Blog.

Testamentaría Inversa Invoice Market

24 August 2020
Testamentaría Inversa Invoice Market

Que pasa coa conta inversa en caso de falecemento do investidor?

En caso de falecemento dun investidor, a conta Inversa será tratada como calquera outra conta bancaria, no momento en que recibamos a notificación da defunción, estamos obrigados a bloquear a conta en espera de acreditar os herdeiros legais.

En ningún caso poderemos comunicar as claves de acceso á conta do defunto.

Para xestionar a sucesión da conta Inversa, terá que presentarse os seguintes documentos que certificarán a condición legal de herdeiros.:

1. Certificado de defunción.

2. Certificado do Rexistro de Últimas Vontades. En leste constará a existencia de testamento ou non:

· Se hai testamento, copia autorizada do mesmo, de onde resulte a condición de herdeiro.

· Se non hai testamento, débese achegar a Acta Notarial de declaración de herdeiros abintestato.

 

3. No caso de ser varios herdeiros, deberá presentarse a copia autorizada da partición e adxudicación de herdanza de onde resulte a cal deles adxudicouse os activos depositados en Inversa.

Unha vez que se acheguen estes documentos, xa poderemos entregar a información aos herdeiros sobre os saldos, contas, ou investimentos do defunto en Inversa a data do falecemento.

· Se só unha persoa é herdeira, terá que crear unha conta Inversa ao seu nome

· Se son varias as persoas herdeiras, terán que crearse unha conta por herdeiro e organizaremos os reembolsos para cada un en función da súa participación.

Para poder dispoñer dos fondos, deberá acreditar a liquidación do Imposto de Sucesións no prazo máximo de 6 meses desde o falecemento.

 

 

herenciainversa testamentariainversa
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión