Blog.

Guía do Autoinvestimento de Inversa Invoice Market.

21 August 2020
Guía de la Autoinversión de Inversa Invoice Market

 

A opción de Auto Investir está pensada para que a plataforma invista automaticamente en base a uns parámetros establecidos polo investidor/a. A través da autoinversión poderemos deseñar un perfil de investimento personalizado onde somos nós os que decidimos as nosas prioridades sen necesidade de entrar na plataforma cada vez que se publican novas facturas. Nesta guía explicámosche como facelo.

PASO 1: Activar

  • Activamos a autoinversión desprazando o punto branco cara á dereita
    Faremos o mesmo para decidir se o activamos para as facturas, os pagarés ou para ambos.

  • Guía de la Autoinversión de Inversa Invoice Market

 

PASO 2: Definir parámetros

Facturas


1. Importe: Desde 20€ e sen límite máximo.

Con todo cabe tamén a posibilidade de poñer un tramo con importe cero dentro dos parámetros xenéricos e logo definir importes diferentes por librado como excepcións ao tramo; a excepción sempre prevalece sobre a orde xenérica de investir 0€. Véxase o punto 9.

2. Tipo Administración: *Pública ou Privada.

3. Quero Investir en Calquera tipo de factura: Neste punto eliximos se aplicamos as ordes anteriores para calquera tipo de factura ou só para as que cumpran uns determinados parámetros, neste último suposto desprégansenos os seguintes puntos que analizamos a continuación.

4. Interese mínimo: Aquí elixiremos a rendibilidade mínima a partir da cal estamos dispostos a investir.

5. Risco máximo: Clasifícase en tres categorías e terá en conta as escala de risco de INFORMA.

Escala Nacional:

- Risco Baixo (16 a 20)

- Risco Medio (11 a 15)

- Risco Alto (7 a 10)

Escala Internacional:

- Risco Baixo (1)

- Risco Medio (2)

- Risco Alto (3)

6. Prazo máximo: É o plaxo máximo de vencemento da factura que estamos dispostos a asumir; irá desde os 30 días ata un máximo de 180.

7. Opinión de crédito: Dános a opción de poñer "Calquera", é dicir, investirá sexa cal for a opinión de crédito, ou seleccionar unha cantidade como "Importe mínimo" a partir do cal queremos traballar.

8. Seguro de crédito: Aquí poderemos filtrar a nosa autoinversión só para as operacións aseguradas.

*Faremos aquí un inciso para comentar as peculiaridades da Administración pública. Unha vez seleccionada temos que ter en conta que como Interese mínimo é aconsellable poñer o mínimo do 4% xa que é o interese ao que se publican a maioría. No apartado de Risco máximo poñerá Débeda Pública, xa que non se aplica ningunha escala. O Prazo de vencemento será sempre un estimado de 30 días. Como Opinión de crédito xa aplica Calquera. Por último é importante ter en conta que as facturas de AP nunca están aseguradas.

Pagarés


A única diferenza respecto a as facturas é que aquí debemos definir un parámetro máis, elixindo entre pagarés á orde ou non á orde:

Pagarei á orde? Non/Se

 

PASO 3: Aplicar Tramo.

Con este último paso deixamos aplicado o noso tramo de investimento automático. Os tramos aparecerán reflectidos na parte baixa da pantalla do auto investir dentro de "Os meus Investimentos". Cada tramo poderá ser eliminado a nivel individual ou ben todos os tramos no seu conxunto, clickando en "Eliminar todos".

Imos poñer un exemplo coas seguintes características para facturas: Importe 100€, Ad. Privada, ao 6%, con Risco medio, a 90días como máximo, cunha opinión de crédito de 100.000€ e Aseguradas. Deixamos os pagarés desactivados.

Guía de la Autoinversión de Inversa Invoice Market

 

Se o noso marketplace fose o seguinte:

Guía de la Autoinversión de Inversa Invoice Market

En Fergofresco ao ter a opción de Pagarés desactivada, non investirá.

En Marfrío non investirá por non cumprir o risco máximo establecido, o rating 9 considérase medio/alto. Tampouco cumpriría o prazo ao ser de 104 días e nós establecer o máximo de 90.

En Mar Cabo si investirá pois cumpre todos os parámetros. O interese dun 8% é superior ao mínimo de 6% que puxemos, o rating é de risco internacional baixo, a opinión de crédito de 603.800€ é moi superior á mínima marcada de 100.000€, o prazo de 88 días non supera o noso máximo de 90. E por último está asegurada.

En Consorcio si investirá porque do mesmo xeito que a anterior cumpre todos os requisitos do noso tramo.

 

9. Por último poderemos elixir un librado específico no que investir, para iso irémonos á barra do tramo creado e debaixo de Librado clickamos en "Ver Asociados". Aparecerá unha listaxe de librados dispoñibles, tras elixilo poñeremos un Importe por investimento e un Importe máximo no conxunto de investimentos no caso de librados cuxa publicación é recorrente, é dicir, irá investindo en distintas facturas dese librado ata alcanzar o importe establecido como máximo. Supoñamos que poñemos:

Importe por factura 100€

Importe máximo para ese librado 500€.

Irá investindo cen euros en cada factura dese librado ata chegar a eses cincocentos de investimento total no mesmo. Neste caso chegaría a cinco facturas (5*100=500).

Para finalizar dámoslle a "Engadir Librado".

Esta última ferramenta podémola utilizar tamén para todo o contrario, é dicir, para que non nos invista nun librado determinado. Como facelo? Simplemente teremos que poñer en Importe= 0€ e iso será exactamente o que invista,0€.

*Á hora de realizar o investimento automático priorizarase o que se estableceu aquí por encima das ordes anteriores.

Como vemos as posibilidades do auto investir son múltiples e limitará máis ou menos o noso investimento, cada un terá que elixir as súas prioridades e optar por definir unha carteira máis ou menos conservadora.

autoinvertir Crowdlending rentabilidad
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión