Menú

Blog.

Categorías

Tipo de Interés. Quén é ese tipo?

Hoxe imos falar dun tipo que inflúe en moitos aspectos das nosas vidas, o Tipo de Interese. En realidade son varios tipos e non só uno os que temos que analizar. Veremos en que consisten e a que afectan cada un deles.

 

Tipo de interese Oficial:

Normalmente son os Bancos Centrais os que deciden cal é o tipo de interese oficial, para iso teñen en conta diversas magnitudes económicas. Así:

– En épocas de crises, a tendencia será baixar os tipos para reactivar a economía. Ao baixar o prezo do diñeiro:

* Ás empresas seralles máis fácil e barato financiarse.

* Aos consumidores custaralles menos os seus présramos ou hipotecas e á vez os seus aforros rentarán menos.

* Aos estados benefícialles á hora de emitir obrigacións ou bonos porque os títulos de renda fixa experimentan subidas nos prezos debido a que os bonos antigos serán máis atractivos e os investidores estarán menos dispostos a desfacerse dos seus títulos.

En épocas de bonanza a tendencia será subir os tipos de interese para arrefriar a economía e evitar a aparición de burbullas. O diñeiro pasará a ser máis caro isto:

* Fomenta o aforro dos consumidores xa que calquera produto que ofreza unha remuneración fixa vinculada a tipos de interese serán máis atractivos.

* Ás empresas que buscan financiamento suxeito a tipos variables resultaralles máis caro. Redúcese o investimento.

* Os bonos e obrigacións caen xa que os títulos de renda fixa de próxima emisión serán máis atractivos que os actuais por presentar un cupón maior, o que provoca saída de investidores e a consecuente baixada de prezos dos mesmos.

Como vemos a taxa de interese afecta directamente o consumo, ao investimento e ao comercio, por tanto os Bancos Centrais teñen en conta a situación económica do momento á hora de establecer ou modificar as taxas.

O tipo de interese en España é o fixado polo Banco Central Europeo. O BCE establece o prezo oficial do diñeiro para Europa; será o prezo ao que presta diñeiro aos bancos(taxa principal de refinanciamento). Derivado deste extráense outras magnitudes como o Euribor, que é o prezo ao que os bancos se prestan entre si. Na maioría das hipotecas o tipo de referencia é o euribor.

O consello de goberno do BCE ante a Recesión económica foi baixando os tipos ata chegar ao 0% que é o que se mantén na actualidade.

Doutra banda a Media do euribor en febreiro de 2020 é de -0,279%.

Xunto aos índices de referencia oficiais existen outros tipos de interese que se cualifican como tipos legais por estar definidos por normas con rango de Lei.

Tipo de Interese Legal:

É fixado cada ano pola Lei de Orzamentos Xerais do Estado. Serve de referencia para normas legais ou á hora de plasmar pactos nos contratos. Será tamén o que se #fixar como indemnización de danos e prexuízos cando un debedor non paga e non se acordou previamente ningún tipo entre as partes para tal fin(2020, porcentaxe anual de 3%)

 

Tipo de Demora:

É o que teriamos que pagar por atrasarnos nun compromiso de pago.

Nace como medida de loita contra a morosidade nas operacións comerciais establecendo un tipo para aplicar no caso de que non se pactou ningún no contrato( Lei 3/2004). O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade publicará semestralmente no Boletín Oficial do Estado este tipo de interese(2020 -1º semestre porcentaxe anual de 8%)

Art. 1.108 do Código Civil, “Se a obrigación consistir en e pago dunha cantidade de diñeiro, e o debedor incorrer en amora, a indemnización de danos e prexuízos, non habendo pacto en contrario, consistirá no pago dos intereses convidos, e a falta de convenio, no interese legal establecido a tal fin”

A efectos Tributarios será o tipo de interese legal do diñeiro incrementado nun 25% salvo que a Lei de Orzamentos do Estado estableza outro distinto.

Tipo de Interese Abusivo:

Cando un interese de amora é desproporcionado dise que é Abusivo.

Intereses Financeiros:

Intereses moratorios financeiros: Establécense como penalización por imcumplimientos dos prazos pactados, por exemplo, pagar as cotas de amortización do préstamo con atraso segundo o asinado en contrato.

Intereses Remuneratorios: Basicamente son os intereses que teremos que pagar por un préstamo(préstannos a nós) ou que imos obter por un depósito( somos nós os que prestamos o noso diñeiro). É dicir, intereses pactados e reflectidos nun contrato que se xeran como retribución pola cesión dun capital económico.

En INVERSA por exemplo danse as dúas circunstancias, por unha banda están os Investidores que obteñen uns intereses polo seu investimento e por outro as Empresas que terán que abonar uns intereses a cambio do financiamento das súas facturas.

Adoitan estar expresados en porcentaxes e vinculados a un período dun ano, taxa de interese anual. Se o período do financiamento ou do investimento é menor habería que calcular a taxa equivalente, é dicir, se falamos dunha taxa do 4% anual pero o período de financiamento é a seis meses, o que se pagaría ou cobraría ,sería un 2%, a tres meses un 1%, a un mes un 0,33% etc.

Isto último hai que telo en conta á hora de comparar un produto financeiro de distintas entidades.

O habitual é referir todo a taxas anuais pero non sempre é así. Pode darse que teñamos dous orzamentos, un sáenos a un 4% e outro ao 3%; aparentemente é mellor o segundo e sería así se os dous están referidos ao mesmo período temporal , pero, que pasa se non é así.

Supoñamos que:

O 4% é anual, é dicir, a doce meses.

O 3% é un financiamento a seis meses.

Teremos que igualar os meses e xa vimos que un 4% anual equivale a un 2% semestral, máis barato que a segunda opción.

Sempre temos que comparar en períodos de tempo iguais tanto se é interese a pagar coma se é interese a cobrar.

En colación a isto convén ter clara a diferenza existente entre o TIN (tipo de interese nominal) e o TAE(Taxa anual equivalente).

O TIN é o interese que nos van a cobrar ou a pagar. Pode ser diario, semanal, mensual, trimestral, semestral ou anual; aínda que o máis habitual é o mensual.

A TAE é o interese que nos mostra o custo ou rendemento efectivo anual que ten a operación para o usuario. Incorpora o tipo de interese nominal ( TIN) máis algunhas comisións e gastos asociadas ao contrato. Como o interese nominal pode atoparse en diferente formato temporal á hora de comparar é recomendable fixarse na taxa anual equivalente.

No caso dun depósito para saber a rendibilidade real é necesario descontar a inflación á TIN e á TAE, para coñecer canto aumentaron realmente os nosos aforros en termos de poder adquisitivo.

Por último falaremos dun tipo que nunca debería de existir, o Interese de Usura.

Interese de Usura:

A Lei 16/2011 de Contratos e Créditos ao Consumo marca un límite claro. En concreto, o seu artigo 20 establece que o interese moratorio non poderá superar as 2,5 veces o interese legal do diñeiro. Noutras palabras, que os intereses por non pagar a tempo non poden superar en 2020 o 7,5%. E é que como vimos o interese legal do diñeiro actualmente está no 3%.

Cos préstamos ao uso non hai establecido un límite concreto. Consideraranse usurarios os intereses remuneratorios “excesivos”. Segundo sentenza do Tribunal Supremo do 25 de novembro de 2015 cando devandito interese é “notablemente superior ao normal do diñeiro e manifestamente desproporcionado coas circunstancias do caso.”

 

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.