Blog.

Mamá ¿Quen inventó o diñeiro?

12 November 2020
Mamá ¿Quen inventó o diñeiro?

 

Naces e está aí, creces e vas sendo consciente do que podes conseguir con el, deixas de ser un neno e descobres que non é tan fácil conseguilo. Un días páirasche a pensar como sería un mundo sen el, descobres que houbo outras épocas da historia nas que non existía e pregúntasche por que, cando e quen inventou o diñeiro.

Por que?

Nas economías máis primitivas, os individuos eran autosuficientes, é dicir, non interactuaban economicamente con outros. A medida que as sociedades se agruparon en grupos máis grandes volvéronse máis complexas e as persoas necesitaban dos demais para satisfacer as súas necesidades o que dió lugar á división do traballo e o consecuente intercambio entre os suxeitos. Este intercambio non monetario é o que se coñece como trueque.

Mediante o trueque calquera persoa podía cambiar un determinado ben por outro de valor similar. Este sistema require atopar alguén que desexa o que un ten en excedente e que a cambio ese alguén poida ofrecer xustamente o que eu quero, é dicir, é necesario que exista unha dobre coincidencia de desexos.

Como esa coincidencia non sempre era posible empezaron a utilizarse moitos tipos de bens cun valor estable como medios xenerais de pago. Así se utilizou o cacao, o gran, o millo ou o sal (de aí a palabra salario) como medio de pago , co tempo buscaríase algo máis resistente e duradeiro como o ouro e a prata.

 

Cando e Quen?

A utilización de metais preciosos como diñeiro ten a súa orixe en Mesopotamia(2500 a. c). Utilizábanse os lingotes de prata por peso xunto co gran como base dunha economía de gran escala similar á actual baseada en diñeiro-mercadoría.

Pero este sistema presentaba inconvenientes como o peso ou a pureza das pezas utilizadas. Para liquidar estes problemas empezaron as primeiras acuñacións de moedas a través dun selo ou marca que garantía a calidade e peso das pezas. As primeiras acuñacións producíronse ao redor do ano 600 a. C en Lida (Asia menor), en China e en India.

Os metais dividíronse en pequenas porcións algunha moi curiosas como as que se usaron en China no ano 1000a. C con forma de pequenos coitelos e espadas de bronce, prata e ouro, estas son as moedas máis antigas que se coñecen.

As primeiras feitas con aliaxe de ouro e prata apareceron en Lida (Grecia) no século VIII a. C. Cada cidade tiña a súa propia moeda pero o rei Filipo de Macedonia unificou toda Grecia e decidiu emitir unha soa moeda mandando acuñar a súa cara nas moedas. O seu fillo, Alejandro Magno impuxo o costume. A partir de alí todos os reis querían ver as súas caras nas moedas. Esta era a maneira que tiñan os romanos de coñecerlle a cara ao emperador.

Os europeos foron os primeiros en pobos en elaborar moedas metálicas estandarizadas e certificadas, como a dracma grega ou os denarius e aurus romanos.

Co tempo as moedas fabricáronse con metais menos nobres que pesaban menos pero apoiadas por un ben tanxible que sostiña a confianza do emisor. Este modelo institucionalizouse no século XIX e é o que se coñece como patrón oro.

En canto á orixe do papel moeda hai quen sostén que a súa orixe foi en China no século VII, sendo creación dos mercadores durante a dinastía Tang, entre o 618 dc e o 907 dc. onde os negociantes utilizaban un documento como promesa de reembolso, máis parecido a un pagarei que ao que entendemos como un billete. Por iso outras opinións sitúan a orixe do papel moeda no mesmo lugar e dinastía pero máis tarde, no século IX d. c. coincidindo co nacemento dos primeiros bancos. O papel moeda en Europa emitiuse por primeira vez en Suecia en 1661, funcionando como comprobante dun depósito. O Banco de Estocolmo comezou a entregar billetes a quen gardaba ouro ou outro metal na súa institución. A partir do século XVIII, a emisión de papel moeda xeneralizouse en Europa, sempre apoiado polo ouro que posuía o Estado.

O patrón oro comezou a abandonarse hai case un século xurdindo o que se coñece como moeda fiduciaria onde o valor dunha determinada moeda (billete) establécese pola confianza que xera. Así, por exemplo, no caso do euro o seu valor está apoiado pola autoridade que ten o Banco Central Europeo e en caso do dólar pola Reserva Federal en Estados Unidos.

 

A aparición de medios de pago electrónicos mediante unha tarxeta ou o móbil están a cambiar o panorama actual e xa se fala de que é probable que o diñeiro físico desapareza como tal.

Mamá ¿Quen inventó o diñeiro?

 

Cara ao futuro xorde un novo escenario onde as moedas virtuais baseadas na rede blockchain deixan abertos interrogantes. Estas moedas só existen na web e o seu valor sostense en que hai un comprador e un vendedor que a admiten para unha transacción determinada en calquera parte do mundo.

Mamá ¿Quen inventó o diñeiro?

O papel que xoguen na historia está aínda por escribir.

 

AFORROS CROWDFACTORING Crowdlending rendabilidade
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en el blog de Inversa como experto faite socio do coñecemento.

Iniciar sesión