Menú

Blog.

Categorías

Como as plataformas de investimento ético pretenden facer do mundo un lugar mellor

O diñeiro é unha das principais formas de apoio. A maioría dos proxectos despegan grazas ao financiamento das persoas que cren neles. Con todo, non todos acceden ás mesmas oportunidades. Hai iniciativas que loitan de maneira incansable para mellorar a sociedade, pero non reciben os recursos suficientes. Para dar a volta a esta situación nacen as plataformas de investimento ético.

Tradicionalmente, os investidores compartiron un único obxectivo: a máxima obtención de beneficios posible. Con este afán, non outorgaban valor ás consecuencias que os seus actos xeraban na comunidade.

A miúdo, as organizacións ás que prestaban diñeiro víanse envolvidas en escándalos ou cometían actividades irregulares. Pero ata os seus comportamentos máis reprochables, como a contaminación da contorna, apenas causaban repercusión na opinión dos seus investidores. Mentres lles producise ingresos, o resto de factores carecía de importancia.

Con todo, investir significa apoiar. Todo aquel que destina o seu diñeiro a compañías que, por exemplo, atentan contra o medioambiente, tamén está a ser partícipe diso, aínda que sexa de maneira indirecta.

Por sorte, a sociedade xa está a reaccionar. Moitas persoas e institucións deron un golpe na mesa, esixindo máis responsabilidades ás empresas. E, como resposta a estas demandas, nacen as plataformas de investimento ético.

Que son as plataformas de investimento ético

O beneficio económico non ten por que estar rifado co beneficio social. Esta é a máxima que caracteriza ás estratexias de inversión baseadas no investimento ético, aquel que compatibiliza a rendibilidade coa achega á comunidade.

Existen multitude de proxectos que buscan provocar un cambio no mundo, pero non dispoñen do apoio necesario. Son iniciativas que promoven a inserción laboral, o comercio xusto, as enerxías renovables, a reciclaxe de residuos, a solidariedade, a sustentabilidade, a educación, a cultura… O seu ámbito de actuación é moi amplo. En resumo, todas elas tratan de coidar o medioambiente e crear unha sociedade con igualdade de oportunidades.

A súa principal meta non é a xeración de ingresos. Por este motivo, en repetidas ocasións víronse excluídas do sistema bancario tradicional. Afortunadamente, as plataformas de investimento ético estableceron canles para apoialas e darlles unha oportunidade, á vez que aseguran a ganancia dos investidores.

A pesar de que o seu obxectivo central non sexa lucrarse, isto non significa que non sexan viables. Ao contrario. Este tipo de compañías tamén buscan ser rendibles, pois é o que lles permite garantir a súa supervivencia.

A proposta de valor das plataformas de investimento ético radica precisamente na combinación destes dous aspectos. Se perseguen a rendibilidade custe o que custe, non son éticas. Se tan só procuran un beneficio social ou ambiental, non son empresas.

Unha repartición máis equitativa das oportunidades

Este novo modelo avoga por esixir ás compañías unha maior rendición de contas. O financiamento aparece como un mecanismo para construír a sociedade desexada: máis xusta, máis sostible, máis integradora. É un vehículo para mellorar as condicións de vida do planeta e dos seus habitantes. Por esta razón, á hora de decidir en que organizacións depositar o seu diñeiro, os aforradores conceden cada vez máis importancia á responsabilidade corporativa.

En moitos casos, son as propias plataformas de investimento ético as encargadas de seleccionar os proxectos para impulsar. Indagan entre todos aqueles que precisan recursos, e crean un directorio que poñen ao dispor dos investidores.

Xa non se busca tanto a alianza con multinacionais, senón que se apoia a persoas que queren provocar un cambio nas súas comunidades. Isto entraña máis valor, xa que o investidor pode comprobar en primeira persoa como o seu investimento repercute directamente nos cidadáns.

Este é un dos principais beneficios das plataformas de investimento ético: mantense o control do curso do diñeiro en todo momento. O nivel de transparencia é moi elevado, debido a que se publica a que partidas destínanse os aforros.

Este sistema implica un uso ético do diñeiro, entendido como un medio, e non como un fin en si mesmo. É unha panca de transformación. Un instrumento cun poder inmenso, que se pon ao servizo da sociedade.

Un escenario mundial que reclama cambios

Durante o século pasado, as voces que criticaban o sistema de finanzas tradicional intensificáronse. O seu discurso comezou a gañar forza. Reclamaban máis responsabilidades ás compañías, pois entendían que un malo investimento do diñeiro podía ser moi prexudicial.

Estas protestas non foron en balde. Aos poucos, máis persoas poñían o foco na necesidade de causar un impacto positivo a través das finanzas. E insistían en excluír a todas aquelas empresas cuxas accións repercutían negativamente na sociedade. Este cambio na mentalidade provocou o nacemento das plataformas de investimento ético.

Os microcréditos foron unha das primeiras iniciativas. Este sistema, creado polo economista Muhammad Yunus, valeulle o Premio Nobel da Paz no ano 2006. Con el, pretendía reducir a pobreza nos países en vías de desenvolvemento. Nestas rexións, moitos cidadáns non dispoñen de acceso aos bancos tradicionais, o que perpetuaba a súa mala situación económica.

O funcionamento dos microcréditos é moi simple. Son préstamos que se conceden a persoas con baixos recursos, para animalas a emprender un negocio ou unha actividade que lles xere beneficios. Deste xeito, colaboran nas súas comunidades e poden levar un estilo de vida máis digno.

A súa duración é breve e as cantidades económicas son reducidas, polo que pronto se fixeron moi populares.

Outras plataformas de investimento ético

O apoio durante as etapas máis temperás dos proxectos é crucial para darlles o impulso que necesitan para asentarse no mercado. O crowdfunding e o crowdlending son dous mecanismos de investimento ético creados con este fin.

Na primeira alternativa, o investidor non busca o seu propio beneficio, senón que realiza unha doazón desinteresada. Con todo, ambas as partes poden acordar que reciba unha compensación a cambio da súa axuda. Hoxe en día existen unha infinidade de plataformas en liña que facilitan o crowdfunding, dando visibilidade ás iniciativas en busca de recursos.

Este sistema ten unha variación, coñecida como crowdfunding equity. É a opción preferida por aqueles investidores que si desexan obter certa rendibilidade, pois reciben unha porcentaxe da participación da compañía. Con todo, entraña certo nivel de risco, pois só obterán beneficios se o proxecto é exitoso.

No crowdlending, o aforrador realiza un préstamo, que recuperará posteriormente. E a súa ganancia é xerada polos intereses acordados entre as partes. O funcionamento é moi similar ao dos préstamos bancarios. Como había moitas pequenas empresas que non lograban acceder a eles, creouse este medio, no que o capital é achegado polas persoas.

Dentro desta modalidade xurdiu o crowdfactoring, no que os investidores financian as facturas das organizacións, obtendo unha rendibilidade por iso. Para incrementar a seguridade das transaccións, todo realízase a través de plataformas de investimento ético especializadas.

A situación actual en España

As plataformas de investimento ético están a cobrar un protagonismo maiúsculo. Cada vez son máis os negocios e os aforradores que recorren a elas. Pero, como acolleu España este novo sistema de financiamento?

O Barómetro das Finanzas Éticas realiza unha radiografía anual do estado do sector. Publicado polo Observatorio das Finanzas Éticas, o informe de 2020 mostra un escenario favorable. Durante ese ano lográronse reunir máis de 2.450 millóns de euros provenientes de aforros, dos cales 1.720 millóns destináronse ao financiamento de proxectos transformadores.

Isto tradúcese nuns 190.000 usuarios da banca ética, unha cifra que foi aumentando co paso dos anos. Por sectores, o ambiental é o que máis recursos capta, seguido de preto polo social.

A incapacidade das compañías para devolver os pagos é unha das principais preocupacións dos investidores. Con todo, a taxa de morosidade nas entidades éticas é do 1,5%. Tres puntos menos que nas entidades convencionais, onde esta cifra elévase ata o 4,5%.

A solución proposta por Inversa

Aos poucos, as plataformas de investimento ético van gañando terreo. E Inversa decidiu liderar esta onda, realizando unha forte aposta polo crowdfactoring. A proposta de valor da firma, dedicada ao financiamento en liña de facturas, baséase en conectar a aforradores e empresas para promover a economía real.

É unha solución baseada na transparencia, a flexibilidade e a axilidade. Isto resulta moi atractivo para os investidores, que cobran os intereses por anticipado. Ademais, recuperan o seu diñeiro nun período de entre 30 e 180 días.

Como parte do seu compromiso coa comunidade, Inversa tan só publica aqueles proxectos que xeran un efecto positivo na súa contorna. O proceso é moi simple: as compañías soben as súas facturas á plataforma, onde son verificadas por expertos. Estes outórganlles un custo e unha rendibilidade en función da súa cualificación crediticia, determinada por terceiros de confianza, nun exercicio de transparencia. Tan só aceptan aqueles negocios cun grao de calidade crediticia suficiente para facer fronte ás súas obrigacións. Acto seguido, danas a coñecer á súa comunidade de investidores.

Cando o aforrador decide financiar unha das facturas, cobrará o interese por anticipado. A continuación, a empresa recibe o importe, ao que se lle descontan as comisións e os intereses. Ademais, retense un 10% da cantidade total, que se libera cando o cliente abona a cantidade e devólvese o diñeiro ao investidor.

A través deste método, a día de hoxe xa lograron financiar máis de 2.200 facturas, cunha rendibilidade media próxima ao 6,65%, unha proba evidente da súa efectividade.

Primar as repercusións positivas na sociedade

Nos últimos anos non cesaron de xurdir novas formas de financiamento alternativo. Xunto a elas, aparecen outros medios de investimento, pero non todos contribúen a coidar o medioambiente ou a crear unha sociedade máis igualitaria. Algúns destes sistemas mesmo se prestan a un nivel elevado de especulación, sen impactar positivamente na comunidade.

Pola contra, as plataformas de investimento ético poñen o foco naqueles proxectos que si loitan para construír un mundo mellor. Pretenden equilibrar a balanza, posto que as entidades bancarias tradicionais non lles brindan suficientes oportunidades para desenvolverse.

Solucións como Inversa non só garanten a rendibilidade aos investidores, senón que dan ás a iniciativas transformadoras.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.