Menú

Blog.

Categorías

Novidades fiscais 2021 e como declarar en caso de perdas

Despois de tratar pormenorizadamente o calendario fiscal deste ano para pemes e autónomos, cremos que hai cuestións importantes relacionadas cos impostos que aínda non tratamos que convén saber. Neste artigo falaremos das novidades fiscais máis importantes, así como cambios na cotización. Ademais, detallaremos que se debería de facer á hora de presentar os modelos se se tiveron perdas.

As novidades máis importantes relacionadas cos impostos pódense resumir nas seguintes:

 1. Novo imposto ao plástico. A partir de xullo estará prohibido usar e vender produtos de plástico refugables, ademais de gravarse a súa fabricación. O anteproxecto de lei de residuos fará que moitas empresas teñan que adaptar a súa actividade á nova medida, sobre todo no sector da hostalería.
 2. Sobe ao 21% o IVE de bebidas azucradas e edulcoradas, aínda que se mantén no 10% para bares e restaurantes.
 3. Manteranse os límites do sistema de módulos: O Goberno manterá un ano máis os límites do sistema de módulos, afectando a 650.000 autónomos.
 4. Axudas para garderías: As nais, tanto asalariadas como autónomas, que leven ao seu fillo á gardería dun autónomo poderán acceder a unha nova dedución. Poderán deducir ata 1000 € no pago do IRPF por gastos en garderías ou centros de educación infantil por cada fillo menor de tres anos.
 5. Sobe o imposto de matriculación: Increméntase o custo de adquisición dun vehículo nun 5% debido ao novo sistema de medición de emisións de CO2. Isto supoñerá un aumento do prezo do coche en 800 – 1000€, o que afecta tanto a compradores como a concesionarios.
 6. A Taxa Google: Xa está en vigor o Imposto sobre Determinados Servizos Dixitais, máis coñecido como a Taxa Google. Grava ás grandes tecnolóxicas cun 3 % dos seus ingresos obtidos de publicidade, intermediación en liña e transmisión de datos. Isto afecta a calquera organización que utilice estas plataformas, xa que resultará máis caro utilizar os seus servizos.

Novidades na cotización

 1. Volve subir a cota de autónomos, que oscilará entre 3 e 12 € a maiores. A subida dos tipos de cotización a partir deste xaneiro é dun 0,1% polo cesamento de actividade e os autónomos pagarán un 0,3% máis nas súas cotas a partir deste mes. A cota mínima sobe aos 289 € ao mes, e a cota máxima pasa a ser de 1.233,2 €.
 2. A cota do autónomo societario: A base mínima segue establecida en 1.214,10 € ao mes. Por tanto, a subida da cota de autónomos societarios implica un pago de 371,51 € ao mes.
 3. Cambios na xubilación do autónomo. Soben as pensións e modifícanse algúns requisitos para acceder á xubilación:
  • A pensión dos autónomos sobe de media 81 € este ano.
  • A xubilación é aos 66 anos con menos de 37 cotizados.
  • Cambios no cálculo da pensión: modificación da base reguladora.
  • Ampliación de 23 a 24 anos o período para calcular a prestación.
  • Sobe a idade para acceder á xubilación anticipada: ter polo menos 64 anos e acreditar un período mínimo de cotización de 35 anos, 15 deles anteriores ao momento de xubilarse.

Se non queres perderche ningunha novidade sobre normativa fiscal, non podes perder de vista á start-up Declarando. Esta plataforma en liña, que ofrece servizos de asesoramento fiscal a autónomos, tamén publicará informes trimestrais recollendo pormenorizadamente a nova normativa que lles afecte.

Que pasa cos impostos se tiven perdas?

Os autónomos deixan atrás un ano marcado polas restricións, a falta de clientes e, en moitos casos, a inactividade. Independentemente do que facturasen, a situación excepcional que se viviu nestes meses non modificou o calendario fiscal nin tampouco as obrigacións do autónomo coa Administración, a pesar de soportar caídas nos seus ingresos superiores ao 60%.

Moitos destes autónomos non se viron nunca nunha situación similar, e é por iso polo que imos aclarar as diferentes situacións que se poden atopar á hora de facer fronte ás obrigacións fiscais se se presentan perdas.

[[IMAXE_2]]

O IVE mantense igual: presentarase o modelo 303 aínda que non houbese ningunha actividade. En caso contrario a sanción mínima é de 150€.

A forma de facer a declaración depende de:

 • O volume da actividade.
 • Se non se tiveron ingresos nin gastos.
 • Se se mantiveron os gastos pero non se obtiveron ingresos.

No caso do IVE trimestral hai dúas opcións, que hai que elixir coidadosamente xa que cambian por completo o resultado da liquidación.

 • Declarar que non se tivo ningunha actividade.
 • Declarar que non se percibiu ningún ingreso.

IVE sen ingresos nin gastos

Esta situación dáse cando non se tivo algunha actividade pero mantívose o alta no RETA (requisito para acceder a prestacións). Neste caso só marcarase a casa de “sen actividade”. Dáse en casos de freelance ou profesores particulares que traballan desde casa e non teñen gastos fixos que desgravar.

IVE sen ingresos pero con gastos

Esta situación é a máis común durante a pandemia, xa que negocios como os comercios e a hostalería non recibiron ingresos pero si que tiveron que afrontar gastos. Nestes casos, terase que encher o modelo 303, enchendo tan só a parte dos gastos, para poder desgravarse o IVE/IVE con normalidade – obviamente o resultado sairá negativo.

Os resultados de IVE en negativo compensaranse nas seguintes declaracións. Se no último exercicio do ano o resultado segue sendo negativo, poderase solicitar a devolución ou compensar o saldo negativo nas declaracións dos seguintes exercicios.

O mesmo ocorre co modelo 130 e o 100 do IRPF: tamén é obrigatorio presentalos aínda que se rexistren perdas. Só hai que encher a declaración e marcar a casa de resultado negativo.

O imposto de Sociedades: a excepción

Cando se presentan perdas, é necesario diferenciar entre persoa física e xurídica. Os primeiros non apreciarán cambios nos impostos habituais independentemente da súa facturación, pero coas sociedades hai excepcións. O modelo 202 do imposto de sociedades é obrigatorio se teñen un volume de operacións do exercicio anterior superior a 6.010.121,04 €, tivesen beneficio ou non. Se non alcanzan esta cifra, terán que presentar o 202 se o resultado do seu exercicio anterior foi positivo.

Isto significa que as pequenas empresas, con menos de seis millóns de € de facturación e que non tivesen un resultado positivo non terán que presentar o 202.

<a href=’https://www.freepik.es/fotos/negocios’>Foto de Negocios creado por pch.vector – www.freepik.es</a>

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.