Inversa academia.

Mutualismo Económico.

9 May 2019
MUTUALISMO ECONÓMICO

 

Chega a primavera e con ela o bo tempo e unha explosión de vida na nosa contorna. É un momento idóneo para observar o modo en que os seres vivos relaciónanse .Se saímos a pasear ao campo poderemos ver revolotear ás bolboretas de flor en flor establecendo unha relación de MUTUALISMO entre animal e planta, onde ambos  individuos benefícianse por igual. Este tipo de colaboración foi fundamental desde o punto de vista da bioloxía evolutiva. A natureza ofrécenos múltiples exemplos á parte dos insectos e as flores:

Como as Anemones e os Peixes pallaso. MUTUALISMO ECONÓMICO

As cores rechamantes dos peixes pallaso atraen aos seus depredadores que ao contacto coa anemone quedan paralizados por ela. Ademais a anemone consegue unha maior osixenación nas súas tentáculos grazas aos movementos dos seus hóspedes.

Pola súa banda para o peixe pallaso supón un método de defensa e unha fonte de alimento ao aproveitar os restos que deixa a anemone.

As Rémoras e as Quenllas. MUTUALISMO ECONÓMICO

Neste caso hai diversas opinións en canto a se se trata dunha relación de mutualismo ou comensalismo que nos serve para explicar a diferenza entre un tipo de relación ou outra, sendo este un exemplo trasladable ás relacións humanas e económicas.

Respecto ao beneficio que obteñen as rémoras hai unanimidade, conseguen unha fonte de alimento e protección. A cuestión determinante é se a quenlla tamén sae beneficiado; os que opinan que si, pois as rémoras fan unha función de limpeza, falan de mutualismo. Os que consideran que isto é irrelevante para o depredador falan de comensalismo ao haber un beneficiario unicamente e outra parte que nin é prexudicado nin beneficiario. Esta é a gran diferenza, o beneficio de ambas as partes ou só dunha delas.

Se temos en conta que un sistema económico non é máis que un conxunto de relacións a nivel persoal, nacional ou internacional, podemos falar de “ MUTUALISMO ECONÓMICO” cando as partes protagonistas obteñen un nivel de recompensa similar baseado nunha relación de igual a igual e con resultados igualmente positivos para todos.

MUTUALISMO ECONÓMICO

O Crowdfactoring sería un exemplo neste sentido ao basearse nun concepto de economía circular que fomenta a sustentabilidade do sistema financeiro onde o investidor á vez que obtén unha rendibilidade polos seus aforros está a contribuír ao crecemento da economía real.

A tecnoloxía converteuse nunha aliada que nos permite interactuar dun modo máis democrático que do mesmo xeito que as bolboretas que se alimentan da flor e a cambio axudan na polinización permite que o beneficio dunha comunidade de investidores repercuta directamente no tecido empresarial e social.

A NATUREZA convértese na nosa mellor mestra.CROWDFACTORING ECONOMIA REAL sostenibilidade
Berta Otero Serantes
Berta Otero Serantes
CMO

Se queres contribuír en Academia Inversa como experto faite socio do coñecemento.