Blog.

¿Qué é unha Fintech?

26 April 2019
¿Qué es una Fintech?

O termo Fintech xorde da unión dos termos "Finance" e "Technology" e engloba a unha gran diversidade de empresas de intermediación financeira que segundo TM Sourcing poderiamos agrupar en catro segmentos:

 1. Ferramentas de operación e medios de pago .

 2. Coñecemento cliente e Big Data.

 3. Seguridade e identificación de persoas.

 4. Diñeiro Electrónico.

 

Todas elas utilizan a última tecnoloxía para ofrecer un servizo:

 • Un servizo máis rápido, eficiente e sinxelo
 • Custos máis competitivos

 • Unha xestión máis democrática e próxima

 • Maior poder de decisión e control do cliente sobre o seu diñeiro e os seus investimentos.

O seu auxe nos últimos anos foi espectacular con previsións de crecemento exponenciais perfilando un novo ecosistema dentro dos servizos financeiros. Todo apunta a un futuro onde as organizacións tradicionais veranse obrigadas a colaborar con novos actores para poder ofrecer servizos con maior valor engadido aos seus clientes.

Algunhas das áreas máis destacadas son:

 • O crowdfunding: Tamén coñecido como Micromecenazgo online que permite financiar un proxecto a través dunha comunidade que actúa de forma altruísta ou ben a cambio dunha recompensa non monetaria.
 • O crowdlending: Financiamento a través dunha comunidade de investidores que buscan unha rendibilidade económica. Se o financiamento restrínxese só a anticipos de facturas ou desconto de pagarés falariamos de crowdfactoring.
 • Préstamos P2P: Préstamos directos entre individuos a través dunha plataforma online.
 • Banca móbil: Transaccións financeiras realizadas a través dun dispositivo móbil.
 • Insurtech: Termo inglés froito da unión doutros dous, Insurance (seguros) e Technology (tecnoloxía) que supón a creación dentro do sector dos seguros de novas formas de ofrecer os produtos e servizos ao cliente final.
  En España estímase que en 2018 as empresas de crowdlending, crowdfunding e crowdfactoring canalizaron a través das súas plataformas operacións por un valor global duns 880 millóns, o que supón cuadriplicar a cifra obtida en 2016 (Fonte: DBK informa).

Paralelo a este crecemento foron xurdindo asociacións como "Fintech Praza", da que Inversa forma parte e que aspira a ser a maior comunidade de empresas FinTech. Ou a "Asociación Española de Fintech e Insurtech" (AEFI) que como eles mesmos indican, pretende crear unha contorna favorable para o desenvolvemento deste tipo de empresas no noso país.

Á súa vez a AEFI está integrada en "Fintech Iberoamérica" que inclúe ademais a Colombia Fintech, Fintech México, a Cámara Uruguaia de FinTech, FinTech CA e Caribe, Fintech Perú, Asociación de Panamá (PanamáFintech), Asociación de Portugal (AFIP), Asociación Fintech de Arxentina, Asociación fintech de Chile e AB Startup Brasil.

Concluímos destacando a gran variedade de empresas fintech que forman parte do ecosistema económico; utilizando un símil gastronómico diremos que son moitas e variadas as receitas FinTech que podemos atopar segundo os ingredientes que utilicemos. En Inversa esforzámonos por elaborar un produto o máis perfecto posible utilizando os mellores ingredientes: facturas e pagarés analizados por expertos, investimentos desde 20 euros, intereses cobrados por anticipado, máxima seguridade contractual, conta segregada avalada polo Banco de España que garante a custodia externa do diñeiro, intereses xustos para as partes, liquidez para as empresas, sen avais nin garantías, sen computar en CIRBE... e todo coa rapidez que nos permite a última tecnoloxía.

INVERSA, unha receita financeira perfecta 

¿Qué é unha Fintech?

crowfactoring FinTech Tecnoloxía
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión