Menú

Blog.

Categorías

Obter ingresos pasivos para gozar da vida

Inversa é unha plataforma de investimento que permite ás persoas obter ingresos pasivos para poder alcanzar a liberdade financeira

«Non é máis rico o que máis ten, senón o que menos necesita», este devandito, popularizado por unha campaña de IKEA en 2010, viña defender que a acumulación non é o camiño da felicidade, nin da liberdade. Na mesma liña apunta o concepto de liberdade financeira, que gaña adeptos día a día e que avoga por obter ingresos pasivos que nos permitan cubrir as nosas necesidades financeiras sen necesidade de depende de ingresos activos como un salario.

Así, fronte á idea de acumulación de riqueza, centrada na obtención de diñeiro e propiedades, a liberdade financeira pon o foco noutra clase de recursos aínda máis valiosos, como o tempo.

Polo que obter ingresos pasivos non tería como obxectivo camiñar cara a unha maior riqueza, senón conseguir liberarse da dependencia dos ingresos activos e poder gozar desta liberdade para apostar por proxectos vitais, profesionais, artísticos ou empresariais.

Neste artigo, imos reflexionar sobre como se poden obter ingresos pasivos investindo en empresas da economía real, coa vista posta en gañar tempo para vivir.

Que son os ingresos pasivos?

Os ingresos pasivos son aqueles que se obteñen sen ter que realizar de forma activa ningunha acción, por exemplo, desenvolver unha actividade profesional ou ser un empresario. Pola contra, os ingresos pasivos recíbense por realizar unha actividade no pasado, por exemplo, a obtención de dereitos de autor por unha creación; ou son o resultado dun investimento, por exemplo, os intereses que se obtén por investir nun fondo de investimento ou o alugueiro que se cobra por unha vivenda que se ten en propiedade.

É dicir, obter ingresos pasivos implica ser partícipe dun activo que xera devanditos ingresos, xa sexa unha canción, un libro, unha empresa ou un piso.

Como se pode ver desta definición, os ingresos pasivos non caen do ceo, senón que na súa obtención entran en xogo o esforzo, o talento, a planificación ou a audacia.

De feito, todas as persoas que desexan alcanzar a liberdade financeira deben deseñar estratexias proactivas para obter ingresos pasivos que lles axuden a deixar de depender dos ingresos activos.

Creación e investimento, dúas vías para obter ingresos pasivos

Como se poden obter ingresos pasivos? Hoxe en día existen múltiples alternativas, o que facilita unha cuestión capital na xeración desta clase de ingresos: a diversificación.

Como din as nosas avoas, «a vida está cara», máis aínda coa elevada inflación que soportamos nos últimos tempos. Iso implica que aumente a cantidade de diñeiro que debemos conseguir para cubrir as nosas necesidades económicas. Por iso é polo que a diversificación sexa esencial para asegurarnos de que podemos obter ingresos pasivos suficientes para sustentar a nosa forma de vida.

A primeira vía que podemos destacar para obter ingresos pasivos é a creación. Que vai desde a creación de contido no ámbito dixital ou a monetización das redes sociais, ata aspectos máis tradicionais como a creación de patentes industriais ou obras culturais protexidas por dereitos de autor. Esta vía só está ao alcance das persoas que teñen o talento suficiente para crear obras ou contidos de éxito.

Pola contra, a segunda vía para obter ingresos pasivos está dispoñible para todas as persoas, sobre todo, grazas á aparición de plataformas e aplicacións. De que estamos a falar? Do investimento, que pode incluír o investimento en vivenda, pero céntrase, sobre todo, no investimento en produtos financeiros: fondos de investimento, accións, depósitos bancarios, débeda pública, crowdlending, crowdequity, crowdfactoring…

Tal é a importancia do investimento na procura da liberdade financeira, que deseñar estratexias de investimento personalizadas e eficaces converteuse nun aspecto central para alcanzar a independencia financeira. Iso implica conxugar produtos tradicionais como as letras do Tesouro, con mecanismos de investimento alternativos como o crowdfactoring. Así como investir en produtos de renda fixa, pero tamén en produtos de renda variable ou en produtos a curto ou longo prazo.

En Inversa pódense obter ingresos pasivos de forma continua

Inversa, unha plataforma para obter ingresos pasivos a curto prazo

Como diversificar as fontes de ingresos? Como poñer en marcha un plan de investimento para obter ingresos pasivos? Moitas persoas que desexan alcanzar a liberdade financeira fixéronse estas preguntas á hora de deseñar as súas estratexias de investimento. Por sorte, hoxe en día teñen ao seu alcance un amplo abanico de produtos de investimento e de actores que os ofertan.

Inversa Invoice Market é, precisamente, unha plataforma de investimento retallista desenvolvido para facilitar o acceso ao investimento de todas as persoas. Como se garante este acceso?

  • Ofrecendo produtos de investimento sinxelos: facturas de empresas da economía real.
  • Implementando un desenvolvemento tecnolóxico de vangarda para facilitar toda a información financeira aos investidores e permitirlles investir de maneira áxil e sinxela.
  • Establecendo un capital inicial mínimo extraordinariamente baixo: só 20 euros.
  • Facilitando a supervisión e xestión dos investimentos para converter a obtención de ingresos pasivos nun hábito cotián e nunha actividade estable no tempo.

Así, no marketplace de Inversa, as persoas que desexan conseguir a liberdade financeira poden investir en facturas de empresas que necesitan liquidez. A cambio, obteñen por anticipado os intereses pactados e que, en 2022, roldaron o 8% de media. E, unha vez que a empresa debedora abone a factura, recuperan o seu investimento, sendo o habitual que a data de vencemento das facturas non supere os 90 días.

De tal maneira que os intereses se poden reinvestir mesmo antes de recuperar o diñeiro investido e, ademais, é posible implementar unha estratexia de investimento proactiva e continua para obter ingresos pasivos de forma recorrente e incrementar o volume de diñeiro que se consegue por esta vía.

A liberdade financeira é unha carreira de fondo que podes comezar con só 20 euros

Ao falar de liberdade financeira, debemos comezar sinalando que esta non se obtén da noite para a mañá. Dispoñer das suficientes vías de ingresos pasivos para cubrir todas as nosas necesidades económicas implica tempo, intelixencia e planificación.

Por iso é polo que as persoas que se penetran no camiño cara á liberdade financeira abórdeno coma se tratásese dunha carreira de fondo na que cada paso que dan achégalles máis á meta.

O problema co que se atopan moitas persoas nas etapas iniciais desta carreira é ese vello mantra de que «para facer diñeiro fai falta diñeiro». Por exemplo, adquirir unha vivenda implica dispoñer dunha suma dineraria inicial elevada, aínda que se pida unha hipoteca; os fondos de investimento solicitan capitais mínimos que tampouco están ao alcance de todas as persoas; para que os dividendos dunha empresa sexan unha fonte de ingresos estimable, é necesario comprar unha participación considerable da mesma…

En Inversa Invoice Market esta barreira non existe. Calquera persoa pode comezar a investir a partir de só 20 euros. Ademais, en todo momento pode decidir canto diñeiro inviste na plataforma e amoldar as súas estratexias de investimento ás súas necesidades e obxectivos.

De tal forma que un produto de investimento a curto prazo convértese nunha aliado clave para obter ingresos pasivos e planificar a liberdade financeira a medio e longo prazo.

Obter ingresos pasivos é posible grazas a plataformas como Inversa

Ramón axúdache a automatizar os teus investimentos para que non teñas que investir tempo

Desde o inicio do artigo, sinalamos a importancia que ten o tempo á hora de buscar a independencia financeira. Pois ben, Inversa é unha plataforma de investimento que non consome unha gran cantidade de tempo á hora de obter ingresos pasivos.

De feito, máis aló de que o manexo da plataforma e a xestión dos investimentos é moi áxil e dinámico, creamos a Ramón, un asistente para automatizar os investimentos e aforrar tempo á hora de investir.

Que significa isto? Os investidores poden establecer os requisitos dos seus investimentos:

  • Diñeiro máximo a investir
  • Intereses mínimos
  • Prazo máximo
  • Nivel de risco máximo
  • Tipo de debedor

Por mor destes parámetros, decididos polo investidor, o sistema inviste en facturas de forma automática implementando a toma de decisións previa do usuario.

Por exemplo, se un investidor establece que só desexa investir 300 euros en cada factura, cunha rendibilidade mínima do 9% e un prazo de vencemento que non supere os 120 días, o sistema só realizará investimentos que se axusten a estas demandas.

De tal forma que o investidor poderá obter ingresos pasivos sen ter que empregar apenas tempo en xestionar os seus investimentos, pero mantendo todo o control sobre as mesmas.

Non esperar á xubilación para gozar dunha vida activa

Hoxe en día, é posible acceder á web da Seguridade Social e consultar un cálculo que se automatizou: os días que quedan a cada cotizante para a xubilación.

Acceder a este dato pode ser un revulsivo, pero tamén pode minar a moral das persoas que senten dedican case todo o seu tempo a traballar e que han idealizado a xubilación como unha etapa da súa vida na que poderán ser donos do seu propio tempo.

A liberdade financeira é un concepto de gran utilidade tanto á hora de:

Planificar unha xubilación pracenteira, na que se poidan obter ingresos pasivos que permitan manter o mesmo nivel de vida que o que levaba cando se conseguían ingresos activos.
Deseñar unha estratexia de investimento proactiva, dinámica e diversificada que permita a unha persoa deixar o seu traballo antes de xubilarse.
Á fin e ao cabo, aínda que durante a xubilación dispóñase dunha gran cantidade de tempo libre, non podemos obviar os condicionantes biolóxicos. Con 70 anos non se ten a mesma enerxía física que con 45. Por que esperar á xubilación para poder dispoñer de todo o noso tempo?

Obter ingresos pasivos para alcanzar a liberdade financeira non só é unha cuestión meramente económica, senón tamén unha aposta vital, unha forma de construír un plan de vida autónomo, libre de cargas e áncoras.

En Inversa Invoice Market, as persoas que desexen obter ingresos pasivos de forma continua e constante poden deseñar as súas propias estratexias de investimento con total liberdade, automatizar os investimentos considerando as súas necesidades e obxectivos e cultivar uns intereses que lles permitan vivir a súa vida, como anhelaba a protagonista da película homónima de Jean-Luc Godard.

Sempre quixeches escribir un libro pero nunca atopaches o momento adecuado?, gustaríache materializar unha idea empresarial, pero careces do tempo necesario para facelo?, queres volver estudar? Obter ingresos pasivos permíteche converter en realidade todo aquilo no que estiveches pensando durante anos.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.