Blog.

A teoría do cisne negro e a importancia de diversificar

Actualidade
22 December 2020
A teoría do cisne negro e a importancia de diversificar

A teoría do cisne negro foi creada polo economista Nassim Nicholas Taleb, e o seu nome é unha metáfora que a explica á perfección. No século XVII en Europa pensábase que todos os cisnes eran brancos, pero tras a chegada dos primeiros exploradores a Australia, descubríronse cisnes negros, algo que se consideraba altamente improbable. A pesar do seu improbabilidad, sucedeu, e cambiou a percepción dos europeos sobre os cisnes. Mediante esta metáfora, Taleb cuestiona as análises económicas realizadas para predicir o futuro extrapolando o pasado, xa que nalgún momento toparanse cun imprevisible cisne negro. Así, esta teoría describe os sucesos que ocorren por sorpresa e que ningún analista previra nin esperara, porque eran improbables, pero normalmente teñen grandes repercusións e impacto. Ademais, unha vez que ese feito sucedeu, existen evidencias de que se podería evitar e búscase o porqué do seu suceso.

Aínda que pareza que estes feitos son difíciles que sucedan na sociedade actual, na que se estuda, analiza e predíse con alta exactitude, a realidade é que existen unha variedade de exemplos de “cisnes negros” que marcaron a historia e o seu rumbo: a Primeira Guerra Mundial, o ascenso de Hitler ao poder, o crack do 29 e o do 87, os atentados das Torres Xemelgas, a caída de Lehman Brothers, o Brexit… Todos eles son sucesos que non se puideron previr e que tiveron graves consecuencias. Pero, con todos estes exemplos, non se che ilumina unha bombillita no cerebro? Claro que si! A actual pandemia do Covid-19 é un claro exemplo de cisne negro. A finais de 2019 cando apareceron algúns casos de pneumonía debidos a un novo coronavirus, practicamente ninguén se podía imaxinar a crise con impacto global actual. Unha vez que se estendeu o virus e chegamos a pandemia, pensamos que se podería evitar, ou como mínimo minimizado o impacto, se se prestou atención aos indicios. Existían brotes recentes co SARS en China en 2003, a gripe aviaria e o ébola, polo que actualmente xa tiñamos experiencia. Tamén varios expertos sinalaron que non estabamos preparados para unha pandemia e o seu posible impacto. Ante esta situación, por que non estabamos preparados? Pois moi sinxelo: a súa probabilidade era moi baixa, polo que os recursos dos países destináronse a outros temas prioritarios.

Un cisne negro ten graves consecuencias nos mercados financeiros, polo que son un dos riscos para afrontar cando se inviste. Ignoralos sería un grave erro aínda que a súa probabilidade sexa ínfima. Protexerse ante eles na súa totalidade é moi complicado, por non dicir imposible, xa que non se poden prever, pero si que podemos minimizar o seu impacto. Para iso, é imprescindible contar cunha carteira diversificada e estruturada, con diferentes clases de activos que se compensen entre eles.

A teoría do cisne negro e a importancia de diversificar

O actual coronavirus arrasou coas bolsas e gran cantidade de Pemes e proxectos, pero tamén demostrou a importancia da diversificación á hora de investir e reforzou ás plataformas de investimento alternativo. En Inversa, a nosa plataforma de crowdfactoring, o volume investido por investidor aumentou exponencialmente nos últimos meses, e os nosos investidores benefícianse actualmente dunha rendibilidade media do 7,4%, o que demostra que a nós non nos afectou negativamente o coronavirus. Ademais, dentro de Inversa, tamén se pode diversificar o investimento en facturas con diferente risco e prazos de pago para minimizar o risco. Esperamos que os nosos activos axudasen a algún dos nosos investidores para minimizar o impacto da actual crise económica. É un exemplo duro e actual, pero deixa clara a importancia da diversificación nos investimentos. Axudámosche?

cisne negro CROWDFACTORING diversificación diversificación financiera
Any Otero
Any Otero
Junior Marketing Associate

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión