Menú

Blog.

Categorías

Ten problemas para cobrar o Kit Dixital? Inversa pode axudarlle

Os atrasos á hora de cobrar o Kit Dixital puxo en apertos a algúns axentes dixitalizadores, pero os mecanismos de financiamento alternativo poden brindarlles a liquidez que necesitan

O Kit Dixital ha suposto a aterraxe de miles de empresas españolas no século XXI, abríndolles a porta á incorporación de tecnoloxías punteiras e ao reforzo da súa presenza en liña. Detrás desta fazaña áchanse os axentes dixitalizadores: outros miles de compañías que ofrecen servizos de dixitalización. Con todo, moitas delas aínda non puideron cobrar o Kit Dixital.

Esta demora nos pagos atopa a súa orixe na esixencia coa que levan a cabo os protocolos de xustificación, que deben ser revisados co fin de garantir o cumprimento de todos os aspectos antes de conceder esta axuda. Ao mesmo tempo, o gran volume de Kits provoca unha acumulación que non deixa de aumentar os atrasos día tras día.

Todo isto pode supoñer un verdadeiro escollo para moitas empresas, que non saben cando poderán cobrar o Kit Dixital, enfrontándose a problemas de circulante.

Para tentar aliviar a carga destas firmas lanzouse unha liña de financiamento: os créditos ICO. Con todo, estes non só obríganas a asumir unha serie de intereses e comisións, senón que tamén consomen CIRBE, polo que quedaría constancia destas débedas.

Agora ben, existen outras solucións para gozar de liquidez mentres non se consegue cobrar o Kit Dixital. Por exemplo, os mecanismos de financiamento alternativo. E é que a través de plataformas como Inversa Invoice Market é posible obter financiamento de maneira rápida sen consumir CIRBE nin enfrontarse a elevadas comisións.

Pero antes de nada é primordial comprender en que consisten realmente estas axudas e como funcionan os prazos para cobrar o Kit Dixital.

O Kit Dixital, un impulso para modernizar ás pemes

A irrupción da pandemia supuxo un desastre económico de gran magnitude, desencadeando o peche de miles de compañías. Foi, xunto coa crise sucedida no 2008, un dos golpes máis duros ao tecido empresarial da historia recente.

Esta situación de inestabilidade provocou que en Bruxelas aprobásense os fondos Next Generation, un ambicioso plan económico financiado pola Unión Europea que destinou máis de 3.000 millóns de euros para acelerar a recuperación tras a crise sanitaria.

Este programa articulouse a través dunha serie de subvencións, e unha das máis coñecidas é o Kit Dixital. Unha iniciativa do Goberno de España e o Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital que, a través do programa Acelera peme, tratan de darlle un apoio extra ás pemes e os autónomos.

Así, non só promóvese a innovación e a implementación das novas tecnoloxías nos negocios. Tamén se favorece a modernización para mellorar a competitividade das empresas españolas nun escenario tan cambiante e esixente como o actual, onde quedar atrás pode supoñer o fin dunha organización.

As firmas que se acollen a esta axuda poden contratar diferentes servizos, tendo en cuenta que se determinou unha cota máxima de subvención para cada un. Entre eles, áchanse o comercio electrónico, a xestión de redes sociais, o sitio web e a presenza básica na internet, a factura electrónica, a xestión de clientes, o business intelligence e a analítica, a ciberseguridade, as ferramentas de oficina virtual… Solucións que, en definitiva, resultan practicamente imprescindibles para ter éxito a día de hoxe no mundo empresarial e nas esferas dixitais.

Toda clase de pequenas empresas, microempresas e autónomos pódense beneficiar do Kit Dixital, sen importar o seu sector ou actividade comercial. Son os beneficiarios da axuda, é dicir, as compañías que teñen necesidade de dixitalizarse e deciden implantar novas ferramentas ou afianzar a súa presenza na internet. E, como tal, non teñen que devolver a subvención nin pagar absolutamente nada, excepto o IVE.

Pero neste profundo exercicio de modernización hai outro xogador que desempeña un papel crucial: os axentes dixitalizadores, que serán quen poida cobrar o Kit Dixital. Empresas especializadas nos labores de dixitalización, que se encargan de implementar as solucións ou ofrecer os servizos anteriormente mencionados. Son as provedoras, e teñen que estar acreditadas como tal.

Cabe mencionar, por último, que cada solución só pode levala a cabo un único axente, e que o criterio que rexe actualmente para a concesión das axudas é cronolóxico: estas repártense por orde de solicitude ata que se acaba o orzamento.

Os mecanismos de financiacion alternativa poden axudar a resolver os problemas de liquidez derivados dos atrasos á hora de cobrar o Kit Dixital

Os prazos de cobranza do Kit Dixital

Este programa de axudas ten unha singularidade, que se pon de manifesto cando chega a hora de cobrar o Kit Dixital. Neste caso, é o axente dixitalizador o que recibe o pago directamente a través da plataforma rede.es, evitando así a intermediación das pemes, ás que xamais lles chega esa cantidade.

Con todo, a transacción só farase efectiva unha vez as autoridades competentes haxan revisado e aprobado a xustificación dos servizos. Un documento cuxa presentación recae no axente dixitalizador, que terá que incluíla nun formulario electrónico. E, ademais, esta presentación da documentación divídese en dúas fases.

No primeiro período, que ten unha duración de tres meses, prodúcese a implantación da solución. Unha vez finaliza e emítese a factura, os axentes dispoñen de tres meses para achegar a xustificación. Cando a remitiron, produciríase a primeira parte do pago, que tamén se fracciona. Neste momento, xa poderían gozar do 70 % do importe total, unha cifra que descende ata o 40 % no caso das redes sociais.

Cando conclúe a primeira fase tamén se inicia a segunda, que se prolongará durante os seguintes doce meses. Á súa finalización, os negocios teñen outros tres meses para presentar a xustificación das actividades levadas a cabo durante ese período. E, transcorrido este prazo e verificada a documentación, poderían cobrar o Kit Dixital por completo, xa sexa o 30 % ou o 60 % restante.

Estes bonos fináncianse con fondos públicos, de aí a importancia de coidar con máxima precisión todos estes detalles, pois é a forma de asegurar que se fai un uso correcto do diñeiro. Con todo, na vida real non se están cumprindo os prazos anteriores. A Administración Pública segue os seus propios ritmos á hora de revisar e validar as xustificacións, o que dilata considerablemente as cobranzas.

E este atraso pode poñer contra as cordas a moitos axentes dixitalizadores, que adiantaron un traballo polo que aínda non foron pagados.

As organizacións de maior tamaño poden soportalo máis facilmente, pero entre os máis de 10.000 axentes rexistrados hai moitas pequenas empresas, que poderían enfrontarse a serios problemas de liquidez. Isto dá pé a unha situación crítica, e obrígaas a buscar medios para solucionar os seus problemas económicos mentres non se aproba a súa xustificación e non conseguen cobrar o Kit Dixital.

Inversa, unha forma alternativa de cobrar o Kit Dixital

Para axudar ás organizacións para lidar con esta situación, o Instituto Oficial de Crédito creou unhas liñas de financiamento: as liñas ICO. Con todo, para gozar delas é necesaria a intermediación de entidades de crédito como os bancos. Os negocios non só teñen que asumir intereses e comisións, senón que ademais estes créditos consomen CIRBE, quedando rexistrada a débeda.

Isto disuade a moitos empresarios de recorrer a esta alternativa, polo que ven obrigados a buscar outras opcións para dispoñer de circulante mentres non logran cobrar o Kit Dixital.

E algúns elixen a Inversa Invoice Market, unha plataforma de financiamento alternativo na que as compañías soben as facturas pendentes de pago. A ampla comunidade de investidores mergulla constantemente no marketplace e, se lles convencen as condicións dunha, procederán a adiantarlle ese importe, durante un período determinado e a cambio dun interese.

O funcionamento é similar ao dun préstamo. Pero, a diferenza daqueles ofrecidos polas entidades bancarias convencionais, non só non consome CIRBE, senón que as condicións adoitan ser máis favorables, un verdadeiro atractivo para as organizacións.

É o caso, por exemplo, dunha empresa da zona de Ferrolterra que actuou como axente dixitalizador e que, como necesitaba un respiro a nivel financeiro e aínda non puidera cobrar o Kit Dixital, decidiu subir a factura da operación a Inversa.

Estas facturas entrañan un dobre beneficio, xa que os investidores non só están a lle outorgar liquidez á compañía que sobe a factura. Indirectamente, tamén contribúen á dixitalización do tecido empresarial, tanto a nivel local como nacional.

Unha solución rápida e eficaz ao alcance de todas as empresas, que lles abre a porta a unha extensa rede de investidores e a axuda para sortear as dificultades económicas mentres non conseguen cobrar o Kit Dixital.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.