Blog.

Facturación electrónica: que é e como se fai? Descobre as súas vantaxes!

4 May 2021
Facturación electrónica: que é e como se fai? Descobre as súas vantaxes!

A facturación é unha tarefa común en todas empresas, coa excepción dos supostos da simplificada.

As facturas existen desde a antiga Mesopotamia, pero fóronse modernizando.

Pero, que é unha factura? Repasámolo:

A definición da RAE é a seguinte:

“Conta en que se detallan co seu prezo os artigos vendidos ou os servizos realizados e que se entrega ao cliente para esixir o seu pago.”

Probablemente non haxa demasiada xente que lembre unha factura feita a man, xa que o uso do computador normalizouse a nivel empresarial xa hai bastantes anos, o que facilitou os procesos de xestión administrativa. É o método máis utilizado actualmente, pero en ocasións pode ser complicado verificar a autenticidade e legalidade dunha factura, sendo obxecto de posibles fraudes.

Por iso, proliferou a facturación electrónica, xa que ofrece beneficios adicionais. A factura electrónica é un comprobante de pago, do mesmo xeito que a factura tradicional, pero emitida en formato dixital a través de plataformas especializadas.

Beneficios para as empresas

 • Axiliza trámites e simplifica procedementos.
 • Reduce custos de operacións e administrativos.
 • Maior control dos documentos contables: especialmente útil pola obrigación de conservalos.
 • Acceso rápido e fácil: toda a facturación estará dispoñible e organizada.
 • Maior seguridade.
 • Sistema de facturación gratuíto en formato universal.
 • Aforro en papel e impresión e redución de espazo de arquivo físico.

FACe: o sistema de facturación da administración pública

 

Facturación electrónica: que é e como se fai? Descobre as súas vantaxes!

 

FACe, segundo a súa web oficial, é o “Punto Xeral de Entrada de Facturas na Administración Xeral do Estado”, o que permite remitir facturas en formato electrónico aos organismos das administracións que traballen baixo este formato. Encádrase dentro dos obxectivos da Lei 25/2013, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no sector público.

Unha das consecuencias desta normativa é a obriga, desde o 15 de xaneiro de 2015, de facturar ao sector público unicamente de forma electrónica. Calquera administración pública pode adherirse a este formato para poder xestionar todas as facturas desde o mesmo lugar.

FACe está elaborada para que as empresas e autónomos adxudicatarios de contratos públicos de obras, servizos ou subministracións, poidan presentar as facturas dos traballos executados.

O programa FACe de factura electrónica desenvolveuse coa finalidade de:

 • Dispoñer dun formato unificado e codificado para a presentación e consulta de documentos.
 • Facilitar a integración cos programas de facturación das empresas para que se conecten de forma automática ao sistema.
 • Dispoñer dun xerador de facturas gratuíto a través da aplicación pública Facturae para empresas e autónomos.

Para acceder ao envío e consulta de facturas é necesario dispoñer dun certificado dixital, unha firma electrónica ou ter activado o sistema Cl@ve.

Que servizos ofrece?

 • Validar e visualizar facturas, así como consultar as emitidas.
 • Emitir facturas: pódense remitir ás administracións adheridas a FACe como a outras administracións indicando o código DIR3 correspondente.
 • Comprobar CSV como xustificante.
 • Xestión de certificados: para validar os certificados, claves ou firmas electrónicas.
 • Directorio de servizos de facturación integrados co sistema e de unidades FACe, é dicir, as entidades públicas adheridas.

Unha das vantaxes do sistema FACe é a súa integración con Facturae e outras aplicacións de facturación privadas, o que facilita o traballo dos provedores públicos.

Facturación electrónica: que é e como se fai? Descobre as súas vantaxes!

 

Que é o RCF? Para que se utiliza?

O Rexistro Contable de Facturas é unha ferramenta que regula o rexistro tanto das facturas en papel como as electrónicas. Desenvolveuse coa finalidade de:

 • Controlar o gasto público e facer un seguimento orzamentario máis exhaustivo.
 • Reducir a morosidade no sector público.

A través deste portal créase un rexistro de entrada e un código de verificación que serve como xustificante e facilita a consulta para ver en que estado atópase a tramitación. Para iso é imprescindible que as facturas electrónicas estean estruturadas, é dicir, emitidas nun formato ou linguaxe común, para así completar o proceso automaticamente.

Para entender o seu funcionamento, imos visualizar o fluxo de información no RCF.

 

CASO XERAL

 

[[IMAXE_4]]

CASO DE FATURAS ELECTRÓNICAS

 

[[IMAXE_5]]

 

É importante revisar a información antes de proceder ao rexistro, xa que como se pode ver nas infografías, serían devoltas en caso de erros, o que atrasaría o pago da administración.

A obrigación da facturación electrónica debería de ser unha oportunidade para os empresarios e non un problema, xa que as súas vantaxes son enormes. Unha vez de ter que implementalo para a facturación coa administración, tamén se debería de aproveitar este método para a facturación privada.

Desenvolvementos e aplicacións: a factura negociable

A factura negociable é un instrumento financeiro ideal para as empresas que necesitan liquidez. É a terceira copia dunha factura e no caso das facturas electrónicas, convértense en negociables ao ser rexistradas #ante unha institución de compensacións e liquidacións de valores.

Nalgúns países, a facturación electrónica ha evolucionado da man da regulación e está moito máis desenvolvida, permitindo integrar as plataformas de facturación con plataformas de factoring ou anticipo de facturas.

Se a factura envíase correctamente, só necesítase o xustificante para anticipar o diñeiro e así financiarse. Ademais, poderíase integrar unha plataforma de factoring ou anticipo de facturas como Inversa no sistema de facturación, eliminando intermediarios e axilizando as xestións.

Que boa idea, verdade? Pois sinto dicirvos que en España aínda non sería posible debido á normativa. En Latinoamérica este asunto está máis regulado e desenvolvido que aquí, especialmente en Perú, onde xa está en uso. Desde Inversa esperamos que non tarde moito en poder implementarse aquí e poder sacarlle partido.

FACe FACTURA factura electrónica factura negociable RCF
Any Otero
Any Otero
Junior Marketing Associate

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión