Menú

Blog.

Categorías

Modelos de financiamento alternativo online: lending, factoring, equity e non inversión

Unha das grandes vantaxes do ecosistema de financiamento alternativo é a súa amplísima diversidade. Mentres os produtos financeiros bancarios compoñen un catálogo pechado, similar en calquera entidade, os mecanismos de financiamento alternativo varían en función das características do proxecto e do modelo de financiamento alternativo online polo que opte. Así, os produtos dun Marketplace de crowdequity serán claramente diferentes dos servizos dun Invoice Market como Inversa.

A continuación, imos analizar as características claves dos principais modelos de financiamento alternativo online. É dicir, aqueles que empregan Marketplaces para ofrecer produtos financeiros en liña a negocios e investidores. De tal forma que non abordaremos outras canles de financiamento alternativo como os Venture Capital ou os Business Angels, centrados no investimento en startups.

Financiamento alternativo online: Un mercado en expansión

Segundo o Center for Alternative Finance da Universidade de Cambridge o mercado do financiamento alternativo online facturou, en 2020, 113.000 millóns de dólares en todo o mundo (sen contar China). Apenas seis anos antes, en 2015, a cifra foi de 44.000 millóns de dólares. De tal maneira que en pouco máis dun lustro o mercado case triplicou o seu tamaño.

Esta tendencia viuse apontoada nos últimos anos pola eclosión da pandemia global e as turbulencias económicas asociadas á guerra en Ucraína e a crise enerxética en Europa.

O desenvolvemento de proxectos innovadores e a conformación dun ecosistema de Fintechs están a prestar o soporte tecnolóxico para abrir canles de financiamento alternativo online ao servizo dos negocios e as persoas.

Así, proliferaron nos últimos anos Marketplaces que ofrecen produtos de financiamento alternativo online centrados en tres grandes tipoloxías: os modelos de débeda, os de capital e os de non investimento.

Atendendo ao estudo da Universidade de Cambridge, no ano 2020 en Europa as plataformas de crowdlending e crowdfactoring facturaron 8.230 millóns de dólares. As que están centradas en produtos de crowdequity 1.130 millóns e, finalmente, as de non investimento sumaron 575 millóns de dólares.

Estas cifras veñen evidenciar a preponderancia dos marketplaces de crowdlending e Invoice Trading no que respecta a o financiamento alternativo online.

1. Crowdlending

O crowdlending é un modelo de financiamento alternativo online centrado na comercialización de diferentes tipos de préstamos.

Dentro do crowdlending podemos dividir as diferentes tipoloxías de produtos e servizos en dúas grandes categorías en función de como se computan os préstamos solicitados no balance xeral: os préstamos non bancarios fose do balance e os préstamos non bancarios dentro do balance. A inclusión ou non, deste tipo de préstamos no balance dos negocios afecta á súa contabilidade e, polo tanto, á súa análise financeira.

Así mesmo, tamén podemos diferenciar, á hora de falar de produtos de crowdlending, entre préstamos a consumidores, a negocios e préstamos cuxa garantía é un inmoble. En todas estas clases de operacións, os investidores financian o préstamo que se concede a unha empresa ou negocio, exercendo o Marketplace como facilitador das operacións e garante do cumprimento dos requisitos legais.

O último caso lémbranos, sen ningunha dúbida, ao préstamo bancario tradicional no que se require un aval como garante de que o préstamo será devolto. Neste caso, trataríase dun ben inmoble posto a disposición polo negocio beneficiario do préstamo.

2. Invoice Trading ou crowdfactoring

No que respecta ao crowdlending o negocio que obtén o financiamento contrae unha débeda co investidor que lle facilitou a consecución de liquidez. O que se acorda entre ambos é un préstamo de diñeiro suxeito, está claro, á obtención dunha rendibilidade.

Con todo, no Invoice Trading ou crowdfactoring, os negocios non obteñen un préstamo, senón que financian as súas facturas emitidas e non cobradas. De tal maneira que o investidor lles proporciona liquidez converténdose en cesionario das facturas por cobrar. Á vez que o negocio actúa como cedente das mesmas, renunciando ao seu dereito para cobralas.

Entón, quen ten que devolverlle ao aforrador o diñeiro que investiu? O negocio destinatario da factura emitida polo cedente.

E quen se fai cargo dos intereses e as comisións da operación? A empresa cedente. Á fin e ao cabo, ao financiar as súas facturas obtén liquidez no curto prazo para facer fronte ás súas necesidades de diñeiro, sen ter que esperar a que as facturas que emitiu venzan e/o sexan cobradas.

Este tipo de modalidade de financiamento alternativo online é a que ofrecen invoice markets como Inversa, empregando avances tecnolóxicos punteiros para facilitar o acceso dos aforradores aos produtos de investimento e das empresas da economía real a vías de obtención de liquidez.

No ano 2020, o mercado de crowdlending e Invoice Trading en España e Portugal ascendía a 591 millóns de dólares. Fronte aos 61 millóns rexistrados polos produtos de crowdequity e os 40 millóns de dólares das operacións de non investimento, das que falaremos a continuación.

O financiamento alternativo online ten un enorme potencial

3. Crowdequity

Este modelo de financiamento alternativo online céntrase no terreo do investimento, fronte ao da débeda dos casos anteriores.

Existen diferentes tipoloxías de servizos de crowdequity. Hai plataformas e produtos centrados na compra de accións. De tal forma que os investidores obteñen, a cambio do seu diñeiro, capital emitido pola empresa que busca obter financiamento. A compra de accións ou bonos emitidos polo negocio, dan dereito aos investidores para participar nos beneficios obtidos pola compañía.

Outra tipoloxía en alza no terreo do crowdequity está centrada no investimento en bens inmobles. Así, os aforradores achegan capital para o financiamento de real está.

4. Non investimento

En todos os modelos de financiamento alternativo online que fomos abordando ao longo deste artigo, os investidores obteñen algunha clase de beneficio económico. Xa sexan os intereses dun préstamo ou do financiamento dunha factura ou a adquisición de accións ou dereitos dunha empresa. Con todo, no relativo aos servizos de non investimento, os aforradores non obteñen ganancias económicas.

Así, nalgunhas plataformas de crowdfunding os negocios ou particulares buscan obter financiamento para os seus proxectos ofrecendo, a cambio, unha clase de recompensas. Por exemplo, un cineasta pode lanzar unha campaña para financiar un documental que desexa facer e, en función do diñeiro que cada persoa decida darlle, obterá un premio diferente. Desde unha copia en bluray da película ata acudir á estrea.

Outra modalidade de financiamento alternativo online de non investimento é aquela en a que as persoas se limitan a doar diñeiro a un determinado proxecto, sen esperar a cambio ningún tipo de recompensa, nin monetaria, nin material. Se regresamos ao caso anterior, o cineasta non ofrecería ningunha contrapartida ás persoas que financian o seu proxecto.

Á calor do auxe das tecnoloxías e do financiamento alternativo online tamén se estendeu a microfinanciación, unha modalidade na que os beneficios xerados polo proxecto ou os intereses dos investidores son re-investidos. É dicir, os aforradores que financiaron o proxecto non reciben devanditos intereses. Así mesmo, tamén se popularizaron os microcréditos a bajísimos intereses, por exemplo, para financiar campañas electorais.

Múltiples modelos e plataformas ao servizo dunha economía e unha sociedade cada vez máis diversas

A diversidade de modelos de financiamento alternativo online que vimos de abordar evidencia como as Fintech revolucionaron a posibilidade de obtención de liquidez por parte das empresas e as opcións ao alcance dos pequenos investidores para sacarlle rendibilidade aos seus aforros e/o apoiar proxectos polos que sentan interpelados.

A sociedade e a economía cada vez son máis diversas. O mercado actual é altamente competitivo e os negocios deben ser capaces de contar cos recursos para adaptarse ás súas esixencias, xestionar as transformacións que se producen e conquistar aos consumidores. Por iso é polo que o financiamento alternativo online converteuse nunha aliada clave á hora de permitir ás empresas da economía real acceder a produtos financeiros adaptados ás súas necesidades e características.

De tal forma que o financiamento alternativo online erixiuse, como o seu propio nome indica, nunha nova vía para conseguir liquidez máis aló dos servizos que prestan as entidades bancarias tradicionais. Unha vía na que os pequenos investidores xogan un papel crave, asumindo todo o poder de decisión sobre o tipo de proxectos ou negocios nos que invisten o seu diñeiro.

Si quieres contribuir en el blog de Inversa como experto hazte socio del conocimiento.

Llámame ahora

Llámame mas tarde

Deja un mensaje

Te llamamos de forma totalmente gratuita.

Te llamamos cuando mejor te venga de forma totalmente gratuita.

Deja tu mensaje y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Chámenme agora

Chámenme despois

Deixar mensaxe

Chamámosche de forma totalmente gratuíta.

Chamámosche cando mellor che veña de forma totalmente gratuíta.

Deixa a túa mensaxe e poñerémonos en contacto contigo canto antes.

Colabora con el blog de Inversa
Hazte socio del conocimiento.