Menú

Blog.

Categorías

Transferencia Bancaria

 

Unha Transferencia é unha operación mediante a cal o titular ou autorizado dunha conta( cta orixe) dá a orde de transferir fondos da mesma á doutra persoa ( cta destino), pode ser dentro da mesma entidade ou a unha distinta.

Faremos aquí un inciso para explicar a diferenza entre titular e autorizado. O titular é o “propietario” da conta e o que pode decidir entre outras cousas incluír ou eliminar un ou máis autorizados. Estes últimos só poderán realizar operacones ordinarias como ingresos, retiradas e transferencias. Se na apertura da conta inclúense máis dun titular hai que entender que todos serán propietarios tanto a efectos fiscais como hereditarios.

Ás veces confúndense os termos transferencia e traspaso. O traspaso é o movemento de fondos que realizamos entre nosas propias contas, tanto se somos titulares como autorizados, dentro da mesma entidade.

Que gastos ten?

Existen tres posibilidades de repartir os gastos dunha transferencia:

SHA: Os gastos compártense, o ordenante corre cos gastos repercutidos pola súa entidade e o beneficiario fai fronte aos que lle cobre a súa entidade.
OUR: o ordenante paga todos os gastos .
BEN: o beneficiario é o que os asume.

Ten gastos realizar unha transferencia desde Inversa á nosa conta bancaria?

Non. Inversa ten contratados os servizos de Paymático como conta de custodia de diñeiro e como pasarela de pagos e é a propia plataforma a que asume os gastos que se poidan xerar.

En sentido contrario, cando o cliente dá a orde de ingresar fondos en Inversa( Paymático) e isto xéralle algún custo, non é Inversa a responsable senón que será o seu propio banco o que lle está cargando unha comisión pola devandita xestión.

Canto tempo adoitan tardar? Dependerá do tipo de transferencia:

Segundo definición do propio Banco de España:

*Transferencia SEPA.

SEPA é a zona composta polos países membros da Unión Europea (UE) e seis países máis (Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Mariño e Suíza).

Entre as súas vantaxes están que nesta zona pódense facer e recibir pagos en euros coas mesmas condicións con independencia de que sexan ou non transfronteirizos.

As transferencias Ordinarias xeralmente tardan 1 ou 2 días hábiles. Se estás nun país “SAIBA” e ordenas un pago a unha conta dun banco noutro estado da zona SAIBA, o teu diñeiro chegará como moi tarde o seguinte día hábil a aquel no que o banco receptor recibiu os fondos. Se a orde de transferencia déchela en papel, o prazo pode atrasarse un día máis. Se falamos dunha transferencia interna dentro do mesmo banco realizarase no mesmo día.

Cada entidade aplicará unhas condicións determinadas que variarán segundo o tipo de conta, produtos contratados etc. Por iso para non levarnos sorpresas desagradables é importante que as coñezamos antes de realizar unha transferencia.

Poñeremos as dunha entidade calquera a modo de exemplo :

 

 

Urxentes: normalmente abónanse na conta destinataria no mesmo día e terán un custo máis elevado. As transferencias OMF (Ordes de Movementos de Fondos) ou transferencias urxentes, teñen a peculiaridade de que a transferencia se ingresará na conta indicada o mesmo día que se realiza a operación. Outra particularidade das transferencias OMF, é que se realizan vía o Banco de España.

En canto aos gastos deben ser repartidos entre o ordenante e o beneficiario(XA), é dicir, que a entidade na que ordeno a transferencia cobrarame a min os seus gastos e a do beneficiario cobraralle a el os seus.

*Transferencia INTERNACIONAL :

Se os países nos que están situados o ordenante e o beneficiario da transferencia están situados en zona SEPA, deberán ter os mesmos custos que os pagos nacionais.
Se intervén un banco correspondente, a entidade do ordenante debe informar o seu cliente da posibilidade de que aquel cargue os seus propios gastos.
Se se utiliza o IBAN que desde o 2014 identifica as contas bancarias de todo o mundo de forma estandarizada e o BIC ( SWIFT, envío de mensaxes seguras e estandarizadas nos que se realizan as transferencias económicas) considéranse transferencias STP ( Straight Through Processing) que se realizan de forma automatizada e son máis rápidas e económicas.

Dicir neste punto que o sistema Blockchain podería supoñer un rival serio para o sistema SWIFT. Grazas a esta tecnoloxía pódense facer transferencias desde a APP do móbil sen comisións, podendo ser inmediata ou nun prazo máximo de dous días.
Nos casos de transferencias transfronteirizas os prazos de chegada dos fondos á conta destino poden incrementarse (sobre todo se a orixe ou o destino está fóra da Unión Europea).

A modo de exemplo volvemos tomar a mesma entidade como exemplo deixando claro que estas condicións non son iguais para todas. Con todo sérvenos como referencia para facernos unha idea:

 

 

 

En novembro do 2017 o Banco Central Europeo deu un gran paso na integración financeira da zona euro: a instauración do sistema TIPS. O TIPS ou Target Instant Payment Settlement é unha nova forma automática de realizar transferencias que elimina os intermediarios. Os euros flúen dunha conta a outra a través tan só dun fondo común no que todas as entidades depositaron previamente diñeiro. É o servizo de transferencias inmediatas co que podemos enviar ata 15.000 € dunha conta a outra en menos de 20 segundos. O custo dependerá da entidade coa que operemos.

En canto aos datos para cubrir teremos que seleccionar:

Conta orixe, desde a que imos enviar fondos.

Destinatario, beneficiario : Titular e Número de Conta.

En Inversa o destinatario é o propio cliente, é dicir, transfire diñeiro dunha conta súa a outra tamén súa en Paymático. Por exemplo:

María acaba de abrir unha conta en Paymático como clienta de Inversa para realizar un investimento e dá a orde de transferir 5.000€ desde a súa entidade bancaria como ordenante á súa conta de Paymático como destinatario.

Concepto: Este campo non é obrigatorio pero dependendo do fin da transferencia pode ser necesario, por exemplo , se é o pago dalgunha xestión legal, dunha cota de comunidade, dunha compra de vivenda etc.

No caso concreto de Inversa é imprescindible poñer correctamente o concepto que aparece para cada cliente porque é o que o identifica de modo inequívoco en Paymático.O concepto será INVERSA XWX seguido dun código numérico único para cada titular. É importante poñelo tal cal sen engadir nada máis, respectando as maiúsculas e os espazos.

– Elixir se será puntual ou periódica cando queremos que se repita de forma automática nun período de tempo determinado.

Se é internacional haberá que elixir o País e no caso de que sexa fose do territorio SAIBA hai que poñer tamén a moeda.

A tecnoloxía e os novos dispositivos transformaron o sistema financeiro e sen dúbida marcarán o futuro. Neste sentido hai que dicir que xa a día de hoxe as condicións varían considerablemente se as xestións realizadas polo cliente son vía online, abaratando os custos das mesmas e en ocasións ofrecendo un servizo máis rápido. De novo dependerá de cada entidade por iso sempre debemos comparar para elixir o mellor servizo.

Por parte de INVERSA para conseguir maior axilidade e satisfacción do cliente xa estamos a traballar para poder operar a través dun IBAN virtual.

 

 

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.