Blog.

O arte de estirar o diñeiro; todos levamos un financieiro dentro.

21 May 2020
El arte de estirar el dinero; todos somos pequeños financieros.

 

 

"Non é o que ti tes, senón como usas o que tes o que marca a diferenza"( Zig Ziglar).

Zig Ziglar é considerado un dos máis grandes autores de libros motivacionais, orador e vendedor de Estados Unidos. Empezar este artigo con esta frase súa pode parecer arriscado pola miña banda pois adéntrome no terreo da polémica que poida suscitar, porque... Seica o que temos non marca unha diferenza fundamental?

Pero toda polémica obriga a analizar, a matizar, a sacar conclusións e ese é o meu obxectivo.

Nacemos nun momento da historia e nunha contorna determinada, cunhas cualidades e habilidades concretas. Isto veunos dado, non podemos facer nada para cambialo e sen dúbida condicionará a nosa vida. Con todo, o como o utilicemos, sí depende de nós e é aí onde podemos marcar a diferenza. Estamos a falar da actitude de cada individuo ante situacións similares.

Este pensamento trasladado ás finanzas condiconará como xestionemos os nosos ingresos, os nosos gastos e os nosos aforros, por pequenos que sexan estes.

Queiramos ou non todos somos pequenos financeiros que tarde ou cedo teremos que tomar decisións sobre o noso diñeiro. A xestión familiar implica unha constante toma de decisións neste sentido; as nosas nais, os nosos pais son e foron auténticos xestores, todos teremos que selo.

O "Crowdfactoring" non deixa de ser unha ferramenta máis ao dispor de pequenas empresas e aforradores. En Inversa gústanos pensar que axudamos a "estirar o diñeiro dos nosos clientes" dun modo controlado e non especulativo, tensando a corda o xusto e dun modo xusto para todas as partes.

El arte de estirar el dinero; todos somos pequeños financieros.

Cun único obxectivo:

Que as empresas e os investidores vexan crecer o seu diñeiro tomando as súas propias decisións.

E como todo enténdese mellor cun exemplo imos tomar dous casos reais de dúas persoas que reciben uns ingresos imprevistos:

Persoa 1: Recibe 3.500€ pola venda dos eucaliptos dun monte dada a crecente demanda de madeira para fabricar máscaras e batas sanitarias.

Persoa 2: Ingrésanlle en conta 3.000€ pola devolución de Facenda.

Podería suceder que algunha delas tivese que utilizalo, pero neste caso partimos dun contexto no que en principio non teñen necesidade de gastalo. É aquí onde a actitude e as decisións de cada un á hora de xestionar ese aforro marcarán a diferenza.

Imos simular algunhas decisións posibles para comparar os resultados de cada unha.

A persoa 1 ( P1) decide deixalos nunha conta corrente que non lle xera rendementos.

A persoa 2 ( P2) decide investilos. Estuda diferentes opcións e finalmente elixe Inversa.

A través do simulador de investimento da nosa páxina web podemos visualizar os rendementos obtidos con distintas variables; importe, prazo e rendibilidade.Teremos:

Importe= 3.000€

Prazo: Escolleremos o máximo posible, 180 días.

Rendibilidade: Pode oscilar entre un 4% e un 8% segundo sexamos máis ou menos conservadores. Neste suposto utilizaremos a media actual que se achega ao 7%.

O resultado sería o seguinte:

[[IMAXE_3]]

Os seis primeiros meses gañamos 107€. É dicir xa temos as 3000 iniciais máis os 107€ ,en total, 3107€.

Transcorrido este tempo temos a opción de retirar o diñeiro ou investir noutra factura.

Se reinvestimos esa cantidade outros seis meses sáenos unha ganancia de 111€, maior que a primeira vez debido a que estamos a reinvestir os intereses.

O resultado ao cabo dun ano será 3.218€ de aforro total.

Así sucesivamente, sempre coa opción de retirar o diñeiro no corto plazo, ao vencemento e cobranza das facturas ou pagarés.

Pero no caso de poder mantela no tempo:

En cinco anos o noso diñeiro chegaría xa aos 4000€; en dez duplicariamos o noso diñeiro.

A P1 ingresou 3.500€ e segue tendo 3.500€

A P2 ingresou algo menos, 3.000€, pero ten 6.000€.

A isto é ao que en Inversa chamamos "estirar o diñeiro".

 

 

https://www.inversa.es/es/inversores

Finanzas rentabilidad
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión