Blog.

O Seguro de Crédito fronte ao Bayback.

19 November 2019
O Seguro de Crédito fronte ao Bayback.

  

Non descubrimos nada novo se dicimos que aforrar supón un esforzo e que o diñeiro da gran maioría dos aforradores é froito do traballo e do sacrificio. Este é un dos motivos que fan da SEGURIDADE unha das características máis buscadas á hora de realizar un investimento.

Dentro do Crowdfactoring tanto ofrecer facturas cubertas por un Seguro de crédito como ofrecer a garantía de recompra ou Buyback permiten dar maior seguridade ao investidor á hora de recuperar o capital investido; pero antes de penetrarnos na súa análise, hai que facer fincapé en que a principal garantía que pode ofrecer unha plataforma de Crowdfactoring é a análise rigorosa e profesional de todas as facturas, que actúa como un filtro previo á publicación das mesmas. No caso de INVERSA utilizamos ademais dos propios, as análises externas e independentes de INFORMA que nos proporcionan datos actualizados do balance e a solvencia da empresa pagadora.

Devandito isto, Pódese ofrecer aínda máis seguridade? A resposta é "sí" e é onde entran en xogo ambos actuando como sistemas de protección fronte ao risco de falta de pagamento.

-En INVERSA apostamos polo Seguro de risco de Crédito, por ser a alternativa máis segura para os nosos investidores; as súas características e o seu funcionamento xa foron abordados noutro artigo," Falamos de seguridade Que é o Seguro de Crédito?". Nel abordamos unha primeira garantía no caso dun impago, a do propio seguro, pero hoxe queremos ampliar esta análise resaltando a figura do Consorcio de Compensación de Seguros como un elemento que achega unha segunda garantía.

O Consorcio de Compensación de Seguros ( CCS) é unha entidade pública, adscrita ao Ministerio de Economía e Facenda a través da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións. Entre as súas principais actividades destacan o seu carácter subsidiario como asegurador directo ou como fondo de garantía. Esta medida supón un apoio decidido ao seguro como elemento estabilizador do risco.

El Seguro de Crédito frente a la Garantía de recompra o payback.

 

 

- No caso da outra alternativa de xestión de falta de pagamentos coñecida como Buyback é o emisor da garantía, é dicir, a plataforma ou máis habitualmente o originador da operación, o encargado de recomprar o investimento e devolver o capital investido.

 

Ambas son opcións que reducen considerablemente o risco pero imos comparalas no peor dos escenarios:

- Pode suceder que o emisor do buyback(a plataforma ou originador do préstamo) non poida facer fronte á garantía. Neste caso o investidor non recuperaría o seu diñeiro.

-Doutra banda tamén pode darse que unha aseguradora teña problemas e é aquí onde a figura do Consorcio de Compensación de Seguros marca a diferenza, ao ser un organismo público a través do cal sí recuperariamos o noso diñeiro. Segundo palabras publicadas na súa propia web:

"O Consorcio ten encomendada unha función de protección aos acredores por contrato de seguro (asegurados, beneficiarios e terceiros prexudicados) nos casos de compañías en liquidación encomendada ao Consorcio, ou que se atopen en situación de concurso de acredores".

Podemos concluír dicindo que a gran vantaxe do Seguro de Crédito fronte ao Buyback é que o primeiro ofrece dobre seguridade, a do propio seguro e a do CCS en caso de ser necesaria.

A día de hoxe moitas da facturas publicadas en INVERSA contan coa cobertura dun Seguro de Crédito, o que as converte nunha magnífica oportunidade de investimento.

 

 

CROWDFACTORING FinTech seguro de crédito
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión