Blog.

Hablamos de seguridad: ¿Qué es un seguro de crédito?

21 June 2019
HABLAMOS DE SEGURIDAD ¿QUÉ ES UN SEGURO DE CRÉDITO?

 

 

Á hora de realizar un investimento hai dúas variables fundamentais a ter en conta; a rendibilidade e a seguridade. Segundo o perfil do investidor terá máis peso unha ou outra, así unha persoa máis conservadora preferirá diminuír ao máximo o risco aínda á conta de renunciar a rendibilidades altas e pola contra atoparémonos a quen está dispostos a asumir maior volatilidade e obter intereses máis elevados.

Non obstante a maioría dos investidores buscan un equilibrio rendibilidade-seguridade, por iso INVERSA non traballa con risco alto. As nosas facturas son analizadas por profesionais cualificados e utilizando datos internos e externos de INFORMA asignámoslles unha cualificación crediticia a todas as facturas, o que se coñece como rating, e segundo sexa esta ofrecerase unha maior ou menor rendibilidade, sempre en busca do citado equilibrio e sempre rexeitando operacións arriscadas.

Traballamos con facturas de dous perfís de clientes diferentes:

-Administracións públicas(AP), saneadas pero con períodos de pago longos. Neste caso traballamos cun período medio de pago estimado de 30 días PAGANDO POR ADIANTADO os intereses deses 30 días, que se axustarán posteriormente segundo os días reais transcorridos ata a cobranza da factura

-Empresas privadas cuxo período de pago xa aparece publicado no propio documento, que pode ser unha factura ou un pagarei. Os intereses para cobrar PÁGANSE POR ADIANTADO e tamén se axustarán sobre os días realmente transcorridos.

Pero, como se pode ofrecer aínda maior seguridade de investimento?

Existe unha ferramenta que nos permite achegarnos a un grao de seguridade aínda máis elevado, falamos dos SEGUROS DE CRÉDITO En que consisten?

Os seguros de crédito son unha ferramenta que ofrece a cobertura do risco de crédito de tal modo que en caso de falta de pagamento por parte do debedor, indemnizarase ao asegurado pola falta de pago do prezo aprazado. Dependendo da compañía podemos falar de ata o 90-95%. Para iso realizan unha análise previa que nos ofrece información sobre a solidez financeira do pagador .

En INVERSA traballamos con varios clientes cuxa facturación está asegurada, o que supón a cobertura case total das facturas e unha dobre análise, o noso e o das aseguradoras, como CESCE ou COFACE por exemplo. Coa cesión transmítense tamén todos os dereitos da devandita cobertura, isto convérteas en excelentes oportunidades de investimento con rendibilidades ao redor dun 4%-8% e un risco MÍNIMO.

O noso obxectivo é traballar día a día para ofrecer a mellor experiencia de investimento

 

Crowdlending FinTech inversion seguridade finciera
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión