Menú

Blog.

Categorías

Pool Financieiro ¿Que é? ¿Por que convén diversificalo?

 

Que é o Pool Financeiro?

O Pool Financeiro ou Carteira de Financiamento dunha empresa compóñeno as distintas fontes de financiamento que utiliza para facer fronte ás súas obrigacións de pago a curto, medio e longo prazo. Aínda que teña beneficios unha mala xestión dos recursos financeiros pode provocar o peche dunha empresa ou limitar o seu crecemento. É recomendable ter diversificada a nosa carteira en calquera circunstancia pero nun contexto de crise, ademais de recomendable, é imprescindible.

Nun contexto de volatilidade as entidades bancarias limitan o crédito, moitas Pemes e Autónomos ou ben quedan sen acceso a financiamento ou a que conseguen non é suficiente. A existencia doutras fontes de financiamento achega a liquidez necesaria ao tecido empresarial fortalecéndoo.

É o mesmo o Pool Financeiro e o Pool Bancario?

Non exactamente, podemos dicir que o Pool Financeiro inclúe o Pool Bancario pero vai máis aló ao incluír tamén outras fontes de financiamento non bancarias. Cando a débeda empresarial e particular era nun 100% bancaria a elaboración dun informe onde se detallaba só as operacións con diferentes Bancos (préstamos, créditos, etc..) era suficiente para detallar os riscos de débeda e a súa capacidade de pago pero na actualidade este informe resultaría limitado e incompleto. Hoxe en día non reflectir outras vías de liquidez que ofrece o mercado é non asumir a realidade financeira actual e supón unha perda de fiabilidade que pode levarnos a conclusións erróneas.

 

Como gestinar o meu pool financeiro para facer fronte á Crise actual?

Quizais nos axude botar unha mirada cara atrás para aprender do pasado a través de opinións obxectivas e con peso como son as da Fundación de Estudos Financeiros e O Círculo de Empresarios. Non hai dous momentos históricos idénticos pero hai problemas que se repiten ao longo do tempo.

Era outra crise :

“A crise demostrou os problemas asociados a un excesivo endebedamento, que fai á empresa vulnerable cando se pecha o acceso ao financiamento. Se a dependencia dunha soa fonte de financiamento é excesiva, a vulnerabilidade é aínda maior, e leste é o caso das pemes españolas altamente dependentes do crédito bancario.”

(Art. de Expansión, 14 Abril de 2015; Diversificar o financiamento empresarial: esa é a cuestión)

Pero son os mesmos problemas:

“O recente informe “Os retos do financiamento do sector empresarial” da Fundación de Estudos Financeiros e o Círculo de Empresarios alerta da necesidade de avanzar cara a unha estrutura financeira máis equilibrada e diversificada, cun maior peso do financiamento nos mercados………….

 

E entre as solucións xa se falaba do Crowdfunding:

“Fomentar o crowdfunding facilitaría a un número importante de empresas e de ideas innovadoras o acceso a mecanismos colectivos de financiamento, con todo o que iso leva consigo en termos de aprendizaxe, xestión e convivencia cun accionariado plural, diverso e máis ou menos amplo. Pode axudar tamén a construír e mellorar a cultura accionarial e a ampliar o conxunto de compañías que se preparan para unha Oferta Pública Inicial, sobre todo de empresas de tamaño mediano e pequeno. É conveniente delimitar claramente o grupo de fórmulas de crowdfunding que canalizan financiamento empresarial e ofrecen retornos aos investidores.”

 

Hai que ter en conta que fai cinco anos en España o Crowdfunding estaba a dar os seus primeiros pasos mentres que no mundo anglosaxón xa tiña un peso importante como alternativa á excasez de liquidez de Pemes e Autónomos provocada pola crise financeira do 2008.

Como mensaxe positiva hoxe podemos dicir que aínda que os problemas de liquidez son os mesmos as opcións de financiamento alternativo desenvolvéronse considerablemente no noso país, cada vez son máis variadas, máis fortes e máis coñecidas aínda que aínda quede moito camiño por percorrer. En INVERSA estamos convencidos de que o crowdfactoring xogará un papel importante na recuperación económica. A diversificación financeira será unha peza fundamental na xestión das empresas.

 

 

 

 

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.