Menú

Blog.

Categorías

O onte, o hoxe e o mañá do investimento socialmente responsable

A semente do investimento socialmente responsable plantouse no século pasado, cos esforzos de empresas e grupos pioneiros que viron no financiamento un mecanismo para transformar a sociedade e protexer o medioambiente. Estes primeiros pasos marcaron o camiño do que hoxe en día se coñece como investimento ético. Pero este fenómeno non é estático: foi experimentando cambios e adaptándose aos novos contextos sociais.

En tan só unhas décadas, o investimento socialmente responsable revolucionou por completo o escenario financeiro. Fai cen anos nin sequera existía un nome para denominar aos tímidos intentos de mellorar o mundo mediante o financiamento. Na actualidade, un de cada tres dólares dos activos xestionados por profesionais en Estados Unidos enmarcábase baixo os criterios de investimento ético.

Así o recolle un informe publicado no 2020 por US SIF: O Foro para o Investimento Sostible e Responsable. Esta cifra supón un incremento do 42 % con respecto ao anterior estudo, realizado tan só dous anos antes. De feito, desde o 2012, o crecemento desta alternativa disparouse de forma notable.

A mera existencia de asociacións desta natureza denota o crecente interese da comunidade financeira por impulsar conversacións ao redor destas cuestións. Pero, como se logrou isto? Como naceu o investimento socialmente responsable? E que lle depara o futuro?

A orixe do investimento socialmente responsable

Para comprender como adquiriu semellante protagonismo, é necesario entender que é o investimento socialmente responsable (tamén coñecido como ISR), e por que cativou a tantos individuos.

Esta modalidade de financiamento caracterízase pola inclusión de criterios sociais, ambientais e de bo goberno nas estratexias de inversión. Deste xeito, os individuos ou institucións non se limitan a valorar o apartado económico, unha práctica moi habitual no pasado. O investimento ético vai máis aló, e avoga por contemplar as repercusións da actividade da organización na contorna, no canto de ter en conta só a súa rendibilidade económica.

A toma de conciencia por parte dos cidadáns acerca da importancia de coidar o planeta ou incentivar ás comunidades disparou a popularidade deste método de investimento, pois o financiamento aparece como un trampolín para impulsar as devanditas causas. Pero a sociedade non sempre acolleu cos brazos abertos ao investimento socialmente responsable.

Ao longo da historia existiron persoas que, a través do seu capital, apoiaban determinadas causas. Pero o primeiro esforzo organizado, considerado o xerme do investimento ético, remóntase a mediados do século XVIII, e proveu dos cuáqueros. Esta comunidade relixiosa prohibiu aos seus membros facer negocios no mercado da escravitude, dado que atentaba contra os seus valores fundamentais. Dous séculos máis tarde deron outro paso moi significativo, poñendo o foco nas compañías relacionadas co tabaco, o alcol ou o xogo, xa que as consideraban prexudiciais para o ser humano. Aínda que supuxo un progreso substancial, estas iniciativas eran ocasionais e esporádicas.

Non foi ata os anos 70 cando o investimento socialmente responsable captou a atención mediática. Precisamente, as faíscas que desencadearon a súa explosión foron as protestas contra o apartheid en Sudáfrica e o asasinato de Martin Luther King.

Moitas voces alzáronse contra as empresas que se lucraban da situación na que se achaba o país africano, e presionaron aos fondos de pensións de Estados Unidos para que retirasen eses valores das súas carteiras. Estes cederon, como mostra de apoio á causa. Aínda que esta estratexia de desinversión foi moi criticada e xerou unha gran oposición, representou a aterraxe do investimento socialmente responsable no panorama empresarial.

En tan só unhas décadas, o investimento socialmente responsable revolucionou por completo o escenario financeiro

O investimento socialmente responsable na actualidade

Aos poucos, o investimento ético foi florecendo. Apareceron os primeiros índices centrados na sustentabilidade e a igualdade, como Dow Jones Sustainability World Index, MSCI KLD 400 Social Index ou FTSE4Goood Global Index. Así mesmo, tamén se crearon fondos e entidades bancarias que invisten en base a criterios éticos, como Pax World Funds, Allianz Global Sustainability e Triodos Bank.

A constitución de institucións como Iniciativa de Reporte Global, CSR Europe, Business for Social Responsibility ou Spainsif é unha clara evidencia de como este fenómeno foi estendendo as súas raíces. Incluso as Nacións Unidas publicaron a súa propia guía de Principios para o Investimento Responsable. Isto achega unha medida moi certeira de ata que punto escalou esta cuestión, que xa é un asunto prioritario para as esferas máis altas.

As entidades bancarias convencionais xa se sumaron a esta tendencia, ao comprobar a cantidade de aforradores interesados en investir o seu capital en negocios desta natureza. Aínda que no pasado algunhas delas rexeitaban aos proxectos éticos, agora desenvolven produtos financeiros que introducen a sustentabilidade ou a igualdade, e sitúanas no centro da ecuación.

As compañías tamén iniciaron a súa incursión neste mundo. Cada vez é máis común que nos informes anuais das firmas dedíquense capítulos orientados a explicar as súas actividades a nivel social, ambiental ou de bo goberno. Algunhas mesmo están a publicar manuais específicos, pois recoñecen o poder dos criterios ASG para mellorar a súa reputación e seducir a un sector moi considerable de potenciais clientes.

Con todo, isto pode chegar a ser perigoso. O investimento ético non pode verse reducido a unha estratexia de publicidade, senón que as organizacións deben adquirir un verdadeiro compromiso con estes aspectos.

Dun enfoque negativo a un positivo

A pesar de non contar cunha traxectoria moi extensa, o investimento socialmente responsable foi evolucionando durante os seus anos de vida. Nos seus inicios, poñía no punto de mira aos negocios con actividades negativas, e castigábaos mediante o retiro de fondos. Mediante esta estratexia, pretendíase desincentivar ás empresas de incorrer en comportamentos nocivos, como a experimentación animal, o comercio de armas, o fomento dos xogos de azar ou a venda de alcol e tabaco.

Antes primaba o negativo. Pero a día de hoxe concédeselle máis importancia ao positivo. Pasouse da exclusión á inclusión. Isto foi de gran axuda á hora de mellorar a imaxe pública do investimento socialmente responsable. Agora, prémiase ás compañías que xeran un impacto positivo no medioambiente ou na sociedade, que coidan aos seus empregados ou que desenvolven produtos e servizos beneficiosos para o ser humano.

Ademais, non está reservado para as grandes entidades financeiras, pois mesmo os aforradores máis modestos poden incorporar o investimento ético a nivel individual. Moitos deles xa diversifican os seus activos e deseñan a súa propia carteira de investimento de acordo ás directrices ASG. Para achar ás firmas máis comprometidas e mellor valoradas poden guiarse polos tratados internacionais, recorrer ao sistema best in class ou apostar polo investimento temático ou de impacto, algúns exemplos de investimento ético.

A perspectiva de futuro é optimista, pois augura un maior crecemento deste tipo de métodos de financiamento alternativo. A sociedade manifesta un maior interese polo investimento socialmente responsable, e as organizacións mostran unha transparencia e un compromiso máis sólido con respecto a estas cuestións.

Da mesma maneira que o traballo realizado hai décadas fixo posible a situación presente, o planeta e os cidadáns do futuro cultivarán os froitos dos esforzos actuais.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.