Menú

Blog.

Categorías

¿Qué é o factoring e o confirming?

 

Tanto o Factoring como o Confirming son instrumentos que xorden para dar solución aos PROBLEMAS DE LIQUIDEZ das empresas. En contra do que poida parecer devanditos problemas adóitanse dar en negocios con beneficios pero con dificultades para facer fronte ás súas obrigacións e compromisos financeiros a curto prazo. En ocasións poden morrer de éxito ao quedar sen liquidez pero con beneficios na súa conta de resultados.

Dous das razóns polas que unha empresa pode ter beneficios, pero atoparse con problemas de liquidez son:

1- Diferenzas no tempo entre a facturación e as cobranzas.

A facturación supón que se incremente a cifra de vendas da conta de resultados, pero a cobranza das facturas en moitas ocasións dilátase no tempo. É importante axilizar ao máximo o proceso de cobranza, xa que canto antes cóbrense as facturas, mellor será a liquidez da empresa.

2- Diferenzas importantes entre o período de cobranza e o de pago.

Se se cobra moito máis tarde do que se paga, non se dispoñerá de efectivo para afrontar os pagos, tendo que recorrer ao endebedamento, se as entidades financeiras concédeno.

O Factoring céntrase na xestión de cobranzas mentres que o Confirming xestiona os pagos que ten que facer a empresa aos seus provedores.

 

As empresas acoden ao FACTORING para obter financiamento das súas facturas pendentes de cobranza. Mediante un contrato de cesión das facturas conséguese a cobranza anticipada da mesma descontados intereses e comisións.

Pode ser:

Con recurso.
Neste caso a entidade financeira non compra a débeda de tal modo que a empresa financiada no caso de que non se reciban os fondos, farase cargo do importe financiado. Sería puro financiamento comercial que supón unha cesión de crédito que implica a obrigación de notificación ao cliente pagador.

Sen recurso.
Trátase dunha compra de débeda por parte da entidade financeira que permite por tanto dala de baixa do balance. Pero esta opción adoita ir acompañada da obrigación de contratar un seguro de crédito e dunha cláusula de exclusividade coa entidade.

Que partes interveñen no Factoring?

Cliente: Persoa que posúe un crédito comercial e cédeo a unha empresa de factoring.

Debedor: Persoa que emite o crédito comercial a cambio dos produtos ou servizos recibidos. Ao producirse a cesión haberá que comunicarlla para que poida modificar o destinatario de pago.

Empresa de factoring: Entidade que ofrece os servizos de factoring. Chegada a data de pago é a que se encargará da cobranza da factura.

 

O CONFIRMING ou cesión de pagos a provedores, é todo o contrario; é un tipo de servizo financeiro no cal a entidade financeira xestiona os pagos dun cliente aos seus provedores nacionais e inclúe para o acredor a posibilidade de cobrar os pagos con anterioridade á súa data de vencemento pagando uns gastos polo devandito servizo.

O seu uso é frecuente en empresas que desexen dilatar o pago a provedores, que teñan diversificados os seus provedores, ou que teñan un sistema de pagos complexo.

O confirming equivale a un pago certificado, coa diferenza de que aquí o banco avala o pago ao provedor. De feito, é un factoring inverso xa que o inicia o cliente e non o provedor.

O cliente contrata un servizo de confirming cunha financeira para pagar á empresa provedora. A financeira encárgase de adiantar o diñeiro da factura a cambio duns intereses e comisións de xestión.

A diferenza entre ámbolos servizos financeiros está sobre todo na parte que a realiza: o factoring sobre facturas dos clientes que nos teñen que pagar e o confirming sobre facturas dos provedores aos que temos que pagar.

A aparición de plataformas de CROWDFACTORING supón unha nova concepción para o desconto de pagarés e anticipo de facturas. A través delas unha comunidade de investidores inviste en pagarés e facturas coa garantía dos dereitos de cobranza. A plataforma non ofrece financiamento senón que intermedia entre as partes e encárgase do análisis, publicación e xestión do cobro.

As vantaxes destas plataformas son múltiples:

 

O crowdfactoring xurde como unha forma de financiación alternativa pero á vez complementaria a outras fontes de financiación existentes que busca unha relación xusta, de igual a igual, entre as partes; contribuíndo ademáis ao crecemento da economía real.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.