRED pode ser determinante para conseguir cobralas.

Trátase de sumar para ofrecer máis coma se fose un quebracabezas ao que se lle van engadindo pezas.

 

https://iciredimpagados.com/

CROWDFACTORING Crowdlending liquidez
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión